Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Instrumenty perkusyjne

  Kocioł był pierwotnie zwykłym naczyniem kuchennym, na które naciągnięto skórę i w ten sposób otrzymano instrument muzyczny. Dzięki zastosowaniu mechanizmu pedałowego, przy po­mocy którego można zmieniać naciąg skóry, na współczesnych kotłach możliwe jest odgrywanie dźwięków o różnej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest częstotliwość i wysokość dźwięku?

  Częstotliwość dźwięku to liczba pełnych cykl, drgań w jednostce czasu. Częstotliwość dźwięku instrumentów zależy od różnych czynników fizycznych, takich na przykład jak długość drga­jącego stupa powietrza, rozmiar talerza, czy na­ciąg membrany bębna. Częstotliwość dźwięków...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są alikwoty

  Różne instrumenty mogą wywoływać zupełnie różne wrażenia słuchowe, nawet jeżeli wysokość granego na nich dźwięku jest identyczna. Wynika to stąd, że na dźwięk składa się szereg różnych tonów, z których jeden jest tonem podstawowym, o częstotliwości decydującej o wysokości całego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studia nagraniowe

  Wiele studiów nagraniowych używanych przez grupy popowe charakteryzuje się wybitnie suchą akustyką. Podczas sesji nagraniowej poszczegól­ne instrumenty nagrywane są na różnych ścieżkach tej samej taśmy. Muzycy używają słuchawek, by słyszeć siebie i innych członków zespołu. Mogą też...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są syntezatory?

  Wiele dźwięków, które słyszymy w nagraniu zosta­ło wytworzonych przez elektroniczne urządzenia zwane syntezatorami. Były one używane do wy­twarzania skomplikowanych dźwięków naśladu­jących brzmienie różnych instrumentów mu­zycznych. Dziś przekształciły się w urządzenia umożliwiające...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty muzyczne

  Proste melodie mogą być odegrane nawet przy użyciu przedmiotów codziennego użytku, na przykład butelek. Jednak najlepsze instru­menty muzyczne wymagają skom­plikowanej technologii w celu osiągnięcia odpowiedniej jakości i skali dźwięku. Instrumenty muzyczne można podzielić na szereg podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studia radiowe i telewizyjne

  W niektórych studiach nagrywa się zarówno audy­cje publicystyczne, jak i muzyczne. Bywa, że jeden koniec takiego studia jest wykończony powierzch­niami stosunkowo twardymi, zapewniającymi dobry pogłos dla muzyki, podczas gdy drugi koniec wyłożony jest materiałami pochłaniającymi dźwię­ki, co daje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sale koncertowe

  Człowiek musi słyszeć swój głos, aby kontrolować jego natężenie. Jeszcze większe problemy mają w takich wypad­kach wokaliści. Można czasem zobaczyć śpiewaka z dłonią przy uchu, próbującego w ten sposób o skierować do niego trochę więcej odbitego dźwięku. Niektórzy wielcy wokaliści...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolacja akustyczna

  Większą wagę do zagadnień akustyki przykłada się podczas projektowania i wykonywania po­mieszczeń przeznaczonych na sale wykładowe, sale koncertowe bądź studia nagraniowe. Przede wszystkim pomieszczenia tego rodzaju należy izo­lować akustycznie od otoczenia, by zapobiec prze­dostawaniu się do nich...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest skala logarytmiczna?

  Bel (B) to jednostka równa logarytmowi dziesięt­nemu stosunku dwóch wartości tej samej wielko­ści fizycznej. 1B odpowiada stosunkowi takich wartość P1 i P2, że log10 (P1/P2) = 1. Skala helo­wa i decybelowa nie jest więc liniowa, a logaryt­miczna. Wzrost natężenia dźwięku o 3 dB ozna­cza podwojenie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry