Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Jak działają soczewki oka?

  Układ optyczny oka składa się z wypukłej (sku­piającej) soczewki zbudowanej z przezroczystych komórek podatnych na zmiany kształtu, oraz znaj­dującej się przed nią również wypukłej błony wypełnionej płynem, zwanej rogówką. Właśnie na rogówce zachodzi, mówiąc obrazowo, 80% całego ślinienia...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są instrumenty optyczne?

  Instrumenty optyczne pomagają nam poznać otaczający świat. Teleskopy umożliwiają badanie odległych obiektów kosmicznych, podczas gdy mikroskopy dają wgląd w strukturę mikroświata, takiego na przykład jak pojedyncza komórka. Nasze oczy są doskonale zaprojektowanymi instrumentami optycznymi. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest bioluminescencja?

  Niektóre bakterie, grzyby, skorupiaki, owady, ry­by i inne organizmy żywe emitują światło. Zja­wisko to nosi nazwę bioluminescencji i jest formą luminescencji, w której światło powstaje w wyni­ku utleniania substancji zwanej lucyferną. Jednym z najbardziej użytecznych źródeł światła jest laser...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są miraże?

  Miraż jest iluzją często obserwowaną na pustyniach. Słońce rozgrzewa powierzch­nię, od czego rośnie także temperatura znajdującego się nad nią powietrza. Różni­ce temperatury na różnych wysokościach powodują, że biegnące promienie świetlne ulegają silnej refrakcji (wyżej). W związku z tym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje światło?

  Podobnie jak elektryczność, światło może być otrzymywane z innych rodzajów energii. Światło i inne formy promieniowania elektromagnetycz­nego produkowane przez Słońce są wynikiem reakcji jądrowych, w trakcie których wodór za­mienia się w hel. W przypadku płonącego węgla bądź drewna, energia...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale i cząstki światła

  Około III w. p. n. e. Grecy zauważyli, że światło jest w jakiś sposób emitowane z takich ciał jak Słońce, czy żarzący się węgiel. Jednak to, w jaki sposób tworzą się promienie świetlne i jak prze­mieszczają się w przestrzeni, przez wieki pozo­stawało zagadką. W XVII w. Newton i inni...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działają soczewki?

  W aparatach fotograficznych i urządzeniach op­tycznych soczewki wykorzystywane są do za­łamywania światła w celu otrzymania odpowied­niego obrazu danego przedmiotu. Obrazy uzyska­ne przez soczewki tanich teleskopów charak­teryzują się kolorową obwódką wokół swoich krawędzi. Spowodowane jest to...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są barwy podstawowe światła?

  Jak pokazał Newton, białe światło można uzy­skać łącząc ze sobą kilka promieni, każdy w in­nym kolorze tęczy. Istnieje jednak prostszy spo­sób. Wystarczy połączyć trzy kolory - czerwony, zielony i niebieski - żeby otrzymać światło białe. Kolory te nazywamy barwami podstawowymi. Inne kolory...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pryzmat?

  W XVII w. angielski naukowiec Izaak Newton prowadził badania nad naturą światła. Używał on trójkątnego pryzmatu do rozszczepiania promieni słonecznych na widmo. Zauważył, że przy pomo­cy drugiego pryzmatu widmo może zostać z po­wrotem skupione "i utworzyć wiązkę białego światła. Stanowiło to...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje tęcza?

  Tęcza powstaje jako wynik przecho­dzenia promieni słonecznych przez krople deszczu. Przechodząc z jed­nego ośrodka do drugiego światło często załamuje się, przy czym promienie o różnych barwach zatamują się pod różnym kątem. Białe światło słoneczne składa się z promieni o różnych kolorach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry