awatar

Profil użytkownika Adain

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Tłoczenie i ciągnienia drutów i prętów

  Obróbka plastyczna Obróbka plastyczna - metoda obróbki metali polegająca na wywieraniu narzędziem na obrabiany materiał nacisku przekraczającego granicę jego plastyczności, mającego na celu trwałą zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu. Zawsze uzyskuje się poprawę własności mechanicznych. Proces kształtowania może przebiegać w warunkach: na gorąco, na pół gorąco lub na zimno (klasyfikacja ta zależy od temperatury rekrystalizacji odkuwki). Technologia obróbki plastycznej była już znana 3000 lat przed naszą erą. Obecnie jest uważana za jedną z ważniejszych technologii obróbki metali. Statystyczny samochód składa się w 90% z elementów wykonanych tą technologią. Karoseria jest tłoczona, natomiast podwozie (wałki, zawieszenie itd.) oraz elementy silnika (korbowody, wały korbowe, tłoki itd.) to odkuwki. Zalety obróbki...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /03.08.2007 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiałoznawstwo - Materiały przewodzące

  Materiały przewodzące-MIEDZ: przewody nawojowe, kable energetyczne - ALUMINIUM: przewody instalacyjne, przewody linii napowietrznych, ścieżki w mikroukładach –ZŁOTO: powloki i cienkie druty w mikroelektronice. Dosc duza konduktywność bardzo mala wytrzymałość mechaniczna, odporne na utlenianie i korozje.Materialy stykowe-odporne na korozje i utlenianie wysoka temp. topnienia odporność na scieranie, zdolność do trwałego laczenia się z innymi materiałami Styki przewodzące w obwodach malej mocy-Zloto, platyna, pallet, inyd, irad. nakładane na inny metal. Zamiast zlota stosuje się jego stopy z niklem i kobaltem. Styki urzadzen telekomunikacyjnych-srebro i jego stopy, stopy zlota, platyny i palladu.Styki urzadzen dużej mocy-stopy wolframu, molibdenu z dodatkami srebra i miedziStyki ślizgowe-materialy grafitowe, metalowe i...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /02.08.2007 Znaków /4 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja papieru

  Współczesna technologia produkcji papieru jest bardzo skomplikowana i rozbudowana. Podstawą jednak przy produkcji papieru są masy włókniste poddawane szeregowi procesów mających na celu otrzymanie produktu o określonych właściwościach optycznych i wytrzymałościowych. Papier wytwarza się na maszynie papierniczej z odpowiednio przygotowanej zawiesiny włókien głównie roślinnych, w wodzie. Jeśli zawiesina zawiera włókna surowe, to ulegają one flokulacji przed procesem formowania na sicie. Z takich włókien otrzymuje się słaby papier o brzydkim i nieregularnym przezroczu. W celu polepszenia właściwości papieru włókna poddaje się procesowi skracania miażdżenia lub dodaje się substancje zapobiegające flokulacji. Właściwą strukturę i wytrzymałość uzyskuje papier z właściwie spilśnionych włókien. Jeśli papier jest wytwarzany z kilku...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /02.08.2007 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakiełkowanie

  Nakiełkowanie dotyczy w przeważającej większości tych półfabrykatów, które są przeznaczone na części klasy wał. W półfabrykatach tych wykonuje się bazy obróbkowe, jakimi są nakiełki. Wymiary nakiełków dobiera się wg normy w zależności od średnicy wała. W PN-83/M-02499 przewidziano trzy rodzaje nakiełków (rys.) Odmiana A ? nakiełki zwykle. Stosuje sieje do przedmiotów, od któ?rych nie wymaga się dużej dokładności, lub w tych przypadkach, gdy po jednej lub kilku operacjach nakiełki będą usunięte, jak to dzieje się np. przy wierceniu otworu osiowego. Odmiana B ? nakiełki chronione. Są one powszechnie stosowane dla części klasy wał. Sfazowanie pod kątem 120, jakie mają, chroni powierzchnie pracu-jące nakiełków i nie dopuszcza do wypłynięcia materiału, przez co powierzchnie czo?łowe wału pozostają gładkie. Odmiana R - nakiełki...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /11.07.2007 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosiądz

  Białystok 19.04.2004 Zastosowanie techniczne mają stopy układu Cu-Zn o zawartości mniejszej niż 48% Zn, ponieważ większa zawartość cynku powoduje nadmierną kruchość. Stopy do ok. 38 % Zn mają jednofazową budowę podstawowego roztworu α, natomiast stopy o zawartości ok. 3848% Zn-dwufazową budowę roztworu α. Faza ta w wysokich temperaturach jest nieuporządkowanym wtórnym roztworem stałym β (na bazie związku CuZn), a poniżej ok. 450C- roztworem uporządkowanym β\'. Faza α jest miękka i ciągliwa, natomiast faza β\' jest twarda i krucha. Własności mechaniczne mosiądzów zależą od zawartości cynku. Optymalne własności mechaniczne mają mosiądze o ok. 30% Zn- największe wydłużenie przy dobrej wytrzymałości i twardości. Ze wzrostem zawartości cynku, szczególnie w obszarze α+β\' ciągliwość gwałtownie zmniejsza się a twardość...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /01.07.2007 Znaków /8 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papier

