awatar

Profil użytkownika Adam

Data rejestracji7 kwietnia 2011 Ostatnio online7 kwietnia 2011, 15:14

Statystyki

43 prac, w tym:

 • 43tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /43 prac/

 • Ocena brak

  Wzrost pojemności płyty DVD

  Wzrost pojemności płyty DVD w porównaniu z CD ma dwie przyczyny. Pierwsza to zmniejsze­nie rozmiaru pojedynczego wgłębienia na po­wierzchni dysku o więcej niż połowę - do zaled­wie 0,4 mikrometra (czterech dziesięciotysięcznych części milimetra). Umożliwia to zmieszczenie na dysku 4700 Mb...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy cyfrowe zapisu obrazu

  Pierwszym szerzej dostępnym cyfrowym syste­mem zapisu obrazu był Wideo CD. Jest to dysk kompaktowy identyczny z płytą CD audio, na któ­rym zapisane są dane umożliwiające odtworzenie ruchomego obrazu. Płyty Wideo CD mogą być odtwarzane przez specjalistyczne odtwarzacze lub przez komputerowe napędy...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja cyfro­wa

  Od początku obecnego dziesięciolecia systemy ana­logowe zapisu obrazu są powoli zastępowane przez systemy cyfrowe, w których obraz zapisywany jest w postaci długich ciągów cyfr. Rewolucja cyfro­wa, taka jak ta, która doprowadziła do upowszech­nienia dysku kompaktowego - cyfrowej płyty audio...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa dysk laserowy?

  Do niedawna VHS miał jednego tylko rywala -dysk laserowy. Format ten jest dosyć popularny w USA, a oferuje doskonałą jakość obrazu oraz kilka użytecznych funkcji. Problem polega na tym, że format ten zupełnie nie nadaje się do produkcji domowych nagrań i odtwarzacze laserowe mogą być używane...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wideo w domu

  W latach siedemdziesiątych system kwadrup­leksowy zastąpiono nowym formatem zwanym C. Do zapisu używano taśmy o szerokości 2,5 cm, czyli o połowę węższej niż taśma systemu „quad".Nowy format zapoczątkował rozwój współczesnych magnetowidów domowych. Magnetowidy pracujące w formacie C były...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kwadrupleksowy

  Pierwszy naprawdę praktyczny system wideo powstał w roku 1956. System ten, nazywany kwad­rupleksowym bądź „quadem", rozwiązywał pro­blem ogromnych ilości zużywanej taśmy. Zapis informacji odbywał się nie wzdłuż, a w poprzek taśmy, przy niewielkich prędkościach jej przesu­wu i znacznej...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis obrazu telewizyjnego

  We wczesnym stadium rozwoju telewizji obraz można było transmitować i odbierać wyłącznie „na żywo". Ze względu na częstotliwość zmian syg­nału wizyjnego nie istniała metoda jego zapisu na żadnym nośniku - w przeciwieństwie do kamery filmowej kamera telewizyjna nie wytwarzała serii...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /3 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa telewizja cyfrowa?

  Obecnie programy telewizyjne nadawane są meto­dą analogową. Oznacza to, że zmiany intensyw­ności sygnału są proporcjonalne do zmian jasno­ści koloru na ekranie telewizora. Metoda ta ma wady, gdyż wskutek interferencji powstają błędy prowadzące do pojawiania się niepożądanych efek­tów. Może to...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /3 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa telewizja satelitarna i kablowa?

  Telewizja kablowa przesyła sygnał światłowodem bezpo­średnio do donnie W ten sposób można przesłać znacznie więcej kanałów niż z użyciem fal radio­wych. Telewizja satelitarna wykorzystuje specjal­ne satelity telekomunikacyjne umieszczone na orbi­tach geostacjonarnych nad pewnymi punktami na...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa telewizor?

  Odbiornik telewizyjny, czyli telewizor, odbiera poprzez antenę sygnały telewizyjne, wzmacnia je, po czym jego układ strojony wybiera sygnał nada­wany na wybranej częstotliwości. Sygnał ten, po oddzieleniu od fali nośnej, jest separowany na po­szczególne składniki, niosące informacje o dźwię­ku...

  Ocena /

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt

Do góry