Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Paliwo jądrowe - materiały rozszczepialne

  Jedynie kilka izotopów pierwiastków można wyko­rzystać jako paliwo jądrowe. Jądro musi być duże i ciężkie oraz rozpadać się pod wpływem powol­nego neutronu, emitując przy tym inne neutrony. Materiały spełniające te kryteria to materiały rozszczepialne. Zdecydowanie najczęściej używanym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia ogniwa galwanicznego

  Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem ogni­wa galwanicznego jest ogniwo suche, konstrukcja oparta na wynalazku George'a Leclanche z lat 60. XIX wieku. Jego nowoczesna odmiana zbudowa­na jest z cynkowej obudowy, będącej jednocześnie katodą, oraz znajdującego się wewnątrz pręta węg­lowego, pełniącego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia jądrowa

  Podczas drugiej wojny światowej naukowcy w USA i III Rzeszy pro­wadzili swoisty wyścig, komu pier­wszemu uda się skonstruować broń jądrową. Później rozwinięto również cywilne zastosowania technologii jądrowej, np. w energetyce. Zespół naukowców pod kierownictwem wło­skiego fizyka Enrico...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa ogniwo elektryczne?

  Dziś do produkcji ogniw używa się przeróżnych substancji, zarówno jako materia! na płytki, czyli elektrody Jak i na roztwór, zwany też elektrolitem. Ogniwa te działają, zamieniając energię wiązań chemicznych na energię prądu elektrycznego. Elektrolit to substancja o takiej własności, że część...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje ogniw galwanicznych

  Ogniwa galwaniczne to źródła energii jednorazo­wego użytku. Gdy w ogniwie takim nie zachodzą już procesy chemiczne, dzięki którym może pow­stawać prąd elektryczny, konieczne jest zastąpie­nie go innym. Ogniwa wtórne, czyli akumulatory, są wielokrotnie ładowalne. Przepuszcza się w tym celu przez...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie trójfazowe

  Generatory w elektrowniach mają trzy niezależne zestawy cewek, w których indukuje się przemien­ne napięcie. Podczas obrotu wirnika generatora napięcie osiąga szczyt po kolei w każdym z zesta­wów cewek - mamy do czynienia z trzema faza­mi. Prąd trójfazowy przesyłany jest czterema (ostat­nio także...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baterie i akumulatory

  Przenośne urządzenia elektryczne wymagają stosowania baterii i og­niw różnych typów. Akumulatory mają dostateczne pojemności, aby uruchamiać silniki spalinowe samochodów i napędzać niektóre urządzenia elektryczne. Bateria składa się z kilku połączonych ogniw elektrycznych. Połączenie takie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są transformatory obniżające napięcie?

  Urządzenia takie służą do tego, by w domach insta­lacja elektryczna działała pod stosunkowo nie­wielkimi napięciami, gdyż wtedy jest bezpiecz­niejsza w użytkowaniu. W Europie standardowe napięcie w instalacji domowej wynosi 220 V. W niektórych innych krajach (np. w USA) standar­dowe napięcie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są transformatory podwyższające napięcie?

  Transformatory podwyższające napięcie mają wię­cej zwojów w uzwojeniu wtórnym niż w pierwot­nym, a więc napięcie wyjściowe jest wyższe od wejściowego. Transformatory tego typu są uży­wane przykładowo do podwyższania napięcia na wyjściu generatorów w elektrowni.

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty energii elektrycznej

  Kable przesyłowe wykonane są z materiału o jak najmniejszym oporze elektrycznym. Jest to istotne, gdyż strata mocy na kablu o oporze R wynosi l2R, gdzie I jest natężeniem prądu. Straty można zredukować jeszcze w inny spo­sób, a mianowicie utrzymując możliwie najniższe natężenie przepływającego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt

Do góry