Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Silniki spalinowe dwusuwowe

  Najprostszym rozwiązaniem silnika spalinowego jest silnik dwusuwowy. Silniki tego rodzaju mon­towane są dziś w wielu motocyklach oraz więk­szości spalinowych pił i kosiarek do trawy. Do nie­dawna jeszcze używano go do napędzania małych samochodów. Cykl pracy takiego silnika składa się z dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki spalinowe

  Silnik spalinowy zrewolucjonizo­wał transport na początku XX w. Na drogach maszyny parowe i sil­niki gazowe szybko ustąpiły pola silnikom benzynowym. Również dzięki temu wynalazkowi człowiek zdołał się wzbić w powietrze. Silnik spalinowy jest silnikiem o spalaniu wewnętrznym, to znaczy takim...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki turbośmigłowe i dwuprzepływowe

  W silniku turbośmigłowym turbina obraca zwy­kłym śmigłem osadzonym na jej wale, które pro­dukuje potrzebną siłę ciągu. Samoloty napędzane takimi silnikami są powolne. Nowocześniejsze sil­niki turboodrzutowe dwuprzepływowe łączą w so­bie cechy (i zalety) zarówno napędu śmigłowego, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopalacze w samolotach odrzutowych

  Większość samolotów odrzutowych jest wyposa­żona w dopalacz, pozwalający na zwiększenie pręd­kości w razie potrzeby. Dopalacze dodają paliwa do gazów spalinowych zaraz po opuszczeniu przez nie turbiny. Paliwo to spala się, podnosząc pręd­kość gazów opuszczających silnik przez dyszę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki turboodrzutowe

  Silniki turboodrzutowe pracują na takiej samej zasadzie jak turbiny gazowe. Działają w sposób podobny do silnika strumieniowego, lecz są wy­posażone w umieszczoną z przodu sprężarkę, wtłaczającą powietrze do komory spalania. Gazy spalinowe przed opuszczeniem silnika poprzez dysze wylotowe napędzają...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki odrzutowe

  Przez pierwsze pół wieku swej his­torii samoloty były napędzane silni­kami tłokowymi. Pierwszy samolot napędzany silnikiem odrzutowym wzbił się w niebo w latach 40. Pierwszym wojskowym samolotem odrzuto­wym, który wszedł do regularnej służby, był niemiecki Messerschmitt Me 262, służący jako...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parowe turbiny okrętowe

  Na niektórych statkach turbina parowa napędza generator zasilający silniki elektryczne, które z kolei poruszają śrubą napędową. Na innych tur­bina napędza śrubę za pośrednictwem przekładni mechanicznych redukujących jej wielką pręd­kość. Śruba powinna bowiem obracać się stosun­kowo powoli...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turbiny parowe w elektrowniach

  W elektrowniach wielkie turbiny parowe napę­dzają generatory. Zwykle przy mocach do 300 MW zespół wirników osadzonych na jednym wa­le napędza jeden generator. Przy wyższych mo­cach jedna wieloczłonowa turbina dwuwałowa napędza oddzielne generatory. Generatory wytwarzają prąd przemienny, czyli taki...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turbiny parowe

  Podstawową częścią roboczą turbiny jest wirnik, z zamontowanymi nań łopatkami. Znajduje się on wewnątrz obudowy z zamocowanymi łopat­kami stałymi ukierunkowującymi przepływ stru­mienia pary. Wirnik obracany jest przez parę o wysokim ciśnieniu, uderzającą w łopatki. Para dostaje się do wnętrza...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzężone silniki parowe

  Problem ten rozwiązuje się pozwalając parze naj­pierw rozprężyć się trochę w niewielkim cylin­drze wysokociśnieniowym, a następnie dopiero w dużym cylindrze niskociśnieniowym. Silniki parowe, w których para rozpręża się kolejno w dwóch lub więcej cylindrach, nazywamy sprzę­żonymi. Silniki...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Janusz Dodano /31.01.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt

Do góry