Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Odkształcenie materiałów

  Odkształcenie jest deformacją bądź zmianą wymiarów materiału pod wpływem naprężenia. Jeżeli drut o długości 4000 cm wydłuży się pod wpływem zawieszonego na nim ciężarka o 2 cm, wtedy jego odkształcenie jest stosunkiem przyro­stu długości druta do jego długości początkowej, czyli 2/4000 =...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprężystość materiału

  Jeżeli naprężenie działające na materiał jest stop­niowo zwiększane od zera, na początku wartość odkształcenia zwiększa się proporcjonalnie. Oznacza to, że podwojenie zawieszonego na dru­cie ciężaru dwukrotnie zwiększy przyrost jego długości. Jeżeli natomiast przez zdjęcie ciężaru usunie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beton

  Nie wszystkie materiały są równie wytrzymałe na różne rodzaje naprężeń. Na przykład beton doskonale znosi ściskanie, jednak jest stosunko­wo podatny na rozciąganie. Innymi słowy, beton jest w stanie udźwignąć bardzo duże obciążenia, które go przyciskają, jednak względnie łatwo da­je się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytrzymałość materiałów

  Dawniej budynki stawiane były jedynie w oparciu o intuicję budowniczego, co czasami kończyło się tragicznie. Dzisiaj znana już jest wytrzymałość materiałów budowlanych, dlatego wznoszone konstrukcje są o wiele bardziej bezpieczne. Drapacz chmur i sieć pajęcza mają z sobą wiele wspólnego. Obydwie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naprężenie materiałów

  Jeżeli ciężarek zawieszony jest na drucie, działa on na pole przekroju tego drutu z siłą skierowaną w dół. Wielkość równa tej sile podzielonej przez powierzchnię, na którą ona oddziaływuje, nazywa się naprężeniem. Im większe obciążenie, tym większa siła skie­rowana w dół, a co za tym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gaz olejowy

  Pierwotnie gaz olejowy był wytwarzany z surowej ropy naftowej, lecz później stworzono metody pozyskiwania gazu z innych olejów. Gaz ten skła­da się z kilku węglowodorów, w tym metanu, ace­tylenu oraz benzenu. Jest dość czysty i bywa nie­kiedy mieszany z gazem koksowniczym.

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gaz ziemny

  Wiele państw posiada cenne złoża gazu ziemnego, zwykle występujące wraz z pokładami ropy naf­towej. Od lat 40. XX w. są one głównym źródłem gazu w USA. Niedługo potem także Europa, dzię­ki złożom pod powierzchnią Morza Północnego oraz w Rosji, przeszła głównie na ten rodzaj gazu. Gaz...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gazownie

  Człowiekiem, który najbardziej przyczynił się do stworzenia nowoczesnego systemu dystrybucji gazu był angielki biznesmen F.A.Winsor, nie mający właściwie pojęcia o gazownictwie. Winsor uważał, że znacznie sensowniejsze jest sprzeda­wać gaz niż instalacje do jego produkcji. Pomysł ten leżał u...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gaz koksowniczy

  Gaz koksowniczy składa się w przybliżeniu w 50% objętościowo z wodoru i 30% z metanu, oraz azotu, tlenku węgla i mniejszych ilości cięższych węglo­wodorów, dwutlenku węgla oraz tlenu. Gaz ten jest zwykle produkowany w procesie ogrzewania węgla kamiennego w temperaturze 1350°C bez dostępu powietrza...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja gazu

  Pierwszymi ludźmi, którzy użyli gazu do oświetlenia byli Chińczycy. Jednak na szerszą skalę wykorzystano gaz dopiero w dziewiętnastym wieku. W roku 1618 francuski chemik Jean Tardier zademonstrował, jak można użyć do oświetlania pomieszczeń gazu wypro­dukowanego przy suchej destylacji węgla. Lecz...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt

Do góry