Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest wentylacja?

  Tam, gdzie pełna klimatyzacja nie jest niezbędna albo byłaby zbyt kosztowna lub trudna do zamon­towania, warunki mogą być znacznie polepszone przez tańsze i prostsze systemy wentylacyjne. Jedną z najprostszych metod wentylacji wymuszonej jest zainstalowanie wyciągu z wentylatorem. Wymagania dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie klimatyzacji w domu?

  Zimą większość ludzi szczelnie zamyka okna i drzwi, by zapobiec wychładzaniu się pomiesz­czeń wskutek zimnych przeciągów. Jednak gdy pomieszczenia te są ogrzewane piecykami gazo­wymi bądź węglowymi, które także zużywają znaczne ilości tlenu, u mieszkańców może wystą­pić niedotlenienie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie klimatyzacji w pracy?

  W szpitalach, fabrykach, biurowcach i innych podobnych budynkach występują różnorakie pro­blemy, które również mogą być rozwiązane za pomocą klimatyzacji. Sale operacyjne muszą być szczelnie zamknięte, by uniemożliwić bakteriom oraz innym potencjalnie szkodliwym drobnoustro­jom wtargnięcie do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie zdalnego sterowania w przemyśle?

  Zdalne sterowanie drogą radiową jest również powszechnie wykorzystywane do celów komer­cyjnych, na przykład w przemyśle. Zdalnie stero­wane samolociki są używane do kontrolowania wież chłodniczych elektrowni. Zamontowane na maszynach czujniki mierzą temperaturę i wilgot­ność, a kamery przekazują...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest klimatyzacja?

  Klimatyzacja jest metodą utrzymywania wewnątrz budynku jak najkorzystniejszych warunków klimatycznych. Najlepsze rezultaty są osiągane przy tłoczeniu do pomieszczeń świeżego, oczyszczo­nego powietrza o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Gdy oddychamy, zużywamy zawarty w po­wietrzu tlen, który...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdalne sterowanie w powietrzu i na lądzie

  Możliwości silników napędzających modele znacz­nie się ostatnio zwiększyły. Jest to reakcja na rosną­ce wymagania modelarzy, wynikające z zastosowa­nia coraz doskonalszych urządzeń sterujących. Dużą popularność zyskuje napęd elektryczny, a to ze względu na prostotę i niezawodność silników...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są systemy wielokanałowego zdalnego sterowania ?

  Jeszcze bardziej zaawansowane urządzenia prze­syłają jednocześnie wiele różnych sygnałów, wyko­rzystywanych do sterowania różnymi funkcjami modelu. Sygnały kontrolujące poszczególne serwo­mechanizmy są nakładane na fale nośne w nadaj­niku, natomiast odbiornik rozdziela je. Urządzenia takie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest serwomechanizmy?

  Serwo może mieć różne formy. W prostych zasto­sowaniach, jak na przykład kierowanie łodzią, mechanizm może mieć postać niewielkiego elek­trycznego silniczka, z tak dobraną przekładnią zę­batą, by napędzana przezeń oś poruszała się wolno. Na osi mocuje się wał korbowy z korbowodem...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zdalne sterowanie?

  Zdalne sterowanie za pomocą ra­dia stało się dziś bardzo popularne. Kieruje się w ten sposób miniatu­rowymi łodziami, samolotami, samochodami i innymi modelami. Technikę tę wykorzystuje się jednak nie tylko dla rozrywki. Zdalne sterowanie drogą radiową polega na wykorzystaniu sygnałów radiowych do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak sporządzamy wydruki map?

  Mapy można przenieść z postaci pliku w kompu­terze do formy wydruku na papierze na wiele róż­nych sposobów. Jeśli są one małe i nie wymagamy jakichś szczególnych parametrów, drukujemy mapę na drukarce laserowej. Ten sposób uzyskania wydruku jest szybki i z powodzeniem wykorzystuje się go do druku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt

Do góry