Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Transformatory

  Dziś energię elektryczną produkuje się i przesyła pod postacią prądu przemiennego, gdyż w tym wypadku można łatwo zmieniać napięcie w róż­nych częściach sieci przesyłowej oraz w zasilanych urządzeniach. Służą do tego transformatory, urzą­dzenia proste, niezawodne i efektywne. W najprostszej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie w energię elektryczną

  Energia elektryczna wytwarzana jest z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa, gaz bądź uran lub poprzez konwersję energii słońca, wiatru albo wody. Elektryczność z kolei bar­dzo łatwo zamienić na inne formy energii, jak ciepło czy światło. Prąd przesyłany z pierwszych elektrowni w końcu XIX...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alternatory

  Jeżeli będziemy obracać wirnikiem zwykłego, lecz pozbawionego komutatora silnika prądu stałego, to będzie on pracował jako generator. W uzwoje­niu cewki elektromagnesu będzie się wytwarzało zmienne napięcie, osiągające wartość maksymalną. gdy biegun elektromagnesu będzie mijał bie­gun magnesu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prądnice

  Jeżeli zastosujemy komutator, to będzie on ustawicznie zamieniał połączenia końców cewki z. obwodem zewnętrznym. Będzie to kompenso­wało oscylacje napięcia w cewce w ten sposób, że napięcie na szczotkach komutatora zawsze będzie miało ten sam kierunek. W rezultacie zamiast prądu przemiennego w...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki synchroniczne

  Wirnik silnika indukcyjnego wiruje wolniej niż wzbudzające pole magnetyczne. W silniku syn­chronicznym wirnik i pole obracają się z tą samą prędkością. W mniej skomplikowanych rozwiąza­niach takiego silnika wirnikiem jest jeden lub kilka magnesów stałych. Ich bieguny podążają za prze­ciwnymi...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki prądu przemiennego

  Prąd przemienny zmienia w regularnych odstę­pach czasu kierunek swego przepływu. W sieciach energetycznych stosowane są dwie częstości zmian: 50 razy na sekundę (50 Hz), w krajach europejskich, większości azjatyckich i afrykań­skich, oraz 60 Hz w Ameryce i Japonii. W niektó­rych silnikach prądu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komutacja

  Komutator powoduje zmianę biegunowości elek­tromagnesu w tym momencie, gdy jego bieguny znajdują się najbliżej przeciwnych biegunów magnesu stałego. Po zmianie obok siebie znajdu­ją się bieguny jednoimienne. I znowu zaczynają działać siły odpychania między biegunami jedno-imiennymi i przyciągania...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki prądu stałego

  Prądem stałym nazywamy taki prąd. który cały czas płynie w jednym kierunku. Jeżeli taki prąd i np. z baterii) przepuścimy przez uzwojenie cewki opisanego powyżej silnika, to cewka stanie się elektromagnesem z biegunami przy swoich koń­cach. Wiadomo, że przeciwne bieguny magne­tyczne przyciągają...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój energii elektrycznej

  Znalazłszy sposób na zamianę elektryczności w energię mechaniczna, Faraday pracował nad tym, jak poprzez ruch mechaniczny wytworzyć elektryczność. I znowu jego odkrycia pchnęły in­nych do skonstruowania urządzeń używanych praktycznie. Do 1870 r. potrafiono konstruować generatory o znacznej (jak na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generatory - Oersted, Ampere, Fara­daya

  Badania prowadzone w początku dziewiętnastego wieku przyczyniły się do rozwoju nowoczesnych generatorów o dużych mocach. W 1819 roku Duńczyk Hans Oersted zauważył, że jeżeli przez, drut przepuści my prąd elektryczny to spowoduje to odchylenie igły znajdującego się obok kompa­su. Odkył tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt

Do góry