Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Platformy wydobywcze ropy naftowej

  Bogate złoża ropy zalegają także pod dnem mor­skim. W celu ich eksploatacji wznosi się specjal­ne platformy wiertnicze. Wiercenie za ropą w dnie morza jest znacznie kosztowniejsze i o wiele bar­dziej ryzykowne od wierceń na lądzie. Oczywiście procesy wydobycia są identyczne, lecz należy zbu­dować...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydobycie ropy naftowej

  Ropa może wydostawać się na powierzchnię na wiele sposobów. Niekiedy ciśnienie wody znajdu­jącej się pod złożem ropy jest na tyle duże, że ta jest wtłaczana do szybu i sama wędruje do góry. Bywa, że ropę wypycha na powierzchnię ciśnie­nie znajdującego się nad nią gazu. Bywa również, że...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwierty próbne ropy naftowej

  Gdy już odnajdzie się obiecujące miejsce, to jedy­nym sposobem ostatecznego potwierdzenia istnie­nia odpowiednio zasobnego złoża ropy jest wyko­nanie odwiertów próbnych. Ich głębokość sięga niekiedy 8 km w głąb skorupy ziemskiej. Wiertło jest dołączone do końca bardzo długiego „węża" rur...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary sejsmiczne w poszukiwaniu ropy naftowej

  Badania sejsmiczne wykorzystują do określania układu warstw geologicznych fale sejsmiczne i fale akustyczne o niskiej częstotliwości, rozchodzące się w skorupie ziemskiej. Termin „sejsmiczny" pochodzi od greckiego określenia trzęsienia ziemi. Instrumenty do rejestracji oraz pomiaru wstrząsów skorupy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary magnetyczne w poszukiwaniu ropy naftowej

  Natężenie ziemskiego pola magnetycznego zmie­nia się zależnie od struktury geologicznej skorupy ziemskiej. Skaty osadowe są w większości niema­gnetyczne, lecz magnetyczne własności wykazują skały znajdujące się pod nimi. Wzajemny układ warstw skalnych wpływa w pewnym, choć niewiel­kim, stopniu na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

  Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Precyzyjne pomiary natężenia pola grawitacyjnego pomagają określić położenie i rozmiary basenów sedymen­tacyjnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie geologiczne złóż ropy naftowej

  Pierwszym krokiem w poszukiwaniach ropy jest znalezienie potencjalnego złoża. To wymaga z kolei odszukania takich miejsc, gdzie skały nie­przepuszczalne przykrywają położone niżej skały przepuszczalne. Warstwa skały osadowej, czyli na przykład piaskowca, wapienia bądź dolomitu, jest potencjalnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropa naftowa

  Złoża ropy naftowej znajdują się zarówno pod powierzchniami lądów, jak i mórz. Z tego ciemnego płynu, pełnego najróżniejszych zanieczyszczeń, powstają paliwa i inne ważne produkty. Bezpośrednio z ropy naftowej powstaje asfalt, oleje napędowe, oleje i smary, nafta oraz benzyny. W procesie dalszej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropa naftowa i gaz ziemny

  Zbierająca się w porowatych skałach pod po­wierzchnią ziemi ropa naftowa nazywana była daw­niej olejem skalnym. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierają­ca gaz ziemny. W pewnych warunkach ropa naf­towa przesiąka aż do powierzchni ziemi, gdzie jej bardziej lotne frakcje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgiel

  Po długim czasie torf przemienia się w węgiel bru­natny. Ten z kolei zmienia się w czarny węgiel ka­mienny. Antracyt, najtwardsza i najczystsza kopal­na odmiana węgla powstaje ze zwykłego węgla kamiennego po kilku milionach lat. Choć naturalne wychodnie węgla znane były już w czasach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt

Do góry