Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Samochody elektryczne w wesołym miasteczku

  W samochodach elektrycznych prowadzący kon­troluje kierunek i prędkość jazdy aż do czasu koli­zji. Bo właśnie o zderzenia z innymi samochodzikami w tym szaleństwie chodzi. Każdy samocho­dzik ma silnik elektryczny zasilany za pomocą wysięgnika z rozwieszonej nad torem drucianej siatki. Drugi biegun...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy rodzaje karuzeli?

  Najprostszym rodzajem karuzeli, przeznaczonym głównie dla maluchów, jest powoli obracająca się platforma z przymocowanymi na stałe siodełkami w postaci modeli zwierząt bądź pojazdów. W tra­dycyjnej karuzeli konie poruszały się przy tym w górę i w dół. Dziś w niektórych konstrukcjach dla...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie silników wysokoprężnych w wesołym miasteczku?

  W końcu maszyna parowa napędzająca generato­ry została zastąpiona przez silniki Diesla. Od tego czasu wywodzące się z tradycji jarmarku wesołe miasteczko stało się popularną formą rozrywki. Dziś objazdowe wesołe miasteczka wciąż uży­wają generatorów napędzanych silnikami wyso­koprężnymi...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym napędzane były pierwsze karuzele?

  Jak wspomniano, pierwsze karuzele były napę­dzane maszynami parowymi. Silnik poruszał dużym i ciężkim kołem zamachowym, które za pomocą przekładni pasowej połączono z karuzelą. Niekiedy parę z maszyny doprowadzano do zamon­towanych w karuzeli niewielkich organów, które wygrywały automatycznie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wesołe miasteczka

  Nowoczesne wesołe miasteczka jed­nych przerażają samym swym wido­kiem, innym zaś zapewniają wspa­niałą zabawę. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanym i wykonanym urządzeniom publiczność ma wra­żenie, że pokonuje siłę grawitacji. Jarmarki znane były od czasów starożytnych i służyły wielu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie maszyn rolniczych przy zbiorze płodów rolnych?

  Wiele upraw, w tym roślin y okopowe, takie jak ziemniaki, czy owoce, takie jak winogrona, zbiera się dzisiaj przy pomocy maszyn. Jedną z pierwszych przeznaczonych do tego celu maszyn był kombajn, używany do zbioru zbóż. Kombajn jest maszyną samobieżną, która kosi zboże, oddziela ziarno od słomy, usuwa...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyny rolnicze

  Maszyny stosowane w nowo­czesnym rolnictwie mają istotny wkład w światową produkcję żywności. Z ich pomocą jeden człowiek może wykonać pracę, do której przed wprowadzeniem mechanizacji potrzebny był cały zespół ludzi. Najbardziej znaną maszyną rolniczą jest prawdopodobnie traktor (ciągnik...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktory i ich zastosowanie w rolnictwie

  Na początku lat sześćdziesiątych, w celu podnie­sienia komfortu jazdy, w traktorach zainstalowa­no miękkie siedzenia i skromną kabinę. Kabiny te stały się jednak przyczyną kolejnej uciążliwości związanej z prowadzeniem ciągnika - hałasu. Metalowe osłony zachowywały się jak pudło rezonansowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pełna klimatyzacja?

  Pełna klimatyzacja nie tylko wentyluje, ale także oczyszcza powietrze i pozwala utrzymać jego wil­gotność oraz temperaturę w żądanych granicach. System może składać się z klimatyzatora i prze­wodów rozprowadzających powietrze lub z osob­nych klimatyzatorów umieszczonych w oknach i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są stosowane rodzaje systemów klimatyzacyjnych?

  W dużych budynkach stosowane są trzy zasadni­cze rodzaje systemów klimatyzacyjnych. W syste­mie powietrznym, temperatura w poszczególnych pokojach jest kontrolowana poprzez wtłaczane doń powietrze. W systemie powietrzno-wodnym tem­peraturę powietrza w pokoju reguluje gorąca bądź chłodna woda...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt

Do góry