Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest uderzeniowa metoda odpalania ładunku w broni palnej?

  Epoka zamka skałkowego zakończyła się za spra­wą szkockiego duchownego. Wielebny Alexander Forsyth opatentował w 1807 roku uderzeniową metodę odpalania ładunku w broni palnej. Zamiast iskry, która zapalała proch w panewce, wykorzystał on gwałtowne uderzenie powodujące eksplozję detonatora...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ładowanie odtylcowe broni palnej?

  W połowie XIX wieku trwały intensywne prace nad udoskonaleniem tego sposobu ładowania broni. Niektóre wczesne działa były ładowane właśnie od strony zamka, jednak system ten rozpowszechnił się dopiero wtedy, gdy wprowadzono lufy i poci­ski gwintowane. Dzięki gwintowi wystrzeliwany pocisk obracał się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zamek skałkowy?

  W końcu XVI wieku pojawiła się nowa konstruk­cja - zamek skałkowy. Naciśnięcie języka spusto­wego powodowało uderzenie kawałka pirytu w me­talową płytkę, dzięki czemu powstawały iskry zapalające proch w panewce. Na początku XVII wieku zamek ten został udoskonalony - piryt za­stąpiono...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zamek kołowy?

  Obsługa muszkietu z zamkiem lontowym wyma­gała użycia obu rąk. Wyposażono go w podpórkę oraz kolbę, którą przyciskano do ramienia, co miało stabilizować broń. Pierwsze pistolety pojawiły się wraz z wprowadzeniem zamka kołowego. Kon­strukcja ta eliminowała lont. Zamek kołowy dzia­łał podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zamek lontowy?

  Prowadzenie walki z tlącym się lontem trzymanym w ręku było niewygodne, czasami wręcz nie­możliwe. Pod koniec XV wieku wprowadzono do użytku prosty, niemniej jednak dosyć skuteczny mechanizm zapalający, pozwalający wyelimino­wać te niedogodności. Dźwignię wygiętą w kształ­cie litery S montowano...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia broni palnej

  Pierwsze pistolety były mało celne, ich ładowanie czasochłonne, a przy tym mogły one niespodzie­wanie wystrzelić. Współczesna broń palna jest niezawodna, precyzyjna i szybkostrzelna. Materiał wybuchowy, który nazywamy czarnym prochem, wynaleźli Chińczycy. Sposób jego produkcji opisano po raz...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działają detonatory?

  Bomba lub pocisk może zawierać kilka rodzajów materiałów wybuchowych eksplodujących w okre­ślonej kolejności. Detonatorem jest materiał o czu­łości poniżej 20. Ma on stosunkowo małą masę; jego wybuch detonuje ładunek pośredni, który dopiero powoduje eksplozję całości. Na przykład zapalnik z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są detonatory?

  Jedną z najbardziej charakterystycznych cech współczesnych materiałów wybuchowych jest ich niska czułość, dzięki czemu praktycznie niemoż­liwe jest przypadkowe spowodowanie eksplozji. Zwykle materiały wybuchowe nie eksplodują pod wpływem ciepła, uderzenia, tarcia, czy nawet otwartego płomienia. Aby...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kruszące materiały wybuchowe?

  Kruszące materiały wybuchowe są używane do napełniania pocisków, granatów oraz bomb kon­wencjonalnych. Podczas obu wojen światowych najczęściej używanym materiałem wybuchowym był trójnitrotoluen, lepiej znany pod skrótową nazwą TNT. Jego współczynnik siły rażenia wyno­si 95, prędkość...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje fala podmuchowa w wyniku eksplozji materiału wybuchowego?

  Podczas rozprężania się w powietrzu gazów pow­stałych w wyniku eksplozji materiału miotającego zachodzi nagły skokowy wzrost ciśnienia. To zaburzenie rozchodzi się z prędkością około 335 m/s, czyli zbliżoną do prędkości dźwięku. Eksplozji materiału kruszącego towarzyszy natomiast tak nagły...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Drugi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt

Do góry