awatar

Profil użytkownika Adain

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Nauka o materiałach

  Czynniki wpływające na właściwości materiału: · skład chemiczny · struktura · technologia wytwarzania · stan powierzchni Podział grup materiałów w danym okresie historycznym Materiał - ciało stałe o właściwościach użytkowych dla człowieka: · naturalne - występują w naturze (przyrodzie) i wymagają jedynie nadania kształtu (drzewo, skały) · inżynierskie - nie występują w przyrodzie tylko trzeba je wytworzyć, które wymagają skomplikowany sposób złożonych procesów technologicznych z wykorzystaniem materiałów naturalnych Właściwości: - zespół charakterystycznych cech określający jego reakcje na bodźce zewnętrzne · fizyczne - określają zachowanie materiałów w polu oddziaływań czynnika fizycznego (np. temperatura, pole elektryczne czy magnetyczne) - przewodnictwo cieplne - przewodność elektryczna - podatność...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /02.08.2006 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy reologii.

  Podstawy reologii reologia - to nauka o procesach związanych z odkształceniem ciał pod wpływem działania sił zewnętrznych. W procesach reologicznych analizując dane ciało rozważa się jedynie ruch cząstek tego ciała względem siebie, nie rozważa się ruchu ciała jako całości. W przetwórstwie interesują nas procesy reologiczne w stanie uplastycznionym i ciekłym. Fundamentalnym pojęciem odkształcenia: a) odkształcenia sprężyste b) odkształcenia plastyczne c) przepływ ad. a) Odkształcenie sprężyste po ustaniu sił ciało wraca do kształtu wyjściowego. ad. b) Odkształcenie plastyczne po ustaniu działania siły ciało nie powraca do stanu pierwotnego, natomiast zmianie ulega jego temperatura, gdyż jest ona miarą dyspersji (rozproszenia) energii. ad. c) Przepływ mamy do czynienia z ciągłą zmianą kształtu przy działaniu niewielkich...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /02.07.2006 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury kamieni okładzinowych. Materiały znormalizowane do celów budowlanych. Asortyment wyrobów.

  Kamień naturalny stosowany w budownictwie (kamień ciosany, tzw. ciosy)otrzymuje się przez obróbkę brył kamiennych wydobywanych w kamieniołomach. Do celów budowlanych nadają się m.in.: granity, sjenity, dioryty, bazalty, porfiry (skały wulkaniczne), piaskowce, wapienie, gips, gnejsy, łupki gliniaste. Zastosowanie: do wznoszenia murów, jako okładziny elewacji, na stopnie schodów, do krycia dachu (łupek), do budowy nawierzchni dróg i ulic. Piasek, żwir i tłuczeń ( łamany kamień naturalny) są stosowane jako kruszywo do zapraw i betonu.. Cechą charakterystyczną, a jednocześnie jedną z ważniejszych zalet kamieni stosowanych w budownictwie jest odporność na działanie czynników atmosferycznych. Przy wyborze kamieni okładzinowych, szczególnie przy zastosowaniu do zewnętrznych fragmentów budowli, ważna cecha jest jego odporność na zamrażanie...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /15.06.2006 Znaków /5 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa mikroskopu metalograficznego

  Podstawowe części mikroskopu: -źródło światła -kondensor -okular -obiektyw -przysłony -stolik przedmiotowy -mechanizm ogniskujący (makro i mikro). Mikroskop metalograficzny wykorzystywany jest do: oceny makro i mikrostruktury tworzyw konstrukcyjnych, oceny chropowatości i nośności powierzchni, pomiarów mikrotwardości oraz twardości tworzyw konstrukcyjnych. Możliwe jest wykonywanie zdjęć cyfrowych badanych powierzchni Metody mikroskopowe umożliwiają: -ident. stopu -ujawnianie struktury z określeniem kształtu, wymiarów, ilości i rozmieszczenia jej składników -wykrycie wad budowy struktury lub materiału -badanie mechanizmów przemian fazowych -identyfikacje faz -odtworzenie zastosowanych procesów technologicznych -badanie zjawisk zachodzących w trakcie eksploatacji materiałów. Powiększenie mikroskopu określa się wzorem: P=Pob x...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /14.06.2006 Znaków /10 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stale wg normy

  1. OZNACZANIE STALI WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH Zgodnie z Normami Europejskimi obowiązują dwa systemy oznaczania stali: • znakowy (według PN-EN 10027-1: 1994); znak stali składa się z symboli literowych i cyfr; • cyfrowy (według PN-EN 10027-2: 1994); numer stali składa się tylko z cyfr. Każdy gatunek stali - ma nadany znak i numer, jednoznacznie identyfikujące tylko jeden materiał. • symbole w znaku są tak dobrane, że wskazują na jej główne cechy (np. na zastosowanie, własności mechaniczne lub fizyczne, albo skład chemiczny), co ułatwia przybliżoną identyfikację gatunku stali; • numer stali, który można podawać zamiast znaku, jest łatwiejszy do elektronicznego przetwarzania danych, gdyż składa się tylko z pięciu cyfr. Podany system oznaczeń stali - wprowadzono w państwach UE od 1992 r. 1.1. Oznaczanie stali wg PN-EN 10027-1 W tej...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /04.05.2006 Znaków /7 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia drewna.

