Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest cechowanie?

  Próba jest oznaczana na każdym wyrobie z meta­lu szlachetnego. Znak ten nosi nazwę cechy bądź znaku probierczego, który określa próbę oraz ro­dzaj metalu. Współcześnie próbę podaje się w pro­milach, natomiast rodzaj metalu jest określany od­powiednim symbolem (na przykład w Polsce dla złota...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie w jubilerstwie ma złoto?

  Złoto było jednym z najwcześniej poznanych meta­li. Ponieważ występuje w żwirze rzecznym, poza tym wyróżnia się barwą i blaskiem, stosunkowo łatwo je znaleźć. Duża gęstość sprawia, że można je wypłukać ze żwiru rzecznego za pomocą nie­skomplikowanych narzędzi Złoto jest stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie materiały są stosowane w jubilerstwie?

  Jednak czyste złoto, ze względu na swą miękkość, nie jest dobrym materiałem jubilerskim. Biżuteria z czystego złota często używana szybko uległaby zniszczeniu. Dlatego złoto stapia się z innymi meta­lami celem utwardzenia - są to najczęściej srebro, miedź lub platyna. Oprócz lepszej od złota...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest jubilerstwo?

  Wytwarzanie biżuterii łączy w so­bie różne aspekty wiedzy naukowej oraz znajomość skomplikowanej technologii. Niektóre czynności mogą być zautomatyzowane9 lecz wiele dziś stosowanych technik ma rodowód sięgający tysiącleci. Najstarsza znana nam biżuteria pochodzi sprzed około 22 tysięcy lat...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie technik rytowniczych w elektronice?

  Kolejną dziedziną, w której techniki te są stoso­wane jest elektronika. Płytki drukowane, służące do montowania elementów elektronicznych są wy­konywane metodami bardzo zbliżonymi do kwa­sorytu. Najprostsze płytki drukowane wykonuje się z miedzianej folii przyklejonej do cienkiej płyty z izolatora...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wykorzystywane są techniki rytownicze?

  Techniki rytownicze, zarówno te „suche", jak i kwasorytnicze, są dziś szeroko wykorzystywane w wielu procesach technologicznych. Powszechne jest grawerowanie liter, słów czy sentencji na meda­lach, trofeach, biżuterii lub na przedmiotach co­dziennego użytku. Firmy wytwarzające narzędzia wykorzystują...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstają banknoty?

  Ryciny znacznie przewyższają ostrością rysunku ilustracje otrzymane za pomocą innych technik. Dlatego właśnie płyty używane do drukowania banknotów są wciąż wykonywane techniką rytu. Rysunek na banknocie musi być bardzo szczegó­łowy i wyjątkowo precyzyjny. Na większości bank­notów umieszcza...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest akwatinta?

  Akwatinta jest metodą służącą różnicowaniu odcie­ni szarości w kwasorycie. Technikę tą wynaleziono we Francji w XVIII wieku. Jest ona odpowiedni­kiem mezzotinty. Powierzchnię płyty pokrywa się równą, cienką warstwą drobno sproszkowanej żywicy lub asfaltu. Płyta jest ogrzewana od góry i proszek...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mezzotinta?

  Mezzotinta jest techniką rytowniczą, dzięki której można osiągnąć odbitki zachwycające bogactwem tonów. Ten wynaleziony w połowie XVII wieku proces był używany do reprodukowania dzieł ma­larskich. Jest wyjątkowo czasochłonny, gdyż wy­maga starannego przygotowania płyty. Używa się do tego celu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest technika kwasorytowa?

  W tradycyjnej technice kwasorytu powierzchnię metalowej płyty pokrywa się najpierw dokładnie cienką kwasoodporną warstwą, zwaną niekiedy werniksem. Do najczęściej stosowanych wernik­sów należy mieszanina asfaltu, pszczelego wosku oraz żywicy. Roztopioną mieszaniną pokrywa się gorącą płytę. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 490

  praca w formacie txt

Do góry