Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Co to są rynki pieniężne?

  Międzynarodowe rynki pieniężne istnieją, gdyż różne waluty muszą być między sobą wymienia­ne. Oprócz tego potrzebny jest krajowy rynek pie­niężny, na którym ustala się popyt i podaż pienią­dza oraz stopy procentowe, jako zysk tego. od kogo pożyczane są pieniądze. Na krajowy rynek...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pieniądze?

  Pieniądze wciąż kojarzą się nam z monetami lub banknotami w kieszeni bądź portfelu. Takie byty początki pieniądza, był on wtedy po prostu fizycznie istniejącym przedmiotem o ustalonej wartości. Często wartość monety okre­śla! zawarty w niej metal szlachetny. W różnych społeczeństwach stosowano...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest obrót bezgotówkowy?

  Współczesna rewolucja technologiczna zmieniła naturę, a takie sposób obrotu pieniądzem na rynku krajowym i międzynarodowym. Wraz z rozwojem wymiany międzyna­rodowej powstawała potrzeba stworzenia bardziej praktycznej formy pieniądza. Nie było bowiem wy­godne ani bezpieczne wożenie ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest skala twardości Mohsa?

  Twardość materiału decyduje o jego trwałości pod­czas eksploatacji na przykład jako biżuterii. Twardość wyrażana jest we względnej skali Mohsa. Skala opiera się na twardościach dziesięciu popu­larnych minerałów o wzrastającej twardości od talku (1), przez kalcyt (3), topaz 8 do diamentu (10). W...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie techniki i narzędzia stosowane są we współczesnym jubilerstwie?

  Większość współcześnie stosowanych technik jubi­lerskich powstała około 2000 lat przed naszą erą. Należą do nich cięcie, piłowanie, wygnanie, wier­cenie, kucie, grawerowanie, wyciąganie drutów, odlewanie, polerowanie, lutowanie, oraz osadza­nie kamieni. Zmieniły się jednak narzędzia. We...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zastosowanie w jubilerstwie mają minerały?

  Wiele minerałów cechuje się własnościami czy­niącymi z nich wspaniały materiał jubilerski. Różne kamienie szlachetne składają się często z tego sa­mego związku chemicznego, z domieszką różnych zanieczyszczeń. Przykładem niech będzie kwarc, czyli dwutlenek krzemu. Może on występować jako...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega szlifowanie kamieni?

  Większość naturalnych kamieni szlachetnych ma po wydobyciu formę nieregularnych, nieatrakcyj­nych brył. Wykwalifikowany i zdolny jubiler potra­fi tak przeciąć i oszlifować przezroczyste kamienie, by błyszczały w świetle. Sposób cięcia i szlif ka­mienia określają zarówno konwencje, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie materiały pochodzenia organicznego mają zastosowanie w jubilerstwie?

  Wiele wyrobów jubilerskich jest kompozycją meta­lu i kamieni szlachetnych, półszlachetnych, bądź dekoracyjnego materiału pochodzenia organicz­nego, takiego jak gagat, bursztyn, perły, kość sło­niowa lub koral. Gagat jest czarnym, skamienia­łym drewnem drzew iglastych, i przypomina nieco węgiel...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie srebra w jubilerstwie?

  Srebro jest miękkim i łatwym w obróbce metalem, również szeroko wykorzystywanym w jubilerstwie. Jest tańsze od złota, cechując się przy tym pięk­nym połyskiem, o którego zachowanie trzeba jed­nak pieczołowicie dbać. Jest bardzo dobrze kowalne i ciągliwe - prawie jak złoto. Nie koroduje zbyt...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie platyny w jubilerstwie?

  Platyna została odkryta dopiero w czasie podboju Ameryki. Co ciekawsze Hiszpanie początkowo nie­zbyt cenili ten metal, nazywając go pogardliwie sreberkiem z racji pewnego podobieństwa do sre­bra. Dziś jest to materiał cenniejszy od złota. Jest to biały metal, także łatwy w obróbce, bardzo miękki i nie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry