Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Jakie mamy jednostki temperatury?

  Ze zrozumiałych względów wzorce temperatury nie mogą być przechowywane, tak jak wzorce masy bądź długości. Zamiast tego jednostki temperatu­ry definiuje się za pomocą skali termometrycznej opartej na różnicy pomiędzy dwiema temperatu­rami standardowymi. Celsjusz za temperatury stan­dardowe uznał...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy jednostki długości?

  Wiele tradycyjnych jednostek długości opartych było na wymiarach ludzkiego ciała. Na przykład stopa angielska odpowiadała długości stopy doro­słego człowieka, a jard - odległości od kręgosłupa do opuszków palców wyprostowanej ręki wysta­wionej w bok pod kątem prostym do ciała. Łokieć...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miary i wagi - międzynarodowy system jednostek

  W przeszłości jednostki miar zmieniano dość czę­sto, zarówno dla wygody jak i po to, by uzyskać większą dokładność. Dziś naukowcy oraz różne organizacje międzynarodowe powszechnie uży­wają jednostek SI. SI jest skrótem od francuskiego Systeme International d'Unites co oznacza Międzynarodowy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy ubezpieczenia można nazwać hazardem?

  Wielu ludzi twierdzi, że jest przeciwko wszelkim formom hazardu, a jednak, na swój sposób, ten hazard uprawia. Nawet przejście przez ulicę wiąże się z ryzykiem, można bowiem ulec w jego trakcie wypadkowi i zginąć. Możemy jednak zre­dukować skutki wypadku wykupując polisę ubez­pieczeniową...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest hazard?

  Hazard polega zwykle na stawianiu pieniędzy na zaistnienie jakiegoś zdarzenia, w nadziei na korzyść finansową lub dla przyjemności. Dla nie­których ludzi staje się on nałogiem, często pro­wadzącym do ogromnych strat finansowych. Istnieją tacy, którym udało się odnieść korzyść z uprawiania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są permutacje?

  W odniesieniu do rzutu dwoma monetami mate­matycy powiedzieliby, że mamy tu do czynienia z czterema możliwymi permutacjami orla i resz­ki. ale tylko z trzema możliwymi, ich kombinacja­mi. Wynik „orzeł i reszka" stanowi inną permuta­cje niż „reszka i orzeł". Może to być mylące, ponieważ w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rachunek prawdopodobieństwa?

  Prawdopodobieństwo ma wpływ na całe nasze życie. Jutro możemy wylosować nagrodę, albo ulec wypadkowi. Nie możemy ze stupro­centową pewnością przewidzieć co nas spotka, jednak dysponując pewną wiedzą, jesteśmy w stanie określić jakie jest prawdopodo­bieństwo tego, że dana rzecz wyda­rzy się...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputery i kalkulatory

  Koła w mechanicznych maszynach liczących trze­ba było poruszyć, obrócić i zatrzymać. Prędkość obrotu tych elementów, a co za tym idzie prędkość działania maszyny, była ograniczona ich masą. Problem ten wyeliminowany został w zbudowa­nym w latach 40. naszego wieku komputerze, któ­ry jest tak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczydła i maszyny liczące

  Zwykle liczymy, wymawiając w pamięci przypo­rządkowywane kolejnym przedmiotom liczby. Jednak niekiedy posługujemy się pomocniczymi obiektami. Na przykład można posiłkować się, licząc jedności na palcach, co pozwala na łatwe odnalezienie rezultatu obliczeń po chwilowym od­wróceniu uwagi. Podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są współczesne zegary?

  Wiele dzisiejszych zegarów jest wciąż napędzana mechanicznie, chociaż zegary elektromechanicz­ne i elektroniczne zdobywają coraz większą popularność. Wskazówki wielu zegarków elek­tromechanicznych poruszane są mechanizmem, zasilanym prądem zmiennym o częstotliwości 50 lub 60 Hz. Niektóre cyfrowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt

Do góry