awatar

Profil użytkownika Abraham

Data rejestracji23 lipca 2012 Ostatnio online24 lipca 2012, 2:19

Statystyki

71 prac, w tym:

 • 71tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /71 prac/

 • Ocena brak

  CENOBICI

  (gr. koinobion wspólne życie), Chrześcijanierealizujący ideały ewang. we wspólnocie życia pod kierownictwemopata, wg określonej reguły.

  Zalążków cenobityzmu dopatrywać się można w ugrupowaniachanachoretów, którzy żyjąc samotnie w niewielkimoddaleniu od siebie, spotykali się raz w tygodniu na...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /6 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTAWA

  Parafia w dekanacie toszeckim w diecezji opolskiej,erygowana przy kościele Narodzenia NMP prawdopodobniew poł. XIII w.

  Pierwsza wzmianka pochodzi z 1420;kościół got., z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie i z szersząprostokątną nawą, zbudowano w XV-XVI w., a odnowiono1886-87;

  zachowała się polichromia...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTAWSKI DOMINIK OFMRef

  ur. ok. 1674 prawdopodobniew Gliwicach, zm. 20 II 1732 w Pińczowie, Kaznodzieja,misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1695; kształcił się w seminariach zak.w Sandomierzu, Bieczu i Krakowie; 1701 przyjął święcenia kapł.;1701-20 przebywał w klasztorach śląskich, w Gliwicach i naGórze Św. Anny jako kaznodzieja...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTCELLES

  Mauzoleum chrzęść, z IV w. (obecniew Constanti k. Tarragony w Hiszpanii), z mozaikami zdobiącymikopułę oraz resztkami malowideł ściennych.

  Mozaiki w układzienastępujących po sobie pasów zawierają sceny bibl. (Danielw lwiej jamie, Trzej Młodzieńcy w piecu ognistym, Jonasz) oraz symbole o tematyce...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTNER GOTTFRIED REINHOLD

  ur. 15 III 1712 w Toruniu,zm. 18 IV 1774 tamże, Historyk, pedagog.

  Od 1732 słuchał w Wittenberdze najpierw wykładów z teologii,anast. z filozofii i historii ; 1736-42 wykładał tamże jako magister;1743 został wykładowcą filozofii, historii i retoryki w toruńskimprotest, gimnazjum akademickim; od 1762...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTON

  (łac. cento derka pozszywana z różnych kawałkówtkanin), Utwór powstały z zestawienia wybranych wersów,zdań lub fragmentów zaczerpniętych z jednego lub wieluautorów, tworzący nową całość tematyczną bez bezpośredniegoodniesienia do wykorzystanych tekstów.

  Najstarsze c. stanowi tragedia Medea Hosydiusza...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRE INTERNATIONAL de PUBLICATIONS OECUMÉNIQUES des LITURGIES (CIPOL)

  Międzynar. towarzystwonauk. o profilu ekum., zał. 1971 w Paryżu.

  Zajmuje się inwentaryzacją, katalogowaniem i mikrofilmowaniemliturg. rpsów, ksiąg i przedmiotów kultu oraz in. dokumentówliturg. całego chrześcijaństwa, a także związanychz tą problematyką nie publikowanych rozpraw doktorskich;

  stanowi...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRUM, Zentrumspartei, Niemiecka Partia Centrum

  Katolicka partia polit, działająca od 1870 w Prusach, nast.w Rzeszy Niem., Republice Weimarskiej i III Rzeszy (do 1933).

  Powstanie Rzeszy Niem. pod egidą protest. Prus zaktywizowałokatolików niem. do obrony zagrożonych interesów kośc. ;z inicjatywy bpa Moguncji W.E. -> Kettelera utworzono partięC. 13 XII...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /8 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTT, Cent WAWRZYNIEC ks.

  ur. 5 VIII 1823 w Koźminku(k. Kalisza), zm. 9 VIII 1905 w Krakowie, Powstaniec 1863,działacz emigracyjny.

  Uczył się w Kaliszu, studiował teologię w seminarium duch.we Włocławku; był wikarym w Widawie, prob, w Sulejowie,kanonikiem kapituły podlaskiej.

  Podczas powstania 1863 jakocywilny komisarz woj...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTURIE MAGDEBURSKIE, Centuriae Magdeburgenses

  Pierwszy protest, wykład historii Kościoła, napisany w Magdeburguprzez grupę teologów luterańskich (m.in. J. Wigandai M. Judexa) pod kierunkiem M. Flaciusa.

  Pierwsze 2 wydania Cm. ukazały się pod tytułem Ecclesiasticahistoria integrarti Ecclesiae Christi ideam complectens[...] congesta per aliquot...

  Ocena /

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt

Do góry