Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Mosty wiszące

  Współcześnie najdłuższymi mostami są mosty wiszące. Most wisi na ogromnych linach, zakotwi­czonych w brzegu i wyniesionych wysoko na spe­cjalnie wybudowanych wieżach. Na pomniejszych stalowych linach zwisających z lin głównymi utrzy­mywany jest pomost. Pierwszy most wiszący wzniósł pomiędzy 1819 a...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty łukowe (rozporowe)

  Zastosowanie łuku do powiększenia rozpiętości przęsła jest znane od starożytności. Łuk zamienia działającą na przęsło pośrodku siłę ciężkości skie­rowaną do dołu na siły skierowane na zewnątrz, przyłożone na końcach przęsła. Opiera się ono na przyczółkach, które utrzymują most na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Most wspornikowy

  Metodą przedłużenia przęsła jest zastosowa­nie konstrukcji wspornikowej. Most wspornikowy składa się z dwóch oddzielnych części - wsporni­ków zamocowanych do brzegów rzeki. Środek ciężkości każdego z nich znajduje się blisko punk­tu mocowania. Wsporniki są połączone ze sobą na końcach. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty belkowe

  Pierwszym mostem był prawdopodobnie pień drzewa, który zwalił się w poprzek rzeczki bądź strumienia. Wiele współczesnych mostów ma po­dobną formę płaskiej struktury spinającej brzegi rzeki jednym przęsłem. Jest to most belkowy. Każ­dy z końców belki-przęsła opiera się na przyczół­kach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja dźwigarowa mostu belkowego

  Często stosowaną odmianą mostu belkowego jest konstrukcja dźwigarowa. Tu przęsło nie jest litą masywną belką, a stalową, usztywnioną rurą, o przekroju prostopadłościennym lub trapezowym. W ten sposób przęsło można znacznie podwyż­szyć, nie przydając mu zbytnio masy. Oznacza to, że można...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty wykończeniowe na drogach

  Wykonanie robót ziemnych i położenie na­wierzchni to nie wszystko. Zanim otworzy się nową autostradę należy jeszcze wymalować znaki na jezdni, zainstalować znaki drogowe, sygnaliza­cję świetlną i oświetlenie oraz telefony alarmowe. Na pasie rozdzielającym jezdnie i w innych kry­tycznych miejscach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty

  Budowniczowie mostów zawsze stawiali sobie takie same pytania. Jaki rodzaj konstrukcji wybrać? Czy most będzie wystarczająco sil­ny, by wytrzymać działające nań naprężenia? Czy wytrzyma obcią­żenie, które przyjdzie mu dźwigać? Mosty dzielimy w zależności od przezna­czenia oraz konstrukcji. Mamy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie dróg

  Gdy już poweźmie się decyzję, jakie rejony ma połączyć przyszła autostrada, należy szczegółowo wytyczyć jej przebieg. Tam gdzie to możliwe au­tostrada powinna omijać centra miast, tereny cen­ne przyrodniczo lub krajobrazowo, dobre ziemie uprawne czy istniejące zakłady przemysłowe. Z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty ziemne przy budowie dróg

  Najpierw usuwa się z trasy przebiegu przyszłej autostrady budynki i inne przeszkody. Potem na­stępuje jedno z najcięższych zadań - należy wyko­pać i przemieścić ogromne ilości ziemi i skał. Aby autostrada biegła jak najbardziej płasko, większość wykopanej ziemi przenoszona jest na teren...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi

  Wiele istotnych zasad współczesnego budownictwa drogowego zostało wprowadzonych jeszcze przez Rzymian, będących naprawdę uzdolnionymi budowni­czymi. Rzymskie drogi miały solidną podbudowę, wydajny drenaż i równą nawierzchnię. Sieć rzymskich dróg była starannie rozplano­wana, z dogodnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt

Do góry