awatar

Profil użytkownika Agrypin

Data rejestracji18 września 2012 Ostatnio online19 września 2012, 1:58

Statystyki

77 prac, w tym:

 • 77tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /77 prac/

 • Ocena brak

  EPITAFION - IKONOGRAFIA

  Główny temat e. — zmarły Chrystus leżący w pozycji grobowej (w tzw. układzie gisant) — wg hist, źródeł lit. (Jan z Damaszku, VIII w., Leoncjusz Cypriusz, IV w.) i współcz. badań ikonograficznych (D.I. Pallas) wzorowany jest na postaci -»• całunu turyńskiego (relikwii należącej do kręgu -*...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /11 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFION - LITURGIA

  Większość uczonych wywodzi e. z welonów liturg., symbolizujących całun Chrystusa i kamień na jego grobie, wnoszonych w rycie wielkiego wejścia w liturgii eucharyst.; wskazują na to występujące na e. motywy eucharyst. (->- cybo-rium, adorujący serafinowie) i umieszczane na nich teksty tro-parionu Dostojny...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /5 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIPOD i ALEKSANDER

  Święci, męczennicy z czasów prześladowania Kościoła lyońskiego przez ces. Lucjusza Weru-sa (161-169) i Marka Aureliusza (161-180).

  E. ur. ok. 160 w Lyonie, przyjaźnił się od dzieciństwa z A., chrześcijaninem pochodzenia gr.; po wspólnych studiach podjęli razem życie wg rad ewangelicznych i...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPALE AUDIENTLA

  (łac. biskupie posłuchanie), publiczne rozpatrywanie spraw sądowych, będące przeciwstawieniem procedury pisemnej, a także trybunał -» biskupa, który mocą władzy udzielonej mu przez cesarza rozpatrywał cywilne sprawy sporne.

  Paweł Apostoł zachęcał wiernych, by nie wnosili spornych spraw przed sędziów...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPIUS

  Właśc. Bisschop, SIMON, ur. 8 I 1583 W Amsterdamie, zm. 4 IV 1643 tamże, teolog arminiański (-> armi-nianizm).

  Studiował pod kierunkiem J. Arminiusa i F. Gomarusa w Lejdzie, a nast. we Franeker; 1610 został kaznodzieją w Bleis-wijk, a 1612 prof, w Lejdzie; po -*• dordrechckim synodzie (1619) został...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPORUM POLONIAE COETUS

  Bulla normująca organizację kościelną na pol. ziemiach nadbałtyckich, wyd. 28 VI 1972 przez pap. Pawła VI dla Polski (AAS 64(1972) 657-659; pol. przekład ChS 5(1973) z. 2, 90-92).

  Po ustaleniu zach. i pn. granic PRL oraz zagwarantowaniu ich trwałości 1945 umową poczdamską i 1970 trójstronnymi układami...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPALIZM

  (gr. episkopos biskup), tendencje przypisujące najwyższą władzę w Kościele -»• episkopatowi (->• biskupi zebrani na -» soborze powszechnym lub jako rządcy -*• lokalnych Kościołów), a nie -> papieżowi z -> Kurią rzymską.

  Podstawę dogm. czerpano z kolegialnej struktury Kościoła pierwotnego, w którym...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /6 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPALNY KOŚCIÓŁ

  Grupa wspólnot o strukturze episkopal nej (-» episkopalny system), wywodzących się z anglikańskiego Kościoła i usamodzielniających się pod tą nazwą, począwszy od XVII w.; istnieje w Szkocji (Episcopal Church of Scotland), Anglii (Reformed Episcopal Church in England), Ameryce Pn. (m.in. Methodist...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /9 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPALNY SYSTEM

  Forma sprawowania władzy kościelnej w -> ewangelickoaugsburskim Kościele, przyjęta także w ->• anglikańskim Kościele i wywodzących się z niego -> episkopalnych Kościołach, lub tendencje preferujące jurysdykcję -»• biskupa kosztem jurysdykcji -+ papieża, przejawiające się w Kościele kat. w...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPAT

  (gr. episkopeo nadzoruję), wspólnota biskupów (-*• biskup) stanowiąca zespól prawowitych następców kolegium apostolskiego (-» Dwunastu), współdziałających z -* papieżem lub między sobą (-> kolegializm) w zakresie ogólno-kościelnym (-» Synod Biskupów), krajowym czy regionalnym (Konferencja Biskupów, -»...

  Ocena /

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /17 419

  praca w formacie txt

Do góry