  Wstęp Od najdawniejszych lat człowiek chciał w jakiś sposób utrwalić swoje myśli i wydarzenia. Dzięki temu najpierw powstawały proste symbole i znaki. Ale potrzebne było coś, co utrwaliłoby je na długi czas. I tak zaczął on pisać: na płaskich kamieniach, na kościach zwierząt, drewnianych, glinianych i woskowych tabliczkach, na liściach i korach drzew. Potem na papirusie, na pergaminie, aż w końcu na papierze. Papirus Starożytni Egipcjanie w sposób niezwykły rozwinęli pismo. Pomogła im w tym bujna roślina rosnąca w delcie Nilu. Grecy nazywali ją papyros. Dziś jest już rzadko spotykana. Egipcjanie używali ją na wiele sposobów. Jednak nas interesuje tylko jeden ze sposobów zastosowania łodygi papirusu. Kilkumetrową łodygę krojono na delikatne, cienkie paski, które podsuszano i układano rzędami obok siebie tak, aby brzegi pasków trochę...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /06.06.2007 Znaków /16 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkło - historia powstania, zastosowanie szkła w gastronomii, rodzaje kieliszków i ich przeznaczenie do wybranych napojów.

  Dwutlenek krzemu (krzemionka) to substancja stała występująca w trzech odmianach polimorficznych: kwarc, trydymit, krystobalit. Dwutlenek krzemu topi się w temp. 1710oC. Nawet podczas bardzo wolnego ochładzania zestala się na szkliste, bezpostaciowe ciało stałe (szkło kwarcowe), odporne na działanie czynników chemicznych z wyjątkiem fluorowodoru i alkaliów. Szkło kwarcowe ma mały współczynnik rozszerzalności termicznej, dzięki czemu wykazuje dużą odporność na szybkie zmiany temp. Dobrze przepuszcza promienie nadfioletowe. Tlenek krzemu SiO2 jest głównym składnikiem substancji takich jak krzemień, piasek, kwarc. W zależności od postaci, w jakiej występuje i zabarwienia tlenek krzemu tworzy różne minerały. Jeżeli występuje w postaci krystalicznej, jest nazywany kwarcem. Drobnoziarnisty kwarc jest głównym składnikiem wielu minerałów, m.in...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /05.06.2007 Znaków /14 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stal niestopowa, stal konstrukcyjna stopowa, żeliwo konstrukcyjne stopowe.

  STAL NIESTOPOWA, STAL KONSTRUKCYJNA STOPOWA ŻELIWO KONSTRUKCYJNE STOPOWE. Stal konstrukcyjna niestopowa. Wyróżnia się w niej gatunki konstrukcyjne podzielone na następujące grupy: - stal zwykłej jakości ogólnego stosowania, - stal wyższej jakości, - stal narzędziowa. Stal konstrukcyjna zwykłej jakości jest produkowana standardowymi metodami hutniczymi, kształtowana na gorąco i bez jakiejkolwiek obróbki cieplnej dostarczona w celu wykorzystania w dalszym procesie technologicznym. Zauważa się w niej niejednokrotnie różne właściwości w obrębie jednej partii półwyrobu. W grupie tego typu stali rozróżnia się sześć gatunków o różnej zawartości węgla i domieszeki o różnych własnościach mechanicznych i różnym sposobie Dotleniania .Są to: - St0 - zaw. max 0,23 % C, Re = 165 -195 MPa, - St3 - zaw. max 0,22 % C, Re = 195 - 235 MPa, - St4 -...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /28.05.2007 Znaków /17 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznaczenie nasiąkliwości cegły

  Cel ćwiczenia: Ustalenie maksymalnej ilości wody, jaką wyroby ceramiczne mogą wchłonąć w warunkach próby zwykłej. Przebieg ćwiczenia: 1. Użyte próbki: Losowo wybrane cegły: a. Szamotówka (s) – szt. 3 b. Pełna czerwona (p) – szt. 3 c. Klinkierówka (k) – szt. 3 2. Ustalenie wagi próbek suchych (ms) Przy pomocy wagi dziesiętnej ustalam masę 12 (po 3 z s, p, k) pojedynczych cegieł z dokładnością do 0,1% ich wagi. Próbki wcześniej zostały wysuszone w temperaturze 110 – 130*C. 3. Ustalenie uśrednionych objętości próbek suchych (V). Dokonuję pomiaru 9 sztuk wysuszonych próbek: (s), (p), (k), po 3 szt. z każdego rodzaju, przy pomocy miary składanej z dokładnością do 1 mm. Wyciągam średnią arytmetyczną z uzyskanych: długości, szerokości i wysokości. Wynikiem mnożenia w.w. otrzymuję uśrednione objętości suchych...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /25.05.2007 Znaków /3 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynieria jakości

  1. POJĘCIE JAKOŚCI. Jakość – (wg normy PN – ISO 8402:96) to ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokajania stwierdzonych i oczekiwanych potrzeb. Jakość to: zgodność z wymaganiami, zgodność z wymaganiami użytkowników, stopień spełniania oczekiwań klientów i przydatność do osiągnięcia celów. Jakość jest właściwością wyrobu opisującą jego zdolność do spełniania wymagań jakościowych. Jakość – (wg PN – EN ISO 9000:2001) to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. Termin jakość można stosować z przymiotnikami (niska, dobra, doskonała). Inherentny – jako przeciwny do przypisany, oznacza istniejący sam w sobie, szczególnie jako stała właściwość. Jakość to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez jakości. 2. RELACJA: DOSTAWCA – ORGANIZACJA –...

  Ocena /

  Autor /Adain Dodano /18.05.2007 Znaków /13 810

  praca w formacie txt

Do góry