Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Statki a rezonans

  Może się zdarzyć, że statek płynący ze stałą pręd­kością po falach może trafić na taką ich długość, że częstość ich uderzania jest równa częstości własnej kiwania statku. Podobnie jak dziecięca huś­tawka, która do rozhuśtania potrzebuje niewielkich pchnięć w dobrze dobranych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilność statku

  Stabilność jednostki pływającej zależy od wza­jemnego położenia trzech punktów - środka cięż­kości, środka wyporu oraz metacentrum. Ciężar statku możemy rozpatrywać jako pojedynczą siłę skierowaną w dół ze środka masy. Siłę wyporu z kolei można przedstawić jako siłę działającą ku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /3 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki żeglugowe

  Na wzburzonym morzu na statek działają ogromne naprężenia. Dzieje się tak, gdyż siła wy­poru działająca na każdą partię kadłuba zależy od wysokości fali w danym punkcie. Tam, gdzie znaj­duje się grzbiet fali, tam siła wyporu będzie wyso­ka, podczas gdy w dolinie siła ta osiągnie mini­mum...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balony - współczesne trendy

  Współcześnie bezzałogowe balony, zwykle wy­pełnione wodorem, używane są do badań atmos­fery i prognozowania pogody. Wynoszą one w górne warstwy atmosfery aparaturę badawczą. Dane zbierane przez nią są albo transmitowane na ziemię drogą radiową, albo też gromadzone i od­czytywane po wylądowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statki i łodzie - wyporność i ładunek

  W dawnych czasach statki i łodzie budowano z drewna. Pierwszy żelazny statek zwodowano dopiero w 1790 r. Sto lat później głównym materiałem konstrukcyjnym wyko­rzystywanym do budowy jednostek transportu morskiego była stal. Gdy przed dwustu laty ogłoszono zamiar zbudowania statku z żelaza, wielu ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowce

  Balony miały bardzo poważną wadę, otóż nie można było nimi efektywnie sterować - leciały tam, gdzie zaniósł je wiatr. Zapotrzebowanie na statek powietrzny, którym dało by się kierować, doprowadziło do skonstruowania sterowca. Pierwszym udanym kierowalnym balonem był sterowiec zbudowany we Francji...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balony

  Człowiek po raz pierwszy wzbił się balonem w powietrze w 1783 roku, W ciągu następnego stulecia skonstruowano jego ulepszoną wersję - sterowiec. Mimo że dziś na niebie królują samoloty, to zarówno balony jak i sterówce ciągle obecne są w lotnictwie. Idea użycia balonu do lotów w powietrzu sięga...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterowanie poduszkowcem

  Najpowszechniej stosowaną techniką sterowania poduszkowcem jest zmienianie kierunku ciągu pchającego wytwarzanego przez śmigła napędo­we. W wielu konstrukcjach wykorzystuje się do tego specjalne stery umiejscowione tuż za śmigła­mi. Do sterowania statkiem poruszającym się po­woli albo pozostającym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodoloty

  Wodolot to szczególna łódź, wyposażona w zanu­rzone pod wodą „skrzydła", czyli płaty wodne. Gdy wodolot porusza się do przodu na płatach, wytwa­rza się znaczna siła nośna wynosząca kadłub jed­nostki ponad powierzchnię wody, tak że pod wodą znajdują się jedynie owe płaty. Działają one w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awaria silnika helikoptera

  W przypadku awarii silnika, główny wirnik heli­koptera zwalnia i nie dostarcza już niezbędnej siły nośnej. Niemniej jednak, helikopterem takim można bezpiecznie wylądować, stosując metodę zwaną autorotacją. Pilot obniża drążek stero­wania skoku ogólnego, lekko obniżając czołowe krawędzie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt

Do góry