awatar

Profil użytkownika Adain

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Metody proszkowe i ich praktyczne zastosowanie

  KLASYFIKACJA METOD WYTWARZANIA PROSZKÓW Proszki są wytwarzane w wyniku mechanicznego lub fizykochemicznego rozdrabniania wyjściowego materiału litego albo reakcji chemicznych lub fizykochemicznych – z innych materiałów lub związków chemicznych. METODY MECHANICZNE WYTWARZANIA PROSZKÓW Metodami mechanicznymi przez rozdrabnianie w młynach kulowych, wibracyjnych lub wirowo–udarowych uzyskuje się proszki w kształcie talerzykowatym (proszek Hametag), wielościennym lub odłamkowym. Metody mechaniczne należą do mało wydajnych i mogą być stosowane w zasadzie do rozdrabniania metali i niemetali kruchych. Proszki rozdrobnione w młynach kulowych lub wibracyjnych zwykle są zanieczyszczone materiałem okładzin młyna i kul, co wymaga następnego ich oczyszczania chemicznego. Najczęściej stosowanym urządzeniem do mechanicznego rozdrabniania proszków jest młyn...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /10.01.2007 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie tworzyw sztucznych do produkcji zabawek

  Zabawki z tworzyw sztucznych zaczęto produkować w końcu ubiegłego stulecia. Były to lalki, grzechotki, zabawki pływające wykonywane z celuloidu oraz gumowe piłki. Obecnie celuloid ze względu na jego palność zastąpiono octanem celulozy lub polistyrenem. Z celuloidu wytwarza się tylko piłeczki do tenisa stołowego oraz lalki. Tanie piłki dziecięce produkuje się ze zmiękczonego polichlorku winylu, mniejsze metodą żelowania z pasty, bardzo duże przez spawanie z folii. Najwięcej zabawek produkuje się z tworzyw sztucznych tanich, nietoksycznych i dających się łatwo formować i zdobić, a więc z polistyrenu i polichlorku winylu. Ze zmiękczonego polichlorku winylu oprócz piłek wytwarza się elastyczne lalki i zabawki nadmuchiwane, a także choinki; z polistyrenu meble i sprzęt kuchenny dla lalek, małe modele pojazdów, figurki żołnierzy itp. Dużym...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /07.01.2007 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleko

  Skład chemiczny Mleko pochodzi od różnych zwierząt hodowlanych. W produkcji światowej na mleko krowie przypada ponad 90% produkcji. W mniejszych ilościach jest otrzymywane mleko bawole, mleko kozie i owcze. W Polsce produkuje się głównie mleko krowie i w znacznie mniejszej ilości mleko kozie oraz owcze (głównie do produkcji serów). Mleko jest to płynna wydzielina wyspecjalizowanego gruczołu ssaków. Jest ono wytwarzane i wydzielane przez gruczoł sutkowy w okresie poporodowym, po czym w ciągu pierwszych dni produkuje on siarę o składzie i właściwościach różnych od mleka. W skład mleka wchodzi 80 – 90% wody i 10 – 20% (u krów zwykle 12 – 13%) suchej masy, która składa się głównie z tłuszczu, białek cukru mlekowego (laktozy) i soli mineralnych. Zawartość tłuszczu w mleku krowim tzw. pełnym wynosi przeciętnie 3,4%, białka 3,2%, laktozy...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /22.12.2006 Znaków /21 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tworzywa sztuczne - jakośc, zastosowanie i regulacje prawne

  1. Historia produkcji tworzyw sztucznych w Polsce i na świecie: Tworzywa sztuczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w przemyśle i życiu codziennym. Stosowanie ich staje się coraz bardziej powszechne i przestano już uważać tworzywa za materiały zastępcze, zaś w niektórych przypadkach są one materiałami niezastąpionymi. Związek organiczny na podstawie reakcji chemicznej otrzymał po raz pierwszy uczony niemiecki Wohler w 1828r. Substancją tą był mocznik. Pomimo że przeprowadzono potem polimeryzację styrenu i izobutylenu oraz syntezę poliestrów, nie miało to jednak wpływu na większe zainteresowanie się wielkocząsteczkowymi związkami organicznymi otrzymywanymi sztucznie. W latach 1850-1900 podjęte pierwsze w skali przemysłowej próby modyfikacji chemicznej naturalnych związków wielkocząsteczkowych i wprowadzono na rynek takie tworzywa, jak celuloid...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /26.11.2006 Znaków /24 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poliamidy alifatyczne

  Powszechnie wiadomo, że większą część poliamidów alifatycznych (i nie tylko) przetwarza się na włókna chemiczne oraz techniczne wyroby wtryskowe; niemniej jednak ostatnio coraz więcej produkuje się folii poliamidowych, szczególnie do opakowań żywności. Folie te powinny charakteryzować się szczególnie dobrą barierowością dla par i gazów (w tym głównie tlenu); w tym celu stosuje się różne techniki obróbki, m. in.: naparowywanie nierozpuszczalnej warstwy (np. SiOx), współwytłaczanie cienkiej warstwy barierowej z innego tworzywa o właściwościach barierowych (np. EVOH), zastosowanie dwuosiowej orientacji folii (folia BOPA). Otrzymywany ostatnio nowy materiał barierowy, oparty na folii PA6, która pokryta jest nanometrowym dodatkiem warstwy krzemianowej, stanowi bardzo dobrą barierę dla wielu gazów, w tym również tlenu. W procesie otrzymywania...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /22.11.2006 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkła.

