awatar

Profil użytkownika Adaukt1222

Data rejestracji27 grudnia 2012 Ostatnio online3 stycznia 2013, 19:04

Statystyki

54 prac, w tym:

 • 54tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /54 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: System nauczania

  Nie wiemy dokładnie, j ak wyglądał bieg studiów i tok nauczania w samych początkachuniwersytetu. Mamy dane dość dokładne z czasów około roku 1270.Jak w organizacji uniwersytetu, tak i w toku studiów występowały wielkiepodobieństwa do rzemiosła cechowego. Podobnie jak uczeń wiązał się z magistrem,tak...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /3 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Metody dydaktyczne

  „Płuca" uniwersytetu to wykład i dysputa - lectio i disputatio. Obydwie te metodyobowiązywały na wszystkich stopniach nauczania. Wykład był zawsze lekturąi wyjaśnianiem tekstu. W nim tkwi źródło komentarzy, nieraz bardzo samodzielnych.Wykładano na dwa sposoby: legere cursorie - wyjaśnianie literalnei...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Filozoficzna twórczość literacka

  Z tego trybu dydaktycznego rodzi się cała twórczość naukowo-piśmienniczascholastyków trzynastowiecznych. Piśmiennictwo było powiązane z żywym słowem.Jednolitość metod nauczania wycisnęła swe piętno na piśmiennictwie.Z legere cursorie i ordinarie wywodzą się niewolnicze komentarze do Lombardai...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bernard z Clairvaux

  Przeżycie mistyczne dokonuje się w człowieku i dlatego niezbędna jestw mistyce głęboka znajomość człowieka. Teoria mistyki zakłada antropologię,którą Bernard uprawia wykorzystując Augustyna i Ojców Greckich.

  Człowiek jest stworzeniem bliskim Bogu i w pewien sposób wielkim. Człowiek ma wielką duszę...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /13 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joachim z Fiore

  Pomostem między mistykami a nieortodoksyjnymi kierunkami myśli dwunastowiecznejjest Joachim z Fiore. Urodził się w 1145 r. w Kalabrii, najpierwprzebywał na dworze książęcym w Apulii, p o t em podróżował do Ziemi Świętej.W czasie tej podróży przeżył mocno śmierć swoich towarzyszy w...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki heretyckie

  Studiowanie kierunków heretyckich jest trudne, gdyż występują tu zawsze potępienia,prześladowanie ludzi i pism, brakuje także dokumentów, a świadectwa,którymi dysponujemy, często są stronnicze, ponieważ pochodzą od przeciwników.W XII w. filozoficzno-teologiczne prądy heterodoksyjne wiążą siębardzo...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki heretyckie - Amalryk z Bene

  Na pewno pod wpływem Joachima, a także i albigensów pozostawał Amalrykz Bene. Urodzony w Bene koło Chartres zapewne tam pobierał nauki. Uczyłzrazu dialektyki, a p o t em odnosząc wielkie sukcesy, być może dzięki swej niezależności- teologii w Paryżu. T am zmarł około 1206 r. O nim i o...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki heretyckie - Dawid z Dinant

  Postacią bardzo blisko związaną z Amalrykiem i zwykle razem z n im omawianąjest Dawid z Dinant. Bardzo niewiele wiemy o jego życiu. Był zapewne Wallonem,a nie Bretończykiem. Wiadomo, że w 1210 r. został wezwany przez InnocentegoIII. Jedna z kronik pod 1210 r. podaje imiona trzech złoczyńców...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl bizantyńska

  Aby zakończyć przegląd doktryn przygotowujących XIII wiek, spójrzmy jeszczena Wschód. Przepaść religijna dzieląca Europę od Cesarstwa Wschodniegowytworzyła zapory głębsze, niżby się to zdawało. Kontakty między Wschodem a Zachodem nigdy nie zostały przerwane, ale do wojen krzyżowych stosunkite były...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia arabska

  Wchłonąwszy wyniki prac syryjskich, zaczynają Arabowie rozwijać własną filozofię,która była wszechstronna i swoista i trwa aż do dzisiaj. Nas interesuje j e denz jej wycinków, tak zwana arabska filozofia hellenizująca. Ta właśnie filozofiaarabsko-grecka trwa trzy i pół wieku i, co bardzo ważne...

  Ocena /

  Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013 Znaków /2 600

  praca w formacie txt

Do góry