Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to są odlewy skomplikowane?

  Im bardziej skomplikowany kształt ma mieć odlew, tym trudniej wykonać właściwą formę. Najpowszechniej spotykanym problemem, który musi zostać rozwiązany jest obecność tzw. podcięć. Są to wgłębienia bądź występy ukształtowane tak, że formy nie dałoby się oddzielić od odlewu po jego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są formy piaskowe?

  Najbardziej wszechstronną ze wszystkich technik odlewniczych jest odlewanie przy zastosowaniu form piaskowych. Metoda ta jest wykorzystywa­na dla wykonywania odlewów z różnych materia­łów, o różnych rozmiarach i kształtach, ważących od kilku gramów po setki ton. Formy odlewnicze wykonywane są zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje form odlewniczych?

  Z technicznego punktu widzenia każdy przedmiot odlany w formie jest nazywany odlewem. Jednak zwykle nazywa się tak tylko te przedmioty, które nie wymagają wcale bądź prawie wcale dalszej obróbki mechanicznej. Odlewy takie wykonuje się w formach metalowych, które często zastępowane są formami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest odlewnictwo?

  Odlewanie w swej najprostszej od­mianie polega w zasadzie na kształ­towaniu elementów metalowych, które będą łatwe w dalszej obróbce. Bardziej zaawansowane technologie odlewnicze umożliwiają produkcję precyzyjnych części metalowych. Odlewanie może być procesem prostym, bądź skomplikowanym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia fal morskich

  Innym źródłem energii może być falowanie morza. Wielkie fale oceaniczne niosą ze sobą naprawdę znaczne jej ilości, lecz problemem jest jej efek­tywne pozyskanie. Testuje się obecnie różne roz­wiązania, zwykle znajdujące się w fazie ekspery­mentu. W jednym z eksperymentalnych urządzeń pływak...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia pływów morskich

  W swym dolnym biegu rzeki są zbyt leniwe, aby budować na nich elektrownie wodne. Alternatywne źródło energii mogą tam stanowić pływy morskie. Siła pływów, podobnie jak w zwykłej elektrowni wodnej, obraca turbiną, połączoną z generatorem. Jednak w niewielu tylko miejscach budowa takiej elektrowni...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrownie wiatrowe

  Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest ekolo­gicznie czysta, gdyż jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Aby uzyskać 1 MW (megawat) mocy, wirnik takiej turbiny powinien mieć średnicę około 50 metrów. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma moc sięgającą nawet gigawata...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koła i turbiny wodne

  Koło wodne, historia którego sięga wstecz do I w. n.e., służyło wpierw do napędzania żaren w mły­nach. Dopiero około 1000 lat później ludzie zaczę­li zaprzęgać wodę do innych zadań, a to przyczy­niło się do rozwoju przemysłu właśnie w dolinach rzek, nadających się do energetycznego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pompy napędzane wiatrem

  W niektórych krajach młyny wiatrowe są jeszcze powszechnie używane do mielenia zboża na mąkę. Karierę w niektórych regionach robią, napędzane wiatrem, pompy łopatkowe, pompujące wodę ze studni, często bardzo głębokich. Tak dzieje się w Australii i RPA. Wydobytą wodę przechowuje się w zbudowanej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia wiatru

  Już od VI wieku naszej ery Persowie mełli ziar­no, używając młynów wiatrowych, czyli wia­traków. W przeciwieństwie do konstrukcji, które rozpowszechniły się w Europie, perskie wia­traki miały skrzydła poruszające się w płaszczyź­nie poziomej na pionowym wale. Dolny koniec wału przytwierdzony...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Tabor Dodano /31.01.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt

Do góry