awatar

Profil użytkownika Agaddison

Data rejestracji9 kwietnia 2011 Ostatnio online9 kwietnia 2011, 14:56

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 49tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  International Commercial Terms

   

  International Commercial Terms – międzynarodowe Formuły Handlowe. Jest to zbiór formuł handlowych opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu.

  Pierwsza wersja Incoterms pochodzi z 1953r, kolejne z lat: 1967, 1976, 1980, 1990 i 2000.

  Formuły Incoterms maja charakter...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisa

   

   

  Polisa ubezpieczeniowa jest umową pomiędzy ubezpieczającym, czyli płacącym składki a ubezpieczycielem, czyli Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W myśl tej umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje ryzyko w zamian za składkę ubezpieczeniową.

  Rodzaje polisy: · Polisa jednorazowa inaczej indywidualna...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB

   

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy. Sporządzany jest na formularzu sporządzanym przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dealerzy

   

  Kolejnym pośrednikiem powszechnie występującym w obrocie międzynarodowym, działającym na rzecz producenta, jest dealer. Może on reprezentować zarówno wytwórców krajowych, jak i zagranicznych. Dealer dokonuje sprzedaży na własny rachunek lub na rachunek swoich zleceniodawców, lecz we własnym imieniu...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybutorzy

   

   

  Hurtownik działa na własny i cudzy rachunek, dystrybutor zaś działa wyłącznie na własny rachunek. Współpraca z dystrybutorem opiera się na długoterminowej umowie. W przypadku importu działalność dystrybutora powoduje całkowite lub częściowe zmonopolizowanie zakupu w danym kraju lub na...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hurtownik

   

  W wielu krajach świata znaczna część obrotów towarowych z zagranicą jest realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe zatrudniające stosunkowo niewielką liczbę pracowników. Są one zazwyczaj własnością indywidualnych osób lub rodzin, bądź też spółkami prawa handlowego. Jeżeli liczba zatrudnionych...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg

   

  Przetarg jest to forma zbierania ofert na wykonawstwo robót, zakup dóbr inwestycyjnych lub innych.

  Przetargi mogą być otwarte (dostępne dla wszystkich zainteresowanych) ogłaszane w środkach masowego przekazu lub zamknięte, które polegają na tym ze firma ogłaszająca przetarg zwraca się indywidualnie...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełdy towarowe

   

  Giełda jest najbardziej sformalizowanym rynkiem, na którym odbywają się spotkania kupców, w ściśle określonym miejscu i czasie, i według ściśle określonego regulaminu. Rodzaje giełd: · Giełdy towarowe · Giełdy usług · Giełdy papierów wartościowych Cechy towarów giełdowych: · Jednorodne nadające...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek i jego rodzaje

   

  Rynek w pojęciu fizycznym jest to miejsce spotkań sprzedających i kupujących. Rynek w pojęciu ekonomicznym jest to proces kształtowania się popytu i podaży, w wyniku, czego ustalają się ceny i dochodzą do skutku transakcje. Rodzaje rynków 1. Ze względu na przedmiot obrotu wyróżniamy: · Towarowe ·...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing

   

  Leasing jest to forma najmu, dzierżawy, wypożyczenia pozwalająca na użytkowanie określonych dóbr bez konieczności ich nabycia. Leasing finansuje działalność, jest alternatywnym środkiem kredytowym. Rodzaje leasingu: · Leasing bezpośredni, kiedy leasingodawca jest producentem danego urządzenia ·...

  Ocena /

  Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt

Do góry