Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje stali

  Stal nierdzewną wytwarza się zwykle w elek­trycznym piecu łukowym. Stop ten zawiera 18% chromu i 8% niklu, które to metale są dodawane do roztopionego żelaza. Stal szybkotnąca, uży­wana do produkcji narzędzi do cięcia i wiercenia w metalu, jest produkowana w piecach indukcyj­nych. Żelazo jest tu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasadowy proces tlenowy w wytwarzaniu stali

  Większość wytwarzanej dziś stali uzyskiwana jest w zasadowym procesie tlenowym. Proces martenowski byl procesem energochłonnym z racji tego, że wytop stali trwał długo. Zasadowy proces tlenowy (proces LD) trwa nieporówny­walnie krócej i nie zużywa prawie w ogóle ener­gii - stąd jego ekonomiczność...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces martenowski

  Wkrótce po wprowadzeniu procesu Bessemera, w 1864 roku, Francuz Pierre Martin wynalazł alternatywną technologię wytwarzania stali - pro­ces nazwany od jego nazwiska martenowskim. W tym procesie spalano gaz węglowy nad ładun­kiem surówki i wapienia. Martin zauważył, że w procesie besemerowskim tracone...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwarzanie stali

  Produkcja stali polega na oczyszczeniu żelaza z węgla i innych domieszek, a następnie dodaniu w sposób kontrolowany określonych ilości węgla oraz metali, takich jak chrom, mangan, nikiel czy wanad. Domieszka węgla daje stali możliwość utwardzania jej w procesie obróbki cieplnej, na­tomiast inne metale...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty w procesie wytopu żelaza

  Gazy wylatujące z wielkiego pieca zawierają około 25% bardzo toksycznego tlenku węgla. Jednak tlenek węgla czyni je przydatnymi do wy­korzystania jako ubogie paliwo gazowe. Gazy wylotowe są chwytane u góry pieca, mieszane z bardziej energetycznym gazem i spalane w tej formie w instalacji podgrzewającej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje żelaza

  Żelazo z wielkiego pieca zawiera wiele różnora­kich zanieczyszczeń, takich jak węgiel, siarka, fosfor, bądź krzemiany. Skład zanieczyszczeń zależy zarówno od rodzaju użytej rudy, jak i od zawartości wapienia we wsadzie pieca. Niekiedy do wsadu dodaje się niewielką tylko ilość kamienia wapiennego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje chemiczne w wielkich piecach

  Gdy wsad spada w dół wielkiego pieca, styka się z wdmuchiwanym doń od spodu powietrzem roz­grzanym do temperatury 1000°C. W tym czasie zachodzi szereg reakcji chemicznych. Węgiel za­warty w koksie spala się w tlenie z gorącego po­wietrza, tworząc tlenek węgla. Kamień wapienny, czyli węglan wapnia...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazo

  Żelazo jest obok aluminium najczęściej wy­stępującym metalem w skorupie ziem­skiej. Znaczne złoża rud żelaza, zalegające blisko powierzchni Ziemi, czynią je stosunkowo niedrogim w produkcji. Główne rudy żelaza to hematyt, magnetyt, limonit, syderyt, takonit i pi­ryt. Oprócz syderytu i pirytu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorniki retencyjne

  Za zaporą, wskutek zalania doliny rzecznej, powstaje sztuczne jezioro. Ale zalewanie dolin rzecznych przy budowie zbiorników retencyjnych także rodzi poważne problemy. Często tysiące ludzi zamieszkujących tereny przeznaczone do zalania musi opuścić swe domy. Zniszczeniu ulega środo­wisko naturalne...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodne zapory drewniane i stalowe

  Zapora drewniana nie wytrzymuje więcej niż około 50 lat, dlatego właśnie niewiele jest pozostałości po takich konstrukcjach, które z pewnością po­wszechnie wznoszono już od dawna. Zapora taka zwykle wytrzymuje napór wody przez zaledwie kilka lat. Jednak konstrukcje drewniane były i są wybitnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt

Do góry