awatar

Profil użytkownika Alan

Data rejestracji30 listopada 2011 Ostatnio online30 listopada 2011, 4:59

Statystyki

32 prac, w tym:

 • 32tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /32 prac/

 • Ocena brak

  Naczelne organy administracji rządowej a centralne urzędy

  Do naczelnych administracji rządowej należą :

  Rada Ministrów

  Prezes rady Ministrów

  Ministrowie

  Przewodniczący niektórych komitetów np.; Komitet Badań Naukowych

  Prezydent RP

  Centralne organy administracji :

  Inspekcje specjalne :

  inspekcja pracy

  inspekcja...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa ministra

  Ustrojowa pozycja ministra ma charakter dwoisty.

  z jednej strony minister jest członkiem RM, a więc przynależy do kolegialnego organu o własnych kompetencjach

  z drugiej strony jest on jednoosobowym zwierzchnikiem swojego resortu, a więc odrębnym organem administracji...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i struktura Rady Ministrów

  Rada Ministrów jest organem kolegialnym , gdyż jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą działania są posiedzenia.

  Art. 147 stanowi :

  RM składa się z prezesa RM i ministrów

  W skład RM mogą być powoływani wiceprezesi RM

  Prezes i wiceprezes RM mogą pełnić także funkcje...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjna regulacja zmian w składzie Rady Ministrów

  Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z czterech stanowisk wymienionych w art. 147. Jeżeli chce się wprowadzić do rządu osobę zajmującą inne stanowisko, to jedna drogą jest powołanie go jako ministra, wypełniającego zadania...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby powoływania RM

  Przyjęcie dymisji otwiera proces tworzenia nowej RM. Przebiega on w kilku etapach ukształtowanych w taki sposób, aby jedynie niepowodzenie poprzedniego etapu powodowało przejście do następnego. Istota tej procedury jest doprowadzenie do powołania RM cieszącej się wyraźnie zdefiniowanym poparciem Sejmu...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kreacyjna Sejmu RP

  Parlamentowi przysługuje też tzw. funkcja kreacyjna choć nie wspomniano o niej w art. 95 Konstytucji

  Polega ona na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów zwłaszcza na egzekwowaniu ich odpowiedzialności.

  Jeżeli chodzi o...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja Sejmu w kierowaniu polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa

  I. Sejm ma wpływ na powoływania i dymisje rządu oraz poszczególnych jej członków. Ma możliwość wglądu w działania rządu i administracji. Musi dokonywać samodzielnego ustalenia stanu faktycznego funkcjonowania rządu, ministrów i podległych im podmiotów.

  II. Sejm ma też prawo żądania obecności...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstruktywne wotum nieufności

  Konstruktywne wotum nieufności funkcjonuje od 92 r., nawiązuje do rozwiązań niemieckiej ustawy zasadniczej z 1949 r.

  W podstawie przyjętej przez art. 158 Konstytucji ozn, że jedyną drogą wyrażenia rządowi wotum nieufności jest jednoczesne dokonanie wyboru nowego premiera.

  W ten sposób Sejm realizując...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kontrolna Sejmu wobec RM

  Kontrolne działania parlamentu muszą być zawsze rozpatrywane w 2 płaszczyznach:

  prawnej,

  politycznej.

  Na płaszczyźnie prawnej – rodzą się po stronie adresatów skutki proceduralne (obowiązek udzielenia informacji, zajęcia stanowiska)

  Na płaszczyźnie politycznej – mogą one mieć bardziej...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb postępowania ustawodawczego

  Tryb ustawodawczy – jest to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku. Wyróżnić tu należy:

  1). Inicjatywę ustawodawczą – która przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrów.

  Zanim dojdzie do wykonania inicjatywy ustawodawczej musi zostać...

  Ocena /

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /2 217

  praca w formacie txt

Do góry