Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to są atomy i cząsteczki?

  Słowa molekuła i cząsteczka są używane od prawie dwóch stuleci do opisania podstawowych elemen­tów substancji. Po zaakceptowaniu teorii Daltona odkryto, że każdy związek chemiczny składa się z identycznych molekuł. Masa cząsteczki była su­mą mas atomowych jej składników. Już w 1811 roku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest budowa materii?

  W wiekach średnich rozpoznawano kilka pierwiastków metalicznych: złoto, sre­bro, miedź, rtęć, żelazo i ołów oraz nie­metalicznych, na przykład siarkę. Jednak ówcześni alchemicy twierdzili, że składają się one ze zmie­szanych w odpowiednich proporcjach dwóch pierwiastków podstawowych: rtęci...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /3 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teoria czterech żywiołów?

  Starożytni Grecy wierzyli, ze cały wszechświat złożony jest z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia oraz wody. Ten pogląd przetrwał aż do końca XVI stulecia. Poznawanie materii poprzez doświadczenia naukowe rozpo­częło się dopiero w XVII wieku.

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są możliwości pozyskania energii?

  Ze względu na wzrost ludzkiej populacji i szybki rozwój technologiczny potrzebujemy coraz więcej energii. Zużywamy ją w domach, sklepach, fa­brykach i pojazdach. Sposób wytwarzania tej ener­gii powinien być tani i niezawodny, procesy jej produkcji muszą być bezpieczne dla nas i środo­wiska...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mikroelektronika?

  Dziś mikroelektronika i przemysł komputerowy przezywają nie­zwykły rozwój. Niektóre potrzeby ludzkości, na przykład tańsza i bezpieczniejsza energia, pozosta­ną jednak długo nie zaspokojone. Współczesne komputery działają z pręd­kością wielokrotnie przewyższającą sprawność maszyn z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak skonstruowane są nowoczesne łodzie żaglowe?

  Posiadłszy rozwiniętą wiedzę teoretyczną na temat żeglowania, w tym warunków, które muszą być spełnione, by łódź mogła skutecznie żeglować na wiatr, współcześni naukowcy prześledzili wnik­liwie rozwój konstrukcji łodzi i żagli i wyjaśnili, dlaczego niektóre z nich były lepsze od innych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /5 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje żagiel?

  Wyobraźmy sobie łódź żeglującą pod katem 45° do kierunku, z którego wieje wiatr. Na żagiel, jak i na kadłub działają wówczas różne siły. Aby zrozu­mieć, jak funkcjonuje żagiel, należy rozłożyć te siły na składowe. Składową siły skierowaną pro­stopadle do kierunku wiatru nazywać...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest halsowanie i lawirowanie?

  Nie można płynąć dokładnie pod wiatr używając wyłącznie zwykłych żagli. Można jednak posuwać się do przodu, gdy wiatr wieje dokładnie z boku -nazywa się to halsowaniem. Żagiel powinien znaj­dować się wtedy blisko osi symetrii statku. Główna składowa siły wiatru uderzającego w żagiel jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega żeglowanie pod wiatr?

  Przez wiele stuleci żagiel postrzegano wyłącznie jako element pozwalający żeglować z wiatrem. W końcu łodzie wyewoluowały i były coraz mniej zależne od kierunku wiatru. Możliwość żeglowa­nia wtedy, gdy wiatr wiał z różnych kierunków była bardzo ważna, oznaczała bowiem, że statek może...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób zostały wykorzystane żagle?

  Już w starożytności nasi przodko­wie używali żagli, by wykorzystać siłę wiatru do popychania łodzi mozolnie zdążających w górę rzeki, przemierzających jeziora i morza. Dziś na kilku statkach oceanicz­nych znów pojawiły się żagle, pozwalające obniżyć koszty paliwa. Kilkadziesiąt tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Komun Dodano /31.01.2012 Znaków /2 878

  praca w formacie txt

Do góry