Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Jak ulepszano nadawanie i odbioranie fal elektromagnetycznych?

  Nadajniki iskrowe produkowały sygnał bardzo zaszumiony, który z kolei powodował znaczne zakłócenie emitowanej fali nośnej. Z tego powo­du Fessenden przeprowadzał swe późniejsze eks­perymenty z użyciem alternatora (generatora prądu przemiennego), specjalnie zaprojektowanego do wytwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telefon bez drutu

  Pomysłem leżącym u podstaw przekazywania dźwięku za pomocą fal radiowych było zastoso­wanie mikrofonu do ich modulowania. Fessenden rozpoczął prace w 1900 roku od prób transmisji na niewielkich odległościach. Ówczesne odbiorniki radiotelegraficzne były niekiedy wyposażane w słuchawki, by operatorzy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radiowe połączenia międzykontynentalne

  Do 1899 roku Marconiemu udało się uzyskać łącz­ność na dystansie około 50 km, tak więc połącze­nie radiowe Wielkiej Brytanii z Francją poprzez kanał La Manche przestało być problemem. Lecz jego triumf nadszedł w grudniu 1901 roku, gdy fale radiowe przeleciały ponad Atlantykiem. Odbiornik...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telegraf bez drutu

  Badania rozpoczęte przez Hertza były kontynu­owane przez wielu naukowców i inżynierów z całego świata. Najbardziej zasłużył się w historii radiofonii Włoch Guglielmo Marconi W czerwcu 1896 roku Marconi opatentował pierwszy nadają­cy się do praktycznego użytku system radiowy, nazywany podówczas...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telefony komórkowe

  W ostatnich latach trwa bardzo intensywny rozwój sieci telefonii komórkowej. Małe przenośne aparaty, zasilane bateriami, umożliwiające przepro­wadzenie rozmowy z prawie dowolnego miejsca stały się już normalnym zjawiskiem. Rozmowa jest transmitowana w postaci fal radiowych do naj­bliższej stacji...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są światło­wody?

  Miedziane kable podmorskie przekazujące sygnały analo­gowe, są powoli zastępowane światłowodami, którymi wędrują , sygnały cyfrowe pod postacią impulsów świetlnych. Światło­wody mają wiele zalet, polepsza się jakość transmisji i nie są potrzebne tak gęsto rozmieszczo­ne wzmacniaki, których...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia radia

  Pierwsze transmisje radiowe z oddalonych miejsc zadziwiały słuchaczy. Z biegiem czasu radio spowszedniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astronauty ze stacją kontroli lotów. Fale radiowe są formą promieniowania elek­tromagnetycznego. Teorię przewidującą i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia telefoniczne

  Abonenci połączeni są ze sobą dzięki sieci telefo­nicznej, której głównym elementem są centrale. Pierwszą centralę telefoniczną uruchomiono, w 1878 roku, w stanie Connecticut w USA. Z po­czątku połączenia były realizowane ręcznie przez operatorów. Pierwsza centrala automatyczna pow­stała w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faks i e-mail

  Telefaksy zastępują dziś stare, wprowadzone do użytku w latach trzydziestych, teleksy. Teleks pozwala przesyłać informację wystukaną na kla­wiaturze do odbiornika pod postacią sygnałów elek­trycznych. Odbiornik przetwarza te sygnały na tekst. Faks ma nad tym systemem olbrzymią prze­wagę - może...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia powstania telefonu

  W 1876 roku Alexander Grahama Bell jako pierw­szy opatentował urządzenie, za pomocą którego można przesyłać na odległość mowę. W mikrofo­nie jego telefonu fale dźwiękowe padały na giętką membranę, do której przymocowano magnes stały. Membrana z magnesem wibrowały, co, dzięki zja­wisku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt

Do góry