awatar

Profil użytkownika Amiga

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

27 prac, w tym:

 • 27tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /27 prac/

 • Ocena brak

  Węże

  Węże są gadami. Jak prawie wszys­cy przedstawiciele tej gromady krę­gowców są to zwierzęta zmiennocieplne, czyli temperatura ich ciała jest zależna od temperatury otocze­nia. Z tego powodu większość gatun­ków węzy występuje w tropikach, a nie w strefach chłodnych. Wąż nie posiada kończyn...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traszki i salamandry

  Ponad 350 milionów lat temu pier­wsze kręgowce zaczęły wyłaniać się z wody, aby spędzać część czasu na lądzie. Były to płazy, po których pojawiły się gady, ptaki i ssaki. W obecnych czasach żyje zaledwie około 2000 gatunków płazów, które należą do trzech grup: płazów bezogoniastych...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /14 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropuchy

  Ropuchy należą do najliczniejszej w gatunki i najbardziej rozprzes­trzenionej grupy płazów - do płazów bezogonowych. Żyją one w wielu różnych typach środowisk, od mokradeł i bagien, po górskie potoki i pustynie. Z biologicznego punktu widzenia żaby i ropu­chy są bardzo do siebie zbliżone...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /8 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żaby

  Żaby i ich bliskie krewniaczki rzekotki, podobnie jak ropuchy i kumaki, należą do gromady płazów, kręgowców prowadzących ziemno-wodny tryb życia. Spośród 4300 gatunków płazów większość stanowią żaby i rzekotki. Z biologicznego punktu widzenia pomiędzy żabami a ropuchami nie ma zbyt wielkich...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /7 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla i połowy ryb

  Od stuleci ludzie hodowali ryby dla ich mięsa. W średniowiecznych klasztorach na specjalnie zakładanych stawach trzymano karpie, których mięso było pokarmem zakonników. Rzymianie ho­dowali zarówno ryby słodkowodne, jak i morskie. Byli oni ekspertami w tej dziedzinie i potrafili nawet, jak to się czyni w...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryby o kolczastych płetwach

  Cierniki znane są przez niemal każde dziecko. Samiec w porze godowej ma czerwony brzuch. Niektóre gatunki cierników zamieszkują wody morskie albo słabo zasolone i są spokrewnione z pławikonikami i igliczniami. Pławikoniki, czyli koniki morskie, trzymają głowy pod kątem w sto­sunku do reszty ciała. Ich...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śledzie i sardele

  Kiedyś bardzo popularne i cenione gatunki ryb kon­sumpcyjnych, śledzie z Północnego Atlantyku i Pacyfiku, są obecnie zagrożone, gdyż ich popu­lacje były nadmiernie eksploatowane przez ryba­ków. Śledzie odbywają tarło, gromadząc się w lecie w wielkie ławice, a ich jaja opadają na dno morza...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioluminescencja ryb

  Ponad tysiąc gatunków ryb kostnych żyjących w ciemnych głębinach mórz wytworzyło różne spo­soby emitowania światła (bioluminescencja). Dla wielu gatunków bioluminescencja jest sposobem maskowania się - świecąc zacierają kształt włas­nego ciała, myląc w ten sposób drapieżniki. Głębi­nowa...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łososie

  Do najbardziej cenionych ryb morskich należą pacyficzne i atlantyckie łososie, których bliskimi kuzynami są pstrągi, trocie, głowacice, sieje i lipie­nie. W okresie wędrówki na tarliska łososie wstę­pują z morza do rzek i wędrują w górę pod prąd. Wodospady i wiry nie są dla nich żadną przeszko...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryby kostnoszkieletowe

  Najliczniejszą grupą ryb kostnych są ryby kost­noszkieletowe. Większość ryb występujących na świecie to ryby kostnoszkieletowe. Jest ich około 18000 gatunków, czyli więcej niż wszystkich ga­tunków ptaków i ssaków razem wziętych. Wśród ryb kostnoszkieletowych można napotkać ogromną...

  Ocena /

  Autor /Amiga Dodano /31.01.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry