awatar

Profil użytkownika Adain

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Rezystory

  Materiały oporowe: Materiały oporowe dzielą się na: a) metalowe - mają dodatni TWR (Temperaturowy współczynnik rezystancji) tzn., że ze wzrostem temperatury ich rezystywność rośnie. b) niemetalowe - mają ujemny TWR. Własności materiałów oporowych: a) duża rezystywność b) mały TWR c) odporność na utlenianie d )odporność na działanie czynników chemicznych e) wysoka temperatura topnienia f) duża trwałość Do materiałów oporowych zaliczamy: - manganin - konstantan - kantal - nikielina - nichrom - silit Materiały oporowe stosujemy w rezystorach, elementach grzejnych oraz termoelementach. Rezystory Obecnie rezystory są produkowane jako: drutowe, warstwowe, objętościowe i cienkowarstwowe. Mogą one być nienastawne i nastawne. W rezystorach drutowych i warstwowych na cylindrze lub płytce z materiału izolacyjnego jest...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /07.05.2007 Znaków /28 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CVD

  Do podstawowych metod CVD dyfuzyjnego nasycania należą procesy w których w wyniku reakcji chemicznych w gazach lub w proszkach powstaje atmosfera zawierająca atomy pierwiastka powłokotwórczego. Do materiałów CVD zaliczyć możemy: - nawęglanie - azotowanie - azoto – nawęglanie - chromowanie dyfuzyjne - aluminiowanie - tytanowanie Zasadniczą cechą procesu CVD odróżniającą od procesów PVD jest dyfuzja pierwiastków (objętościowa) poprzez defekty struktury krystalicznej (wakacje) z utworzeniem warstwy dyfuzyjnej. Na wzrost grubości oprócz temp wpływają: - temperatura - różnica stężeń - czas - ciśnienie Przykład procesu CVD, chromowanie dyfuzyjne metodą gazową lub kontaktowo gazową W procesie chromowania dyfuzyjnego źródłem pierwiastka nasycającego może być gaz wytworzony w wyniku reakcji pomiędzy aktywatorem procesu a...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /26.04.2007 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwótstwo tworzyw sztucznych.

  I Co to jest przetwórstwo? Przetwórstwo jest pojęciem o charakterze dualnym: 1) Jest to zespół nauk syntetycznych zaliczanych do dyscypliny naukowej zwanej technologią maszyn i wchodzącą w zakres nauki zwanej wytwarzanie maszyn. Klasyfikacja ta jest kontrowersyjna, gdyż technologia wytwarzania maszyn obejmuje jedynie fragment nauki zwanej przetwórstwo. Nauki syntetyczne są to takie nauki, które opierają się na wykorzystaniu i połączeniu różnych dziedzin nauki, innymi słowy są to nauki o charakterze interdyscyplinarnym. W przypadku przetwórstwa korzysta się z nauk podstawowych t. j.: - fizyki i chemii, w zakresie interpretacji procesów przetwórstwa - matematyki - teorii systemów - ekonomiki - a także logiki. Szczególne znaczenie ma fizyka i chemia polimerów. Chemia przede wszystkim bada właściwości procesów, w których następuje...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /23.04.2007 Znaków /5 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechaniczne i fizyczne właściwości drewna

  Mechaniczne właściwości drewna Mianem mechanicznych właściwości drewna określa się zdolności przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych. Siły zewnętrzne mogą mieć charakter statyczny lub dynamiczny. Przy zastosowaniu drewna zawsze należy brać pod uwagę, że własności mechaniczne warunkowane są wieloma czynnikami, do których należą przede wszystkim: wilgotność drewna, gęstość, udział drewna wczesnego i późnego oraz wady drewna (miejsce ich występowania i rozmiar). Wskutek działania sił zewnętrznych drewno zmienia swe pierwotne wymiary i kształty. W przypadku, gdy po usunięciu siły powodującej odkształcenie materiał wraca do pierwotnego kształtu i wymiarów mamy do czynienia z własnością zwaną sprężystością. W normalnych warunkach drewno jest materiałem dość kruchym o małej plastyczności. W celu zwiększenia...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /22.04.2007 Znaków /9 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopy miedzi

  Praca tez w załączniku Miedź Czysta miedź metaliczna jest czerwono-brązowym, miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Nie ulega na powietrzu korozji, ale reaguje z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla pokrywając się charakterystyczną zieloną patyną. Gdy w powietrzu zawarte jest dużo dwutlenku siarki zamiast zielonej patyny obserwuje się czarny nalot siarczku miedzi. Siarczan miedzi(II) CuSO4 ma własności odkażające, a bezwodny ma silne własności higroskopijne i jest stosowany do suszenia rozpuszczalników. Kompleksy miedzi są trwałe, jednak dość łatwo jest zmieniać stopień utlenienia miedzi w takich kompleksach i dlatego są one często stosowane jak katalizatory reakcji redoks. Roztwory wodne soli miedzi(I) są intensywnie zielone, a roztwory soli miedzi(II) intensywnie niebieskie, co wykorzystuje się w...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /21.04.2007 Znaków /7 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metaloznastwo - ściąga

