Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Jak ustawiać długość ogniskowej przy fotografowaniu?

  Najprostsze.aparaty fotograficzne (tzw. focus free) nie mają możliwości nastawiania ostrości. Mają one stałe obiektywy i wyposażone są w przesłonę o stosunkowo małym otworze. Głębia ostrości ta­kiego układu jest duża, a ostrość nastawia się fab­rycznie na nieskończoność, tak że na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie ekspozycji w aparacie fotograficznym

  W nowoczesnych aparatach ekspozycję można ustawiać w bardzo szerokim zakresie, co pozwala dostosować się do filmów o różnej czułości. Właś­ciwe nastawienia ustala się za pomocą przyrządu zwanego światłomierzem, w którym element foto-elektryczny (zwykle fotoopór) mierzy natężenie padającego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migawka w aparatach fotograficznych

  Metoda ta sprawdzała się doskonale dla stosunko­wo długich czasów ekspozycji. Lecz gdy naświe­tlanie w czasie mniejszym niż sekunda stało się normą, wymagana stała się mechaniczna migawka z możliwością zmiany czasu otwarcia. Współczesny aparat fotograficzny zaopatrzony jest w migawkę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotografia masowa

  W późniejszych systemach kamery bądź aparaty fotograficzne zapisywały obraz na szklanych pły­tach lub kawałkach błony. W 1889 r. Kodak wpro­wadził aparat, który wykonywał kilka zdjęć na jed­nej rolce filmu. Nie trzeba było otwierać i ponownie załadowywać aparatu po wykonaniu każdego zdję­cia...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mikroskop?

  Szkło powiększające jest użyteczne podczas pracy z niewielkimi przedmiotami. Jednak gdy chcemy osiągnąć naprawdę znaczne powiększenia przy jak najmniejszych zniekształceniach obrazu trzeba użyć układu co najmniej dwóch soczewek. Takie urządzenie to mikroskop. Podstawowy model mikroskopu składa się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki fotografii

  W początkowym okresie fotografii naświetlenie jednego tylko zdjęcia zajmowało częstokroć cały dzień. Fotografia zyskała popularność, gdy rozwój materiałów światłoczu­łych umożliwił zwykłym ludziom szybkie i łatwe robienie zdjęć. Podczas robienia zdjęcia obiektyw projektu­je obraz kadru na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /2 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teleskop Newtona (reflektor)?

  Pierwsze teleskopy refrakcyjne nie były wolne od wad. Jedną z poważniejszych była aberracja chro­matyczna, wynikająca z tego, że promienie świa­tła o różnej długości fali załamują się w szkle pod nieco innym kątem i są ogniskowane (czyli sku­piane) w nieco innym miejscu, a przejawiająca się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są lunety?

  Gdy potrafiono już wytwarzać skupiające soczew­ki powiększające, to naturalnym dążeniem ludzi było uzyskanie jak największych powiększeń przez równoczesne użycie dwóch takich szkieł. Podczas prób ktoś odkrył, że można oglądać po­większone obrazy dalekich przedmiotów jeśli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teleskop Galileusza (refraktor)?

  Teleskop został skonstruowany w 1608 r. przez niderlandzkiego optyka Hansa Lippersheya, jed­nak to Galileusz pierwszy zdał sobie sprawę z uży­teczności tego wynalazku i ulepszył jego kon­strukcję. Dzięki temu dokonał wielu znaczących odkryć astronomicznych. Wypukłe soczewki obiektywu teleskopu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy wynaleziono szkła powiększające?

  Bardzo mocne soczewki skupiające używane są ja­ko szkła powiększające, czyli lupy. Najstarsze po­większające przyrządy optyczne datowane są na ok. 20 wieków wstecz. Źródła greckie i rzymskie opisują jak używać zaokrąglonego szklanego na­czynia wypełnionego wodą do otrzymywania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Adam Dodano /31.01.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt

Do góry