awatar

Profil użytkownika Aaddilaphord

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

86 prac, w tym:

 • 86tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /86 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie opakowań w reklamie.

  Codziennie robimy zakupy w sklepach, na bazarach, w eleganckich butikach czy w wielkich hipermarketach. Kupujemy produkty niezbędne do życia takie jak chleb i mleko jak i te mniej przydatne, choć smaczne np.: słodycze. Coraz częściej kupujemy tylko, dlatego że coś nas skusiło niska cena, promocja, za drugi produkt płacisz o połowę taniej lub przy zakupie jednego produktu inny dostajesz gratis, czyli za darmo. Na nasze wybory przy zakupie produktów ma wpływ wszechobecna dzisiaj reklama. Choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi, ale nasze decyzje nie są zupełnie nasze. Jednym z czynników zachęcających nas do kupienia danego towaru jest reklama w telewizji, promocja, znana marka np. E.Wedel oraz kolorowe i przyciągające wzrok i naszą uwagę opakowania. Produkt oraz to jak jest opakowany stanowi podstawę do stworzenia skutecznej reklamy, która zapadnie w...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /28.12.2007 Znaków /13 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami pieniężnymi i z jakich źródeł dysponowała jednostka w okresie sprawozdawczym i jak te środki zagospodarowała. Przez środki pieniężne rozumie się gotówkę, środki pieniężne na rachunkach bankowych i inne, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych jest dla określonych jednostek elementem sprawozdania finansowego jednostki. Obowiązująca od 1995 r. postać sprawozdania z przepływów środków pieniężnych została określona w załączniku nr 8 do ustawy. Według artykułu 45 ust. 3 ustawy, sporządzenie tego sprawozdania jest obligatoryjne dla następujących podmiotów: - banków i ubezpieczycieli, - jednostek działających na podstawie...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /07.12.2007 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza i interpretacja reklamy TOP SECRET

  W większości przypadków reklamy, przerywające film, na który długo czekaliśmy lub szczególnie interesujący program, bardzo nas denerwują. Jednak są wśród nich i takie, które, świadomie lub nie, chcemy zobaczyć ponownie. Cechują się one przede wszystkim oryginalnością, swego rodzaju wyjątkowością i są w pewien sposób nietypowe. Do takich reklam należy spot z najnowszej kampanii reklamowej firmy odzieżowej Top Secret. Treść reklamy Akcja reklamy toczy się w łazience jednego ze studenckich akademików. Główną bohaterką jest młoda kobieta. Idzie do łazienki, by odświeżyć się po najwyraźniej ciężkim dniu. Na jej twarzy maluje się zmęczenie – ma rozmazany makijaż , rozczochrane włosy, jej chód jest ociężały. Idąc wzdłuż korytarza, kobieta przechodzi obok naprawiającego usterki mężczyzny. Ten postanawia obejrzeć sobie...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /07.12.2007 Znaków /12 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karty płatnicze

  Karta debetowa - w każdym portfelu Karty płatnicze, wydawane najczęściej do rachunku ROR, (np. Maestro lub Visy Electron) niezależnie od wysokości wpływów. Łączy ona w sobie funkcję zarówno płatniczą, jak i bankomatową. Pozwala płacić do wysokości salda na rachunku powiększonego o przyznany przez bank debet. Jego wysokość bank na ogół uzależnia od wysokości wpływów na konto, z którym związana jest karta. Transakcje dokonane przy użyciu tej karty są rozliczane w bardzo krótkim czasie a każda z transakcji na bieżąco obciąża rachunek i łatwo można kontrolować wydatki. Zwykle transakcje bezgotówkowe i wypłaty z bankomatów własnych banku są pozbawione prowizji. Korzyścią jest również możliwość szybkiego i skutecznego zabezpieczenia karty. Nie ma jednak możliwości płacenia taką kartą za telefoniczne zakupy ani przy transakcjach...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /06.12.2007 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko w reklamie

  Dziecko w reklamie Dziecko w reklamie jest zawsze "słodziutkie", "niewinne", "kochane". Z badań przeprowadzonych w 1943 roku przez laureata Nagrody Nobla, Konrada Lorenza, wynika, iż człowiek jest w szczególny sposób wrażliwy na pewne bodźce kluczowe dostarczane przez dziecko. Bodźce te związane są przede wszystkim z wyglądem głowy dziecka, która jest okrągła i bardzo duża w stosunku do reszty ciała. Na schemat dziecięcości składa się tu tez krótka w stosunku do czołowej część twarzowa, zaokrąglone policzki, zadarty nosek i brak jakichkolwiek ostrych rysów twarzy. Schemat dziecięcości służy wyzwalaniu życzliwych zachowań instynktownych jako "hamulec agresji", chroni dziecko przed biciem czy dręczeniem przez silniejszych osobników rodzaju ludzkiego. Kilkumiesięczne dziecko wzbudza u większości dorosłych uczucie tkliwości i rozczulenia oraz...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /19.11.2007 Znaków /12 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans

