Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest spawanie łukowe?

  Jeśli ciepło wytwarzane jest w łuku elektrycznym powstałym pomiędzy elektrodą a łączonymi czę­ściami, to mamy do czynienia ze spawaniem łukowym. Łuk taki jest wyładowaniem elektrycznym w gazie. Energia wyzwalana podczas wyładowania powoduje ogrzewanie gazu w obszarze łuku, a co za tym idzie jego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest spawanie gazowe?

  W technologii spawania gazowego do rozgrzania łączonych elementów wykorzystuje się ciepło pło­mienia powstałego wskutek spalania mieszanki acetylenu lub propanu z tlenem. Gaz spawalniczy i tlen są podawane do palnika z osobnych butli ciśnieniowych. Temperatura płomienia spalanej mieszanki przekracza...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spawanie i zgrzewanie

  Snopy iskier Jasny płomień palą­cego się acetylenu lub oślepiające światło łuku elektrycznego - spa­wanie jest czynnością wyjątkowo spektakularną. Ale, spawać lub zgrzewać można również wiązką lasera, ultradźwiękami, a nawet przez tarcie. Spawanie i zgrzewanie to łączenie ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega formowanie wtryskowe?

  W formach kształtować można nie tylko części metalowe. Także elementy z tworzyw sztucznych poddaje się tego rodzaju obróbce. W procesie for­mowania tłocznego kawałek tworzywa sztuczne­go (sproszkowanego bądź nie) jest wtłaczany do formy. Wysokie ciśnienie i rozgrzanie substancji do wysokiej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest formowanie wtryskowe z reakcją chemiczną?

  Zwykłe formowanie wtryskowe jest procesem szybkim, jednak szybsze jest formowanie wtrysko­we z reakcją. Polega ono na tym, że do dyszy wtry­skarki doprowadza się osobnymi przewodami dwa rodzaje ciekłych żywic syntetycznych. W dyszy są one mieszane i wtryskiwane do gorącej formy. Jednak dwa składniki są...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest odlewanie kokilowe?

  Wiele detali ze stopów aluminium, cynku oraz magnezu otrzymuje się w procesie odlewania kokilowego, gdzie używa się trwałych form odlewni­czych. Roztopiony metal może być do kokil nale­wany, i wtedy mamy do czynienia z odlewaniem grawitacyjnym, bądź też wtryskiwany pod ciśnie­niem - odlewanie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest metalurgia proszkowa?

  Temperatura topnienia metalu określa, czy łatwo wykonać z niego odlew. Przykładowo niskie tem­peratury topnienia cyny (232°C) oraz ołowiu (327°C) czynią te metale możliwymi do stopienia nad palnikiem zwykłej domowej kuchenki gazo­wej. Temperatura topnienia brązu (około 950°C) jest wystarczająco...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest formowanie skorupowe?

  Prostszą i szybszą odmianą odlewania w formie piaskowej jest formowanie skorupowe. Niekiedy nazywane jest procesem Croninga, na cześć wyna­lazcy. Metalowe wzorce montowane są na płycie, a następnie wkładane do maszyny, która wpierw rozgrzewa je do temperatury około 200°C. Następ­nie na płytę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest odlewanie na tracony wosk

  Wyjątkową precyzję odlewanych elementów moż­na uzyskać, stosując technikę odlewu na tracony wosk. Technika traconego wosku została po raz pierwszy wykorzystana przez starożytnych Egip­cjan, a dziś jest powszechnie stosowana w jubilerstwie i w produkcji metalowych rzeźb. Techniką tą wykonywana jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie to formy odlewnicze całkowicie zamknięte?

  Znacznie częściej odlew musi zostać wykonany w formie, której puste wnętrze jest całkowicie oto­czone ściankami. Aby taką formę wykonać, ubija się piasek wokół całego wzorca, a uzyskaną formę rozcina się tak, by można było wzorzec wyciągnąć. Uzyskuje się w ten sposób formę odlewniczą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Lutek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry