Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Człowiek w kosmosie

  Przestrzeń kosmiczna nie jest śro­dowiskiem przyjaznym człowiekowi. Bez odpowiedniego wyposażenia astronauta zginąłby natychmiast z po­wodu braku tlenu, niskiej tempera­tury, promieniowania i próżni. Wysyłanie w kosmos pojazdów bezzało­gowych jest przedsięwzięciem skompli­kowanym i kosztownym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są wyniki badań przeprowadzonych przez sondv kosmiczne?

  Jeżeli chodzi o budowę Jowisz, Saturn, Uran oraz Neptun, wielkie planety leżące za pasem asteroidów, są całkowicie odmienne od planet wewnętrz­nych. Składają się one w większości z gazów, a każda z nich posiada dość pokaźną rodzinę natu­ralnych satelitów. Wymienione planety były badane...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sondy kosmiczne badające planety

  W czasie trwania wyścigu o wysłanie człowieka na Księżyc, naukowcy zwrócili uwagę na planety wewnętrzne - Wenus i Merkurego. Właśnie Wenus, planeta najbliższa i poniekąd bliźniacza Ziemi, stała się oczywistym następnym celem misji bezzałogowych. ZSRR wysłał ku niej całą serię sond Wenera...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są sondy kosmiczne?

  Dziś załogowe loty na orbitę około­ziemską nie są niczym niezwykłym. Jednak wysłanie człowieka w dalsze rejony naszego układu planetarnego nie jest sprawą łatwą, więc informacje o innych planetach zbierane są przez bezzałogowe sondy kosmiczne. Sondy bezzałogowe są nie tylko tańsze od stat­ków...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sondy księżycowe

  NASA rozpoczęła nieszczęśliwie od serii wypraw sond Ranger zakończonych niepowodzeniem. Jednak ostatecznie w 1964 roku Ranger 7 wypeł­nił swe zadanie i przysłał na Ziemię ponad 4300 zdjęć powierzchni Księżyca, które wykonał zanim się o nią rozbił. Po sondach Ranger przyszedł czas sond z serii...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie ma technika cyfrowa w radiu i telewizji?

  Technika cyfrowa wprowadzona jest do radia i te­lewizji. Cyfrowe radio i telewizja mają podstawo­we zalety technologii cyfrowej - przede wszyst­kim sygnały są wolne od wszelkich zakłóceń. Jednocześnie zastosowanie techniki cyfrowej w tych dziedzinach umożliwia znaczne zwiększe­nie liczby nadawanych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Chaim Dodano /31.01.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest telekomunikacja cyfrowa?

  Przemysł telekomunikacyjny transmituje duże ilo­ści informacji w formie cyfrowej na cały świat. Największą zaletą tej technologii jest możliwość przesyłania sygnału, który trudno zakłócić. Tech­nika cyfrowa umożliwia również jednoczesne prze­syłanie po jednej linii znacznie większej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Chaim Dodano /31.01.2012 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonują nowoczesne kolejki górskie w wesołych miasteczkach?

  Nowoczesne kolejki górskie, z których niektóre noszą dźwięczne nazwy, takie jak „Korkociąg" czy „Fala uderzeniowa", mają wąski stalowy tor powy­kręcany spiralnie bądź zawinięty w pętle i ciasno skręcony w poziomie. Pasażerowie podczas jazdy nie raz znajdują się w pozycji głową w dół...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zabezpieczyć bezpieczeństwo pasażerów kolejki górskiej w wesołym miasteczku?

  Awaria łańcucha bądź jego napędu mogłaby jednak spowodować zjazd wagoników w tył, gdy dyspo­nują one zbyt małą energią, by bezpiecznie po­konać cały tor. Zapobiegać ma temu specjalne urządzenie zamontowane w torze - mechanizm zapadkowy. Jest to taśma stalowa z umieszczony­mi nań zębami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejki górskie w wesołym miasteczku

  Kolejki górskie można spotkać prawie wyłącznie w stałych wesołych miasteczkach, gdyż są to urządzenia zbyt duże i zbyt skomplikowane, by często je demontować i przewozić na inne miejsce. W ko­lejce górskiej ruch wagoników odbywa się wyłącz­nie dzięki sile grawitacji. Najpierw cały zestaw...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Szostak Dodano /31.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt

Do góry