awatar

Profil użytkownika Achacy

Data rejestracji5 grudnia 2011 Ostatnio online6 grudnia 2011, 4:43

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie europejskich rad zakładowych

  Europejskie rady zakładowe to pracowniczy organ przedstawicielski, który umożliwia pracownikom uczestniczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Europejskie rady zakładowe to narzędzie stworzone dla pracowników, które ma pomóc im w kontaktach z pracodawcą. Podstawą prawną tworzenia europejskich rad...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem zwolnienia grupowego w europejskim prawie pracy

  Właściwym aktem w tej sprawie jest Dyrektywa 1998/59/WE z 20 lipca 1998 roku w sprawie ujednolicenia prawodawstwa państw członkowskich dotyczącego zwolnień zbiorowych. W myśl tegoż aktu zwolnienia grupowe oznaczają zwolnienia dokonywane przez pracodawcę z jednego lub wielu ilości powodów nie związanych...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pracownika w związku ze zmianą pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa) w europejskim prawie pracy

  Właściwym aktem w tej sprawie jest Dyrektywa 2001/21/WE z dnia 12 marca 2001 w sprawie zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów. Dyrektywa ta powstała na bazie...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w europejskim prawie pracy

  Podstawowe reguły powszechnej ochrony pracy określa Dyrektywa nr 391 z dnia 12 czerwca 1989 r. (zwana też ramową z racji wagi omawianej problematyki). Nakazuje ona prowadzenie działań wspierających poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Wskazuje też ogólne zasady...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie i zakres ochrony macierzyństwa w europejskim prawie pracy

  Aktem prawnym określającym kwestię ochrony macierzyństwa jest dyrektywa nr 85 z 19 października 1992 w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno urodziły i pracownic karmiących piersią (1992/85/WE)...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka urlopu wypoczynkowego w europejskim prawie pracy

  Na podstawie punktu 8 Powszechnej Karty Podstawowych Praw Pracowniczych zamieszczono zalecenie, że każdemu pracownikowi pracującemu w krajach Wspólnoty Europejskiej przysługuje coroczny płatny urlop wypoczynkowy. Długość okresu wypoczynku powinna być stopniowo ujednolicania zgodnie z istniejącymi...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka czasu pracy w europejskim prawie pracy

  Europejskie regulacje określające problematykę prawa pracy, mają na celu poprawę środowiska pracy, zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zaznacza się jednocześnie, że uchwalając postanowienia prawne, będzie brana pod uwagę sytuacja ekonomiczna małych i średnich...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów pracę w niepełnym wymiarze i na czas określony w prawie europejskim

  Dyrektywa Rady Nr 99/70/WE z 28 czerwca 1999 dotycząca umowy ramowej o pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zawartej przez ETUC, UNICE i CEEP.

  Celem Dyrektywy 99/70/WE było wdrożenie przez Państwa Członkowskie postanowień zawartych w umowie ramowej zawartej między organizacjami skupiającymi podmioty...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj tzw. informacje o warunkach zatrudnienia w prawie europejskim

  Podstawa prawna krajowa:

  -Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 97 r. Nr 78, poz. 483.

  -Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. Dz. U. z 98 r. Nr 21, poz. 94.

  Podstawa prawna europejska:

  -Dyrektywa 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r., w/s obowiązku dotyczących informowania pracowników o warunkach...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie równości pracowników i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym

  Równe traktowanie mężczyzn i kobiet jest jedną z zasad konstytucyjnych, na tle polskiej konstytucji art. 32 ust. 2, jest zaznaczona generalna zasada że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Do tego art. w celu podkreślenia ważności...

  Ocena /

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt

Do góry