Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Zapory wodne a środowisko

  Pomimo że budowanie zapór ma bardzo długą historię, jak dotąd nie rozwiązano pomyślnie kilku związanych z nim problemów. Szczególnie w ostat­nich dziesięcioleciach zrozumiano, jak silny wpływ na środowisko mają zapory i sztuczne zbiorniki wodne. Z drugiej strony wielki jest wpływ całości...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory łukowe

  Zapora łukowa widziana z góry ma kształt łuku wybrzuszonego w kierunku przeciwnym do nurtu przegrodzonej rzeki. Kształt taki powoduje, że znaczna część siły naporu wody jest przenoszona wzdłuż zapory na stanowiące podporę zbocza do­liny, a nie na jej dno, jak w przypadku zapory cięż­kiej. Wielką...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory wielołukowe

  Wytrzymałość zapory łukowej maleje wraz ze wzrostem promienia łuku. Z tego powodu trudno jest przegrodzić zaporą jednołukową szeroką dolinę rzeczną. Problem ten został rozwiązany w XVIII wiecznej Hiszpanii. Don Pedro zbudował szereg niewielkich zapór składających się z łuków o małym promieniu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory kamienne

  Kamienne zapory narzutowe zostały po raz pierwszy zastosowane na dużą skalę w Kalifornii w czasie gorączki złota w 1849 roku. Zapory te był; konstruowane z ręcznie układanego skalnego kruszywa, stanowiącego rdzeń, i położonej od strony podwodnej nieprzepuszczalnej warstwy ubitej darni. Wykonywanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory ziemne

  Zapory wykonane w całości z jednego materiału nazywamy jednorodnymi. Wiele tego typu budow­li ziemnych jest używanych do dziś. Wyposaża się je w urządzenia przelewowe, mogące odprowadzić w sposób kontrolowany duże ilości wód powodzio­wych. Każdy przelew wody przez koronę zapory mógłby bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapory wodne w okresie rewolucji przemysłowej

  Zapoczątkowana około roku 1760 rewolucja przemysłowa zrodziła między innymi zapotrzebowanie na tani, szybki i sprawny transport coraz większej ilości surowców i wytworzonych dóbr. W efekcie w przodujących podówczas krajach - Francji i Anglii - powstało wiele zapór. Niektóre z nich służyły do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najstarsze mosty w Polsce

  Najstarszym stałym mostem na ziemiach polskich jest prawdopodobnie most kamienny wybudowa­ny około 1390 roku w Kłodzku nad rzeką Młynów­ką. Dziś nazywany jest niekiedy małym mostem Karola, gdyż przypomina swój praski pierwowzór. Wrocławski most Grunwaldzki, wybudowany w 1910 roku, był pierwszym na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tamy i zapory wodne

  Zapory wodne umożliwiają kontro­lę biegu rzek, gromadzenie wody do nawadniania i wytwarzanie energii elektrycznej, pomagają zapobiegać powodziom. Zmieniają jednak zna­cznie środowisko naturalne, niszczą przyrodę w zalanej wodą dolinie i zmieniają stosunki wodne. Najstarsze zapory były prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katastrofy mostu

  Jedną z największych katastrof mostu spowodo­wał wiatr. Most wiszący Tacoma Narrows, wznie­siony w 1940 r. ponad rzeką Paget Sound w USA, zawalił się zaledwie 6 miesięcy po otwarciu. Pod­muchy wiatru spowodowały, że konstrukcja wpa­dła w rezonans i pomost zaczął falować. W ciągu godziny falowanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mosty zwodzone

  Niekiedy istnieje konieczność zbudowania mostu w takim miejscu, w którym kolidowałby on z ruchem statków. Jeśli nie opłaca się zbudować tune­lu dla samochodów pod kanałem, należy wznieść most ruchomy, czyli zwodzony, umożliwiający w razie potrzeby przepłynięcie statkom. Istnieje kilka typów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt

Do góry