awatar

Profil użytkownika Alwin

Data rejestracji19 września 2011 Ostatnio online20 września 2011, 4:59

Statystyki

74 prac, w tym:

 • 74tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /74 prac/

 • Ocena brak

  ELEMENTY WYBRANYCH TEORII ROZWOJU SPOŁ.

  1. Teoria platońska: zdaniem Platona prawem historycznego rozwoju jest prawo degeneracji tzn. że każda zmiana społ. jest złem, albo upadkiem. Wszystko co trwa w ruchu jest z góry skazane na zagładę. Konsekwencją platońskiej teorii dezintegracji była dokonana przez jej autora następująca klasyfikacja...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I JEJ FORMY

  Świadomość społeczna jest efektem integracji gosp., politycznej, i kulturalnej. Uzewnętrznia się ona w postawach, zachowaniach a składają się na nią przekonania, wartości i oceny które prowadzą do podziału na „swoich” i :obcych” nie należących do narodu. Podstawowe elementy wynikające ze...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYFUZJA KULTUR I DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ISTOTNE CZYNNIKI ROZWOJU

  Przyspieszony rozwój społeczeństwa następuje dzięki przenikaniu kultur czyli dyfuzji. W dziejach ludzkości mamy sporo przykładów przyspieszonego rozwoju społ. dzięki dyfuzji, najważniejszych wynalazków i osiągnięć technologicznych. Z kraju cywilizacyjnie wysoko rozwiniętego do kraju o niskim poziomie...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI I ELEMENTY ANALIZY ROZWOJU SPOŁ.

  Czynniki rozwoju społ. to jedna z grup elementów stałych w marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego. Do czynników tych zaliczamy:

  1. innowacje naukowo techniczne- które pośrednio lub nawet wprost wywołują zmiany i przekształcenia w przyrodniczych warunkach egzystencji człowieka. Wynalazki techniczne...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY SPOŁ. I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

  Powoli narastające zjawiska dezorientacji występują w postaci problemów społ. Problemy społ. to seria zjawisk powiązanych lub niepowiązanych występujących jednak w takich ilościach, że zwracają uwagę opinii publicznej.

  Stają się one przedmiotem troski członków zbiorowości. Są to zjawiska...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY SPOŁECZNE - PRZYSTOSOWANIE

  Przystosowanie- występuje tam gdzie jednostka lub grupa znajdują się w nowej sytuacji środowiskowej w której dotychczas stosowane wzory działań i wzajemnych oddziaływań, kryteria ocen i modele, nie prowadzą do zaspokajania potrzeb i nie dają możliwości utrzymania się i uczestnictwa w życiu zbiorowym...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY SPOŁECZNE I ICH KLASYFIKACJA

  Proces społeczny - ciągi jednorodnych zjawisk społecznych wywołujących określony skutek, procesy można pogrupować:

  1) kryterium charakteru skutków wyróżniamy na procesy integracyjne i dezintegracyjne. Pierwsze z nich łączą ludzi, zbliżają do siebie- asocjatywne. Wyróżniamy tu zbliżenie...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW Z ZAKŁADEM PRACY

  Zakład pracy jest typowym miejscem wspólnego działania ludzi, a sam fakt wspólnej pracy jest tym co łączy współpracujących ludzi. Wspólna praca stwarza także wiele okazji do przeciwstawienia się jednych ludzi drugim, powstaje konflikt.

  Takie rozwiązanie jest możliwe gdy między stronami istnieją...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY SPOŁECZNE I WARTOŚCI JAKO ELEMENTY SPOŁECZNEJ ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Działania jednostek i grup społecznych, tworzących społeczną strukturę organizacji, zdeterminowane są również występującymi w środowisku pracy społecznymi normami i wartościami.

  Normy społeczne to: formalne lub nieformalne usankcjonowane przepisy określające w jaki sposób powinien zachować się...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARUNKI PRAC I ICH RODZAJE

  Środowisko pracy to inaczej warunki pracy.  

  Warunki pracy to ogół elementów i cech obiektywnej sytuacji towarzyszącej pracownikom zakładu pracy, w której realizują oni zadania przedsiębiorstwa, a które określają ogólne położenie ludzi, kształtują charakter pracy, w konsekwencji oddziaływują na ich...

  Ocena /

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 245

  praca w formacie txt

Do góry