Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Druk i jego historia

  Przez ostatnie 500 lat druk był głów­nym sposobem wymiany informacji i rozprzestrzeniania się idei. Dlatego historia drukarstwa jest silnie zwią­zana z historią naszej cywilizacji. Proces druku wynaleźli Chińczycy już w VIII wieku n.e. Tekst każdej strony był osobno wycinany na drewnianej tabliczce...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary lasów?

  Większe pożary lasów są trudne do gaszenia. W 1982 r. pożar lasu na Borneo rozprzestrzenił się na ponad 36000 km2 niszcząc 13500 km2 za­lesionych terenów. Pożar szalał przez 10 miesię­cy, zanim nie nadeszły coroczne deszcze. Podczas suchego lata w 1988 r. w Parku Na­rodowym Yellowstone w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary urządzeń wiertniczych?

  Jednym ze sposobów radzenia sobie przy poża­rach urządzeń wiertniczych jest zdmuchnięcie płomienia ładunkiem nitrogliceryny umieszczo­nym nad głowicą odwiertu, przy wcześniejszym polewaniu wierzchołka szybu wodą. Po detonacji nitrogliceryny wybuch zdmuchuje, gaz i tlen z od­wiertu nie dając...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest motopompa strażacka?

  Ogień jest strasznym żywiołem niszczącym niemal wszystko. Człowiek uzbrojony w najnowszy sprzęt przeciwpożarowy i tłumiące ogień środki chemiczne jest dobrze przygotowany do walki z nim. Motopompa strażacka jadąca na sygnale do pożaru jest najzwyklejszym samo­chodem strażackim wiozącym wodę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak gasić pożary?

  Motopompa strażacka jadąca na sygnale do pożaru jest najzwyklejszym samo­chodem strażackim wiozącym wodę. Wiezie on 9- lub 15-metrową teleskopową drabi­nę ratowniczą i około 1 365 litrów wody. Jednak­że ta woda jest używana tylko wtedy, gdy braku­je innych źródeł, gdy strażacy dojadą do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pluskwa harmonijkowa?

  Ciekawym i prawie doskonałym urządzeniem pod­słuchowym jest tzw. pluskwa harmonijkowa. To małe urządzenie rejestrujące rozmowy prowadzo­ne w pokoju jest wbudowane w telefon i przekazuje sygnały linią telefoniczną. Po zamontowaniu pozostaje ono w stanie uśpienia aż do momentu, gdy podsłuchujący...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest podsłuch telefoniczny?

  Podsłuch rozmów telefonicznych w swej prostszej formie polega na niewidocznym podłą­czeniu przedłużenia linii telefonicznej, do której dołącza się urządzenie umożliwiające słuchanie bądź automatyczne nagrywanie prowadzonych roz­mów. Aparaturę taką umieścić można na przykład w sąsiednim...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są miniaturowe urządzenia podsłuchowe?

  Najmniejsze z powszechnie dostępnych na rynku kompletnych radiomikrofonów, wraz z anteną i ba­terią, mieszczą się w długopisie. Typowy „pod­słuchujący długopis" może odebrać dźwięk z odleg­łości 3-5 m i przesyłać sygnały na zaledwie około 30 m. Jednak taki zasięg w zupełności wystarczy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są identyfikatory genetyczne?

  Określenie grupy krwi znalezionej na miejscu prze­stępstwa pozwala policji wyeliminować część po­dejrzanych i skoncentrować się na innych. Techniki badań krwi nie są w stanie jednoznacznie stwier­dzić, czy dana krew pochodzi od danego człowie­ka. Mogą natomiast z całą pewnością taki fakt...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są urządzenia podsłuchowe?

  Podsłuch nie jest wyłącznie domeną wywiadów i policji. W niektórych krajach prywatni detektywi, dziennikarze, a takie agencje działające na zlecenie wielkich korporacji uzyskują dzię­ki podsłuchowi cenne informacje. Istnieje wiele sposobów, by zainstalować w po­koju urządzenie podsłuchowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mira Dodano /31.01.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt

Do góry