  Aktywa trwałe I wartości niematerialne i prawne: koszty prac rozwojowych wartość firmy II rzeczowe aktywa trwałe III należności długoterminowe IV inwestycje długoterminowe V długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Aktywa obrotowe I Zapasy: 1.Materiały 2.półprodukty i produkty w toku 3.produkty gotowe 4.towary 5.zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe: 1.od odbiorców, 2.dochodzone na drodze sądowej 3.od pracowników 4.Publicznoprawne 5.Pozostałe należności III inwestycje krótkoterminowe: 1.krótkoterminowe aktywa finansowe( udziały aukcje papiery wartościowe udzielone pożyczki środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym)2. inne inwestycje krótkoterminowe IV krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Kapitał fundusz własny I kapitał podstawowy II Pozostałe kapitały III Zysk/strata z lat ubiegłych IV Zysk strata netto V odpisy...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /04.11.2007 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i polityka cen w przedsiębiorstwie

  Znaczenie i polityka cen w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo jest organizacją uporządkowaną i powołaną do realizacji celów. Służą temu wszystkie gromadzone w przedsiębiorstwie zasoby: ludzkie, kapitałowe, finansowe, a także własne doświadczenia często określane mianem „wiedzy przedsiębiorstwa”. Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo przyjmuje cele prowadzące do sukcesu na rynku. Sukces na rynku gwarantuje zaspokojenie potrzeb nabywców przy relatywnie najniższych kosztach. Takie działania prowadzące do osiągania satysfakcjonujących zysków, a to pozwala na rozwój. Podstawą wyboru celów oraz strategii ich realizacji musi być analiza czynników otoczenia oddziałujących na przedsiębiorstwo oraz analiza zasobów firmy. Przedsiębiorstwo musi analizować możliwości działania oraz zagrożenia, natomiast zasoby zgromadzone wewnątrz...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /04.10.2007 Znaków /8 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans

  Bilans Termin bilans oznacza w rachunkowości wszelkiego rodzaju podsumowania lub sporządzanie zestawień. Bilans może dotyczyć wielkości planowanych (bilans planowy) lub wielkości faktycznych (bilans sprawozdawczy). Bilans jednostki (firmy) jest częścią składową sprawozdania finansowego jednostki prowadzącej rachunkowość. Sporządza się go na podstawie zamkniętych ksiąg rachunkowych (na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych), zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględ-nieniem rozwiązań przyjętych w zakładowym planie kont. W bilansie wykazuje się stan aktywów i pasywów jednostki (firmy) na dzień bilansowy. W bilansie znajduje odzwierciedlenie podstawowa zasada, na której opiera się księgowość podwójna: „ogólna suma aktywów jednostki prowadzącej rachunkowość jest zawsze równa ogólnej sumie pasywów tej jednostki”. Dzięki...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /19.09.2007 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie opakowań w reklamie.

  Każdy z nas codziennie chodząc do sklepu na pewno nie zastanawiał się czym tak na prawdę jest opakowanie ja ono oddziaływuje na konsumenta. Dawniej panował stereotyp, iż opakowanie ma służyć jedynie ochronie przed czynnikami zewnętrznymi. Obecni już coraz częściej mówi się o znaczeniu opakowania na atrakcyjność oraz sprzedaż danego produktu. Opakowanie jest ważne z kilku powodów, przede wszystkim jest wyznacznikiem wymogów higienicznych przy produkcji produktów: spożywczych (mleka, masła, jogurty) przemysłowych (płyny do czyszczenia, proszki) kosmetycznych (kremy, dezodoranty, perfumy) budowlanych (farby, lakiery, kleje) wydłużanie okresu przydatności do spożycia oraz wielu innych. Jedną z ról opakowania jest skupić uwagę konsumenta na danym produkcie oraz zachęcenia konsumenta do zakupu lub do „zapadnięcia” w pamięć danego...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /12.09.2007 Znaków /7 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady założenia a także dobrego funkcjonowania restauracji.

  Przedmiotem mojej działalności ma być restauracja o nazwie „ xxxxxxx„ Planowo ma być ona umieszczona na głównej ulicy w xxxxxxxx, czyli xxxxxxxxxxxxx pod numerem xx(patrz-plan zagospodarowania)Warunkami niezbędnymi do tego ,aby moja firma zaistniała i poprawnie funkcjonowała są: Konkurencyjność – pod względem ceny, jakości obsługi, lokalizacji oraz jakości jedzenia. Spadek konkurencyjności pod względem wymienionych czynników może spowodować odpływ konsumentów do innych sieci restauracji. Utrzymywanie konkurencyjnej oferty na wysokim poziomie ma kluczowe znaczenie dla przyciągania klientów do restauracji. Sądzę iż nie powinienem mieć z tym problemów ponieważ w okolicy nie ma żadnej firmy świadczącej takie usługi. Zmiany demograficzne, tendencję w zakresie liczby osób korzystających z restauracji oraz typu, a także liczbę i...

  Ocena /

  Autor /Aaddilaphord Dodano /11.09.2007 Znaków /3 371

  praca w formacie txt

Do góry