  Szkło-substancja bezpostaciowa, przezroczysta, nierozpuszczalna będąca mieszaniną zakrzepniętych krzemianów. Właściwości- optyczne, przeźroczystość, bezbarwność, połysk, załamywanie i rozproszenie światła, odporne na działanie zmiennej temp, odporne na działanie chemikaliów, słaby przewodnik prądu, duża twardość, odporne na ścieranie, kruche. Surowce do wyr. szkła * surowce szkłotwórcze –piasek krzemionka, *topniki(osłabiają temp. do niższej 900C)- soda *Stabilizatory(zwiększają połysk i wytrzymałość)-wapń – minia ołowiowa(miękkie da się grawerować) *środki klarujące – arszenik –saletra –siarczan sodu –zw. fluoru i chloru (podczas topnienia tworzą się bąbelki, pęcherzyki i te środki je likwidują) *sur. barwiące zw. manganu i niklu fioletowy –zw.kobaltu i miedzi niebieski –siarka zielony i żółty –żelazo i...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /08.11.2006 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metalurgia proszków

  METALURGIA PROSZKÓW Wypracowanie które przedstawiam ma dotyczyć metali, a konkretnie tego co związane z tematem metalurgia proszków. Dział który uczynił topienie i odlewanie stali zbędnym nazywa się metalurgią proszków. Obejmuje on wytwarzanie metalicznych kształtek z proszków metali, związków metalicznych, metaloidów. Celem metalurgii proszków jest przekształcenie tych surowców w zwarte ciała metaliczne, wykorzystując ich proszki. Dzieje się bez przechodzenia przez stan ciekły. W czasie wygrzewania kształtek które są sprasowane następuje połączenie oddzielnych ziaren proszków. Za pomocą metalurgii proszków wywarzamy: - metale trudnotopliwe które mają plastyczną postać, - metaliczne masy plastyczne do prasowania (amalgamaty dentystyczne), - węgliki spiekane mające dobre właściwości wytrzymałościowe będące w postaci...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /30.09.2006 Znaków /14 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowania w przemyśle spożywczym

  Charakterystyka opakowań Pakowanie żywności (napełnianie, zamykanie, porcjowanie, formowanie, owijanie) jest zwykle końcowym etapem procesu technologicznego. Pakowanie żywności ma na celu najczęściej zabezpieczenie żywności przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych, mechanicznych, ułatwia jej transport i dystrybucję. Krótko mówiąc : Opakowanie to wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać przemieszczanie, magazynowanie, jak również sprzedaż oraz ma oddziaływać na wyobraźnię nabywcy. Polska Norma PN-O-79000 (Terminologia) definiuje opakowanie jako: wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroniący środowisko naturalne przed szkodliwym działaniem niektórych...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /28.09.2006 Znaków /27 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka technologii produkcji miedzi i aluminium

  Oprócz stopów żelaza poważne zastosowanie w przemyśle i całej gospodarce znajdują metale nieżelazne i ich stopy. Ze względu na ich własności trudno je zastąpić innymi tworzywami konstrukcyjnymi. Szczególne zastosowanie znajdują w przemyśle maszynowym, chemicznym, precyzyjnym, elektrotechnicznym i elektronice i w wielu zastosowaniach specjalnych. Jednak w przyrodzie, z wyjątkiem aluminium, spotyka je w niewielkich ilościach, w porównaniu z żelazem. W Polsce z wyjątkiem cynku, ołowiu i miedzi, metale niezależne uważane są za deficytowe, gdyż występują na naszym terenie w stop niewystarczającym na pokrycie istniejącego na nie zapotrzebowania. W zastosowaniach technicznych zaleca się zatem daleko idącą ich oszczędność. MIEDŹ Miedź (Cu) jest metalem barwy czerwonej o gęstości 8,9 , temperaturze topnienia 1356 K (1083C). Jest niezbyt twarda...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /07.09.2006 Znaków /9 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopy aluminium

  Praca również w załączniku Stopy aluminium Stopy aluminium to tworzywa metaliczne otrzymane przez stopienie aluminium z jednym lub większą liczbą metali (bądź z niemetalami), celowo wytworzone dla uzyskania żądanych własności. Własności czystego aluminium Aluminium krystalizuje w sieci A1, a więc cechuje się dużą plastycznością. Ma parametr sieci α = 0,40408 nm, temperaturę topnienia 660,4C, temperaturę wrzenia 2060 C. Mała gęstość 2,7 Mg/m3 (3 razy mniejsza niż żelaza) kwalifikuje ten metal do grupy metali lekkich. Dzięki tej własności i stosunkowo bogatemu występowaniu w przyrodzie (ok. 7%) jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym i transporcie. Aluminium cechuje się dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym (gorszym jednak niż miedź), stąd jego zastosowanie na przewody elektryczne. Może być umacniane przez zgniot. Do...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /17.08.2006 Znaków /3 491

  praca w formacie txt

Do góry