awatar

Profil użytkownika Aleksander

Data rejestracji29 sierpnia 2011 Ostatnio online29 sierpnia 2011, 3:50

Statystyki

33 prac, w tym:

 • 33tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /33 prac/

 • Ocena brak

  Jak obliczamy wartości unormowane cech i do czego one służą

  Jeżeli odejmiemy od każdej obserwacji (xi) średnią arytmetyczną ( ) i podzielimy tę różnicę przez odchylenie standardowe (s), to otrzymamy wartości unormowane cechy X:

  Wartości unormowane (standaryzowane) mogą być dodatnie i ujemne. Wartość unormowana będzie ujemna wtedy, gdy sam pomiar jest...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz miary rozproszenia wyników wokół średniej (miary odchyleń)

  Wskaźniki dyspersji mierzą rozsiew poszczególnych pomiarów wokół wartości centralnej. Chodzi w nich o odpowiedz na pytanie, jak bardzo odchylają się poszczególne pomiary od średniej.

  Dyspresję mierzy się przez ustalenie odchylenia średniego (przeciętnego), wariancji i odchylenia standardowego. Jeżeli...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj miary tendencji centralnej

  1. Średnia arytmetyczna – oznacza się ją symbolem , w ten sposób stwierdzamy, że jest to wartość średnia od zmiennej X. Średnia arytmetyczna jest sumą wielkości wszystkich spostrzeżeń danego zbioru podzieloną przez liczbę tych spostrzeżeń (N):

  Mediana (Me) określana jest jako punkt na skali...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz lokalizację i wyjaśnij, do czego służy pomiar fałdów skórno - tłuszczowych

  Pomiary fałdów skórno-tłuszczowych – umożliwiają określenie zawartości tkanki tłuszczowej, jej rozkładu na ciele oraz ocenę stanu odżywienia. Zasadą pomiaru jest uchwycenie w opisanym miejscu fałdu skórno-tłuszczowego palcami-kciukiem i wskazującym – lewej ręki i odciągnięcie go od powierzchni...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykłady pomiarów większej liczby cech somatycznych służących do oceny rozwoju

  Do pomiarów większej liczby cech somatycznych posługujemy się pomiarami wysokości i ciężaru ciała, a u dzieci młodszych dodatkowo pomiarami obwodu głowy i klatki piersiowej. A w pogłębionej diagnozie wykorzystujemy również pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych.

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz technikę wykonywania pomiarów podstawowych cech antropometrycznych

  1. Masa ciała – oznaczana jest u małego dziecka na wadze niemowlęcej u dziecka starszego na wadze lekarskiej. Ważony powinien być rozebrany.

  2. Wysokość ciała – do 15-18 miesiąca życia mierzona jest jako długość w pozycji leżącej na plecach liberometrem. Jest to odległość od szczytu głowy do...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /4 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz podstawowe płaszczyzny i linie ciała

  - płaszczyzna środkowa strzałkowa – przechodzi przez oś podłużną ciała, dzieląc je symetrycznie na części: lewą i prawą. Wszystkie równoległe do niej płaszczyzny nazywane są płaszczyznami strzałkowymi;

  - płaszczyzna czołowa główna – prostopadła do płaszczyzny strzałkowej przechodzi przez...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe przyrządy antropometryczne i opisz ich wykorzystanie

  W skład podstawowych przyrządów antropometrycznych wchodzą:

  - liberometr Wolańskiego – służy do pomiarów cech długościowych małego dziecka w pozycji leżącej,

  - antropometr typu Martina – służy do pomiarów długościowych dzieci w pozycji stojącej.

  - waga niemowlęca – służy do określani8a masy...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw komputerowe metody diagnostyki wad postawy ciała

  1. Metoda Mory należy do grupy technik fotogrametrii przestrzennej (fototopografii).

  Polega ona na wykonaniu kamerą video komputerowej „fotografii”. Dzięki specjalnemu systemowi optycznem7u komputer wyznacza trójwymiarowy obraz np. pleców i dokładnie analizuje ponad 40 parametrów w płaszczyźnie czołowej i...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega funkcjonalna ocena postawy ciała?

  Funkcjonalna ocena postawy ciała polega na zbadaniu właściwości funkcjonalnych postawy ciała. Obejmuje także pomiary ruchomości stawów i gibkości kręgosłupa. Możemy badać ruchomość bierną stawów (badający porusza kończyna badanego aż do oporu) lub ruchomość czynną (badany sam wykonuje...

  Ocena /

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt

Do góry