  Drewno: -dowolnie wielka bryła pozyskiwana ze ściętego drzewa. -substancja organiczna; Skład:węgiel-46%,tlen-44%,wodór-% i inne subst.chem.-ok.4%. Elementarne subst.chem.w drewnie to: subst.mineralne, stanowią 4%masy drewna i objawiają się jako ilość popiołu powstała w czasie spalania. W popiele 15-25% to subst. Rozpuszczalne w wodzie i stanowiące sole kwasów węglowego, siarkowego i solnego, a także niektórych organicznych kw. octowego i mrówkowego. Pozostała część to subst. nierozpuszczalne w H2O czyli sole kw. Fosforowego i węglowego, a także tlenki Mg i Fe oraz węglan wapnia. Węglowodany-spolimeryzowane wielocukry. Stanowią one 50% i więcej masy drewna. W zależności od stopnia polimeryzacji wyróżnia się chemicelulozę (C6H12O5)n czyli wielocukry polaryzowane dla n200. CELULOZA-zw. Wielocząsteczkowy monomerów glikozowych powiązanych...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /29.04.2006 Znaków /16 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka cieplna - sprawozdanie z laboratorium

  Praca znajduje się w załączniku, zawiera informacje o : Procesy wyżarzania bez przemiany alotropowej Wyżarzanie rekrystalizujące Wyżarzanie odprężające Wyżarzanie stabilizujące Procesy wyżarzania z przemianą alotropową Wyżarzanie ujednorodniające Wyżarzanie normalizujące Wyżarzanie zupełne Wyżarzanie izotermiczne Wyżarzanie sferoidyzujące Hartowanie Hartowanie objętościowe Hartowanie powierzchniowe Hartowanie martenzytyczne Hartowanie bainityczne Hartowanie ciągłe Odpuszczanie Odpuszczanie niskie Odpuszczanie średnie Odpuszczanie wysokie Przesycanie i starzenie Zaproponowane rodzaje obróbki cieplnej dla konkretnych stopów miedzi Obróbka cieplna stopów aluminium i magnezu Obróbka cieplna stopów magnezu Stop brązu aluminiowego BA1044

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /14.04.2006 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mangolie

  Magnolia ? rodzaj drzew lub krzewów, należący do rodziny magnoliowate. Rosną dziko w Azji Wschodniej oraz Ameryce Południowej i Północnej. W Polsce magnolie nie występują w środowisku naturalnym, są często uprawiane jako rośliny ozdobne. W Polsce magnolie nie występują w środowisku naturalnym, są często uprawiane jako rośliny ozdobne. Świetnie sobie dają rade magnolie o liściach opadających na zimę, istnieją tez zimozielone ( uprawiane na zachodzie Europy) Charakterystyka Pokrój Największe uprawiane u nas gatunki magnolii osiągają wysokość kilkunastu metrów, wśród magnolii wyróżniamy zarówno niskie krzewy do 3m wysokości( liliflora Nigra) jak i wysokie do 30m drzewa (acuminata). Mają dość zwartą, ale świetlistą koronę. Rozgałęziają się nisko nad ziemią. Pojedyncze duże pąki osadzone są na końcach gałązek. Liście...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /01.04.2006 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koc gaśniczy

  Koc gaśniczy - Koc gaśniczy jest to płachta z tkaniny całkowicie niepalnej (włókno szklanego) o powierzchni około 2 m2. Przechowuje się go w specjalnym futerale. Służy do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza do palącego się przedmiotu. Sposób użycia: - wyjąć koc z futerału, - rozłożyć i szczelnie przykryć palący się przedmiot. W przypadku gaszenia ludzi należy osobę przewrócić i przykryć ją szczelnie kocem. Koce gaśnicze można wykorzystywać do przenoszenia ewakuowanego mienia. Piasek odcina dostęp tlenu zmniejsza powierzchniowo temperaturę palącego się ciała i zapobiega się jego rozpryskiwaniu. Niewolono go stosować do maszyn cennej aparatury precyzyjnej, cieczy w zbiornikach łatwopalnych. Do gaszenia silników spalinowych i elektrycznych, płynów łatwopalnych w małych naczyniach, pożarów...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /15.03.2006 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadprzewodnictwo

  Nadprzewodnictwo, zjawisko zaniku oporu elektrycznego obserwowane w niektórych metalach, ich stopach oraz w pewnych spiekach ceramicznych. Materiał, dla którego zachodzi zjawisko nadprzewodnictwa, nazywany jest nadprzewodnikiem. Ze względu na charakter przemiany fazowej towarzyszącej przejściu materiału ze stanu przewodzącego w nadprzewodzący wyróżnia się dwa rodzaje nadprzewodników: tzw. nadprzewodniki I lub II rodzaju. Nadprzewodnictwo obserwowane jest w niskich temperaturach, mniejszych od pewnej, charakterystycznej dla danego materiału tzw. temperatury krytycznej Tk. Stan nadprzewodzący może zaniknąć po umieszczeniu nadprzewodnika w dostatecznie silnym polu magnetycznym, nawet gdy materiał znajduje się w temperaturze mniejszej od krytycznej (gdy w nadprzewodniku płynie wtedy prąd elektryczny, zanikowi nadprzewodnictwa towarzyszy wydzielenie ciepła...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /23.02.2006 Znaków /3 462

  praca w formacie txt

Do góry