Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Fale elektromagnetyczne

  Widmo optyczne stanowi jedynie część szerokie­go pasma promieniowania, zwanego widmem elektromagnetycznym. Do widma elektromagne­tycznego należą promienie gamma, promienie X, nadfiolet, podczerwień i fale radiowe. Wszystkie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego są falami poruszającymi się z...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie barwy ma świało?

  0 świetle słonecznym mówimy, że jest białe lub bezbarwne. Nie do końca jest to prawdą, ponie­waż białe światło jest faktycznie mieszanką pro­mieni świetlnych o wielu kolorach. Czasami można to zaobserwować, kiedy promienie słońca rozszczepiają się w kroplach deszczu, produkując zjawisko zwane...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest światło?

  Światło jest niezwykle ważną formą energii. Życie na ziemi nie mogłoby istnieć bez światła słonecznego. Promieniowanie świetlne pobudza zmysł wzroku, promienie lasera natomiast speł­niają wiele użytecznych funkcji - od przenoszenia informacji, do przecinania stali. Rzeczy, które widzimy albo same...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmiercionośne lasery

  Konstruktorzy próbują też uczynić z laserów sku­teczną broń, obok ich istniejących zastosowań wojskowych w układach sterowania i informacji. Na przykład bomby sterowane za pomocą lasera mają znacznie większą dokładność niż sterowane ręcznie, a rakiety sterowane za pomocą rozpro­szonego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ zmiany ciśnienia na ciecze i gazy?

  Zwykle mówi się, że woda zamarza w temperatu­rze 0°C, a wrze w 100°C, jednak jest to prawdą jedynie! dla normalnego ciśnienia atmosferyczne­go. Zmiana ciśnienia zmienia także temperaturę w jakiej woda zmienia stany skupienia. Zwięk­szenie ciśnienia obniża temperaturę topnienia lodu, czy też...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Chemik Dodano /31.01.2012 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje transportu lądowego?

  Na lądzie transport odbywa się rzekami, kanała­mi, drogami kolejowymi oraz kołowymi. Do przesyłania gazu ziemnego i ropy naftowej wyko­rzystuje się rurociągi. Najdłuższą tradycję ma transport rzeczny. W osiemnastym wieku zaczęto budować kanały, które jednak przegrały w rywalizacji z koleją...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób odbywa się ruch pasażerski?

  W ciągu ostatnich dwustu lat znacznie wzrósł ruch pasażerski. Do 1950 roku odbywał się on głównie drogą morską. Obecnie jednak nic nie jest w stanie zastąpić samolotu, szczególnie w podróżach na duże odległości. Każde większe miasto ma przynajmniej jedno, a niektóre nawet cztery, lotniska...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest transport morski?

  Przy podejmowaniu decyzji o wyborze naj­dogodniejszego środka transportu zawsze należy kierować się dwoma czynnikami. Po pierwsze masą konkretnego surowca, produk­tu, lub liczbą osób, które mają być przewiezione; po drugie odległością. Transport wodny jest niewątpliwie najbardziej opłacalny przy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są wzbudzone elektrony laserowe

  Światło jest falą elektromagnetyczną powstającą, gdy elektrony, krążące wokół jąder atomowych, tracą porcje (czyli kwanty) energii. Elektrony krążą po ściśle określonych orbitach i stracie energii towarzyszy przejście z orbity zewnętrznej, o wyż­szej energii, na wewnętrzną, o energii...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokojowe zastosowania laserów

  Pokojowe zastosowania laserów są znacznie szer­sze, aniżeli militarne. Lasera można używać do cię­cia i spawania metali^ ponieważ w stosunkowo wąskiej wiązce można zgromadzić wielką energię. W chirurgii promieni laserowych używa się do przecinania tkanek. Normalne narzędzia chirur­giczne, jak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt

Do góry