  Metale i ich stopy Metale charakteryzują się wiązaniem metalicznym. Układy wieloskładnikowe złożone z więcej niż jednego pierwiastka, charakteryzujące się przewagą wiązania metalicznego tworzą stopy metali. Metale i ich stopy cechują następujące własności: 1) dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne; 2) opór elektryczny zwiększa się z podwyższeniem temperatury; 3) połysk metaliczny, polegający na odbijaniu promieni świetlnych od wypolerowanych powierzchni; 4) plastyczność (zdolność do trwałych odkształceń pod wpływem przyłożonych naprężeń). Metale otrzymuje się z rud, będących najczęściej tlenkami. Procesy metalurgiczne polegają zwykle na redukcji prowadzącej do ekstrakcji metalu z rudy oraz na rafinacji, usuwającej z metalu pozostałe zanieczyszczenia. Elementy metalowe zwykle wykonywane są metodami odlewnicz., przeróbki...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /18.04.2007 Znaków /2 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga z I semstru z materiałoznastwa dla kierunku dekorator wnętrz

  Podział mat. budowlanych: a) ze wzg na zastosowanie - do budowy domów, - do budowy dróg, - do robót hydrotechnicznych, -do wystroju wnętrz mieszkalnych, - do wystroju wnętrz użyteczności publicznej. b) ze wzg na zastosowanie w budynku - podłogowe, - wykończeniowe( dot. ścian i sufitów) -pokryciowe -dźwiękochłonne -izolacyjne ( przeciwwodne, termiczne) -materiały do instalacji wodnych -mat do inst gazowych -mat do inst centralnego ogrzewania -mat do inst elektrycznej Materiały konstrukcyjne:*drewno *beton, *stal, *skały lite Materiały niekonstrukcyjne:*tworzywa sztuczne, *betony lekkie, *wełna mineralna, *szkło Materiały nieorganiczne i organiczne. WŁAŚCIWOŚCI MAT BUDOWLANYCH 1.cechy techniczne materiału dzielimy na 3 grupy: a) właściwości fizyczne b) właściwości mechaniczne c) właściwości chemiczne. WŁAŚCIWOŚCI...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /03.03.2007 Znaków /9 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki towaroznawcze ( niektóre manipulacyjne i informacyjne)

  znaki towaroznawcze ( niektóre manipulacyjne i informacyjne) I znak przydatności opakowania do kontaktu z żywnością: -Opakowanie ma stosowny atest dopuszczający je do kontaktu z żywnością, -wymagania ogólne dotyczące znakowania wszystkich środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych -Reguluje ono szczegółowy zakres i sposób znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i bez opakowań przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta II Znak recyklingu opakowaniowego -Znak na opakowaniach głównie papierowych; można poddawać recyklingowi -znak ten oznacza przydatność opakowania do jego użytku -znak ten ten oznacza przydatność opakowania do recyklingu -znak recyklingu -znak opakowań przyjaznych ekologicznie -Recycling: najpopularniejsza metoda utylizacji (i ponownego...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /21.02.2007 Znaków /2 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza termiczna

  •faza - jest to jednorodna część stopu, oddzielona od pozostałej jego części granicą międzyfazową. Poszczególne fazy stopu, zwykle dość znacznie różnią się między sobą właściwościami. Liczba, rodzaj i własności faz są uzależnione od składu chemicznego stopu. •układ - to zbiór faz znajdujących się w stanie równowagi termodynamicznej. •składniki - dzielimy na niezależne (nie zachodzą między nimi reakcje chemiczne) i zależne (zachodzą miedzy nimi odwracalne reakcje chemiczne). równowaga fazowa - czynnikami wpływającymi na równowagę, czyli parametrami układu jest temperatura i ciśnienie. W układach w których nie występuje stan gazowy, niewielkie zmiany ciśnienia nie wpływają w sposób istotny na ich stan równowagi. Dopiero zastosowanie bardzo wysokich ciśnień wpływa na zmianę stanu takiego układu. •równowaga...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /07.02.2007 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka strukturalna materiałów. Metale, ceramika, polimery, kompozyty.

  WSTĘP TEORETYCZNY. Materiał to wszystkie substancje, z których wykonano przedmioty materialne. Materiałami w pojęciu technicznym nazywa się ciała stałe, których właściwości czynią je użytecznymi dla człowieka, gdyż wykonuje się z nich złożone produkty pracy – przedmioty użytkowe, narzędzia, konstrukcje i budowle, maszyny i pojazdy, broń, dzieła sztuki itp. Materiały techniczne można podzielić na 3 grupy: 1. Metale a) Technicznie czyste b) Stopy (spieki) 2. Ceramika a) Wielko-tonażowa b) Specjalna c) Szkło 3. Polimery a) Ogólnego stosowania b) Specjalne Metale to materiały, które w stanie stałym charakteryzują się następującymi właściwościami: 1. Dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne, przy dodatnim temperaturowym współczynniku rezystywności (opór metali zwiększa się wraz z temp.) 2. Połysk – zdolność...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /18.01.2007 Znaków /5 740

  praca w formacie txt

Do góry