Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Komora śluzowa

  Ciśnienie wody wzrasta wraz z jej głębokością o 1 atmosferę na każde 10 metrów. Powoduje to konieczność sprężania powietrza wewnątrz keso­nu. Robotnicy pracujący w kesonie muszą się tam jakoś dostać i stamtąd wyjść. Jednak otworzenie zwykłych drzwiczek umieszczonych na wystają­cej z wody...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grodzie w budownictwie wodnym

  Cement wytwarzano w czasach rzymskich z natu­ralnego materiału zwanego pozzolana, jako że występował W okolicach miasta Pozzuoli, koło Neapolu. Aby osuszyć miejsce, gdzie przyszło sta­wiać filar, Rzymianie budowali wodoszczelne ba­riery, zwane grodziami. W dno rzeki, wokół wybra­nego miejsca, wbijali...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budownictwo wodne

  Budowanie pod powierzchnią wody i pod dnem zbiorników wodnych związane jest z szeregiem trudności. Kiedyś takie przedsięwzięcia często kończyły się katastrofami. Dziś nowoczesne technologie uczyniły prace bezpieczniejszymi i łatwiejszy­mi, a wznoszone budowle są dobrze zabezpieczone. Dawniej roboty...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne kanały

  W kontynentalnej części Europy główne śródlą­dowe drogi wodne były stale pogłębiane i posze­rzane, by nadążyć za wzrastającymi rozmiarami pływających po nich barek. W 1977 roku w Niem­czech oddano do eksploatacji Boczny Kanał Łaby, który zapewnił możliwość całorocznej żeglugi...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały północnoamerykańskie

  Rozwój sieci kanałów żeglugowych w Europie miał także wpływ na Amerykę Północną. W roku 1816 rozpoczęto jednocześnie prace na kilku drogach wodnych, mających zapewnić lepszą komunikację pomiędzy Wschodnim Wybrzeżem, regionem Wielkich Jezior oraz Środkowym Zachodem. Najniezwyklejszym spośród...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały w Anglii

  Kanał Południowy stanowił wzór dla reszty świa­ta. Na podobnych zasadach Francis Egerton zbu­dował kanał Bridgewater ze swej posiadłości ro­dowej Worsley do Manchesteru. Inwestycja ta rozpoczęła epokę budowania kanałów w Anglii, która trwała w latach 1760-1830. Wpierw połączono kanałami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trasy kanałów

  Przeprowadzenie kanału przez wysokie wzgórze jest skomplikowane. Pojawia się bowiem poważny problem z zaopatrzeniem najwyższego stopnia kanału w odpowiednia ilość wody, by skompen­sować jej ubytek zachodzący wskutek śluzowania statków. Każdy statek przepływający przez kanał „spuszcza" z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsi konstruktorzy śluz

  Wprowadzenie wrót wspornych jest przypisywane znakomitemu humaniście i inżynierowi Leonardo da Vinci. Swego czasu był on inżynierem na dwo­rze księcia Mediolanu i parał się budową kanałów, wprowadzając między innymi w 1482 roku wyżej opisaną konstrukcję wrót śluzy. Śluzy z początku byty...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śluzy

  Śluzy były budowane na rzekach przystosowywa­nych do prowadzenia żeglugi. Przykładowo jeśli zbudowano kanał w celu ominięcia wodospadu, należało przewidzieć metodę przeniesienia statków pomiędzy poziomami wody. Identyczny problem pojawiał się, gdy na rzece spiętrzano wodę, budu­jąc...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanały żeglugowe

  W swej drodze od źródeł do morza rzeka pokonuje pewną różnicę poziomów. Im większe nachylenie jej łożyska, tym szybszy jest nurt. Kanał żeglugo­wy nie musi rozpoczynać się w źródle rzeki, a koń­czyć w zbiorniku, do którego rzeka wpada. Kanały nie są w stanie przyjąć dużej ilości wód...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Darek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt

Do góry