Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Samoloty STOL

  Normalny start wymaga skorzystania z długiego pasa startowego, na którym samolot rozpędza się do prędkości wy­starczającej do wytworzenia siły nośnej umożliwiającej uniesienie go w powie­trze. Zdarza się jednak, że ze względu na ograniczone miejsce taki sposób startu jest niemożliwy. Konstrukcje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manewr zakrętu w samolotach silnikowych

  Od chwili osiągnięcia stanu równowagi samolot może zdążać prosto ku miejscu przeznaczenia, jest jednak więcej niż prawdopodobne, że będzie musiał wykonać zakręt, tak by polecieć w odpo­wiednim kierunku. Ten manewr wykonuje się za pomocą drugiego zestawu klap znajdującego się na płatach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

  W latach 40. naukowcy opracowali silnik nazy­wany dziś silnikiem turboodrzutowym. Zasada jego działania polega na sprężeniu powietrza do­prowadzanego do centralnej komory, gdzie jest ono mieszane z oczyszczoną naftą, a następnie zostaje zainicjowany proces spalania. Powstałe w jego wyniku gazy spalinowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoloty silnikowe - siła zawirowań

  Siła nośna powstająca na profilu aerodynamicz­nym płata jest dalej wzmacniania z powodu za­chowania się strumienia rozciętego skrzydłem powietrza. Skręca się on ze sobą i za skrzydłem powstaje zawirowanie podobne do tego, jakie wi­dzimy, gdy woda leci z kranu. Powoduje ono za­wirowanie O! identycznej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silnik samolotu

  Kiedy zrozumiano, na czym polega lot obiektu cięższego od powietrza, należało zastanowić się, jak w praktyce spowodować powstanie siły no­śnej. W wypadku lotów balonowych konstrukto­rzy statków powietrznych mogli zdać się wyłącz­nie na działanie prądów powietrza płynących w pożądanym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samolot silnikowy - ważne odkrycie

  Wynalazek samolotu jest jednym z największych osiągnięć naukowych XX w. Inspiracją dla inżynierów pracujących nad tym problemem były zawsze naturalne obiekty latające - ptaku. O d niepamiętnych czasów jednym z naj­większych marzeń człowieka było opa­nowanie sztuki wznoszenia się ku niebu tak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /2 764

  praca w formacie txt

Do góry