Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Zagrożenie pożarowe w wieżowcach

  Wielkim potencjalnym zagrożeniem w wysokich wieżowcach jest niemożność szybkiej ewakuacji wszystkich ludzi w przypadku pożaru. Dlatego dra­pacz chmur musi być wyposażony w wydajną insta­lację przeciwpożarową, gotową do działania na­tychmiast po wykryciu niebezpieczeństwa. Na szczycie budynku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy kontrolne w wieżowcach

  Współcześnie system przeciwpożarowy jest kon­trolowany przez komputery. Komputery zwykle kontrolują również oświetlenie budynku, ogrze­wanie oraz system ochrony. Budynki tak wyposa­żone nazywane są czasem „inteligentnymi", gdyż same przeprowadzają szczegółową kontrolę swego środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieżowce wewnątrz

  Niektóre wieżowce to ponure gmaszyska, we­wnątrz których ludzie czują się odizolowani od reszty świata. Lecz dobrze zaprojektowany dra­pacz chmur zapewnia przebywającym w nim oso­bom całkiem wysoki komfort. Większość posiada wyspecjalizowaną służbę ochrony, która zapobie­ga przestępczości...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wiatrowe w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku

  Innym środkiem ostrożności stosowanym w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku jest instalowa­nie w wejściu drzwi obrotowych. Zwykłe drzwi przez nieuwagę można pozostawić otwarte, co umożliwia penetrację wnętrza przez wiatr, nato­miast drzwi obrotowe...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgania wieżowców

  Wiatr nie tylko działa olbrzymimi sitami na ścia­ny i fundamenty drapacza chmur, lecz może także wprawiać całą konstrukcję w niebezpieczne drga­nia. Dzieje się tak szczególnie tam, gdzie wiatr dmie w ciasnych wąwozach ulic na poziomie grun­tu, przeciskając się przez przerwy między wie­żowcami...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia maksymalnej wyso­kości budynku

  Różne czynniki ograniczają maksymalną wyso­kość budynku. Przykładowo las wieżowców wyra­stający w Nowym Jorku na Manhattanie nie mógł­by zostać zbudowany w Londynie, Paryżu czy Warszawie, a przyczyną są różnice w strukturze gruntu. Manhattan jest położony na litej granito­wej skale, podczas...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja szkieletowa budynków

  Średniej wysokości budynki posiadają ściany noś­ne, na których opiera się cała konstrukcja. Ściany niskich kondygnacji w budynkach wznoszonych tradycyjnie muszą być grubsze, by mogły utrzy­mać ciężar wyższych pięter. Dodanie kolejnych kondygnacji powoduje konieczność pogrubienia ścian u dołu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Windy w budynkach

  Drugą sprawą, którą należało uwzględnić, zanim można było zacząć budować i użytkować wysokoś­ciowce, był wysiłek potrzebny do wejścia po scho­dach na wysokość większą niż kilka kondygnacji. Można się było spodziewać, że mieszkańcy nie­zbyt chętnie będą wdrapywać się na górne...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /3 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drapacze chmur

  Pierwszy „drapacz chmur" był budynkiem dziesięciokondygnacyjnym i dziś trudno byłoby go zauważyć wśród nowoczesnej zabudowy centrum dużego miasta. Współczesne wysokościowce mają ponad 100 pięter i wznoszą się powyżej 400 metrów. Już wieki temu ludzie potrafili wznosić wynio­słe, olbrzymie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Kozak Dodano /31.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega globalizacja rynków pieniężnych?

  Współczesne technologie mają ogromny wpływ na krajowy i międzynarodowy rynek pieniężny. Bez­pośrednie połączenia pozwalają na ciągłe i nie­przerwane śledzenie kursów walut oraz ekwiwa­lentnych wkładów, jak rezerwy państwowe. Kiedyś pieniędzmi handlowano na parkietach giełd (w fizycznym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Bery Dodano /31.01.2012 Znaków /2 605

  praca w formacie txt

Do góry