awatar

Profil użytkownika Al99

Data rejestracji22 sierpnia 2011 Ostatnio online23 sierpnia 2011, 4:27

Statystyki

64 prac, w tym:

 • 64tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /64 prac/

 • Ocena brak

  Spółki prawa handlowego

  W tej kwestii reguluje ustawa z 20.12.1996 r. z której wynika, że są tu pewna ograniczenia co do: tworzenia i przystępowania do nich, wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów, korzystania z usług świadczonych przez spółkę. Z artykułu 9 GospKomU wynika, że: ”jednostki samorządu terytorialnego mogą...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady budżetowe

  Zagadnienia reguluje ustawa z 26.11 1998 r. o finansach publicznych. Artykuł 6-8 GospKomU wprowadzają niewielkie zmiany. Ustawa ta nie wyklucza korzystania z takich form jak jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne. Zakłady budżetowe zostały zaliczone przez ustawę o finansach...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Składanie oświadczeń woli

  Z działaniem woli w formach prawa cywilnego łączy się składanie oświadczeń woli w imieniu gminy lub innych podmiotów samorządowych. W tej materii wypowiadają się art.46 i 47 SamGminU oraz art.48 SamPowiatU i art.57 SamWojew.U. Chodzi tu o oświadczenie woli składane w zakresie zarządu mieniem...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /8 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Zasada samodzielnego decydowania

  Z art.45ust.l SamGminU wynika ważna klauzula dotycząca zarządzania mieniem gminnym. Artykuł ten ustanawia mianowicie zasadę samodzielnego decydowania o mieniu komunalnym i jego składnikach. Ustawa o samorządzie województwa wprowadza również w art.58 ogólną klauzulę, że „wojewódzkie osoby prawne...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejęcie mienia samorządowego

  Ustawa z 10.05.1990 przewiduje nabycie mienia :

  z mocy ustawy

  decyzji wojewody

  inne sposoby nabycia to: dzierżawienie gruntów samorządowych, najem mieszkań komunalnych, emitowanie obligacji i ich zbywanie, otrzymywanie darowizn, podatki, opłaty lokalne, subwencje, dotacje, działalność...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

  mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach

  w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.48 SamWojewU.

  Wojewódzka ustawa samorządowa przewiduje przekazywanie mienia na podstawie decyzji administracyjnych wojewody w...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

  Ustawa o samorządzie powiatowym w art.47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat:

  na podstawie odrębnej ustawy

  w związku ze zmianą granic powiatu

  na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia

  w drodze darowizn oraz spadków

  w drodze...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

  Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje:

  na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

  przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.4: przekazanie mienia następuje w...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

  Mienie komunalne może być gminne, powiatowe i wojewódzkie. Trudno mówić o samodzielności samorządu terytorialnego, gdy ten samorząd nie byłby wyposażony w określone źródła dochodów. Jedną z podstawowych cech samodzielności samorządu terytorialnego jest posiadanie majątku przez niego czyli mienia...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

  Urzędy gminy składają się z kadry pracowników zawodowych. Ich status prawny reguluje ustawa z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi, stosownie do postanowień art.33 ust.6 Sam Gmin U. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Najważniejsze zmiany to: -formy ustrojowe w 1998...

  Ocena /

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /3 330

  praca w formacie txt

Do góry