awatar

Profil użytkownika Albin34536

Data rejestracji2 lutego 2012 Ostatnio online2 lutego 2012, 5:41

Statystyki

85 prac, w tym:

 • 85tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /85 prac/

 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – skutki temporalne

   

  Interpretacja dokonana przez ETS towarzyszy aktowi wspólnotowemu od momentu kiedy ten zaczął obowiązywać i ma zastosowanie w stosunkach prawnych powstałych przed wydaniem orzeczenia wstępnego. W ten sposób przepis wobec którego stwierdzono nieważność jest uznany za nieważny ex tunc.

  Mimo czysto...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – pojęcie i przedmiot

   

  Orzeczenie wstępne jest to orzeczenie ETS będące wynikiem zapytania sądu krajowego państwa członkowskiego dotyczące interpretacji lub ważności przepisów wspólnotowych, które ów sąd ma zastosować. Procedura art.234 TWE pozwala ETS na kontrolę ważności i interpretację aktów prawa wspólnotowego...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – pojęcie sądu

   

  Jedynie sądy państw członkowskich mogą występować do ETS z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego. ETS stosuje własną definicję sądu, zgodnie z nią sądem w rozumieniu art.234 TWE jest organ spełniający wymagania dotyczące:

  Stwierdzenie iż dany organ krajowy jest sądem nie jest zależne od...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada efektywności

   

  Zasada ta przewiduje obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony uprawnieniom przyznanym podmiotom indywidualnym przez prawo wspólnotowe. Zobowiązanie do zapewnienia efektywności prawa wspólnotowego wiąże wszystkie organy państwa. Sądy są gwarantem realnego poszanowania prawa wspólnotowego w państwie...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za szkody wyrządzone naruszeniem prawa wspólnotowego

   

  Następuje odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego. ETS określił następujące warunki, jakie musza być spełnione, aby państwo było zobowiązane do wypłaty odszkodowania:

  -nastąpiło naruszenie normy dyrektywy, która jest skierowana na przyznanie praw jednostce

  -treść tych praw...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada proporcjonalności w prawie europejskim

   

  Zasada proporcjonalności odnosi się do ogólnych zasad i do zasadach podstawowych prawa wspólnotowego i tak naprawdę nie wiem o które profesorowi chodziło gdy formułował pytania egzaminacyjne. A więc będąc w rozterce opisze tą zasadę z dwóch punktów widzenia prawa wspólnotowego i sami sobie...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada subsydiarności w prawie europejskim

   

  Zasada została wprowadzona do prawa wspólnotowego na mocy TUE. Jej celem jest bardziej precyzyjne rozgraniczenie kompetencji narodowych od kompetencji Wspólnoty. Zasada ta uregulowana w art.5 TWE, stanowi że Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej przez Traktat oraz celów w nim wyznaczonych...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UE - Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach

   

  III filar został wprowadzony przez TUE, zgodnie z art.29 ma on na celu zapewnić obywatelom UE wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten jest osiągnięty przez zapobieganie i zwalczanie rasizmu, ksenofobii, przestępczości zorganizowanej lub...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UE - Charakterystyka II filaru oraz aktów prawnych wydawanych jego organów

   

  II filar został wprowadzony na podstawie TUE, zgodnie z art.2 tego artykułu ma on za zadanie potwierdzić tożsamość UE na arenie międzynarodowej. II filar dotyczy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Cele WPZiB zostały określone w art.11 ust.1 TUE. Obejmują one:

  ochronę wspólnych...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalecenia i opinie jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Oba te akty nie mają charakteru wiążącego, dlatego organy mogą je formułować zawsze, kiedy uważają to za stosowne. Organami właściwymi do ich wydawania są: PE wraz z RUE, KE, RUE.

  Mimo, że ale zalecenia i decyzje nie maja charakteru wiążącego to sądy krajowe powinny uwzględniać zalecenia...

  Ocena /

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry