Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Nowoczesne techniki w budownictwie

  Niektóre elementy betonowe wytwarza się na pla­cu budowy, wypełniając betonem drewniane formy wielokrotnego użytku. Niedawno wymyślo­no alternatywną metodę, w której używa się jed­norazowych form z betonu zbrojonego włóknem szklanym. Forma ta po użyciu staje się elementem struktury budynku. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie betonu w budownictwie

  Coraz częściej, zamiast mocować prefabrykowa­ne betonowe panele ścienne do szkieletu, beton natryskuje się na miejscu budowy. Jedna z tech­nologii przewiduje natryskiwanie betonu na lekką, prefabrykowaną metalową ramę, która jest jedno­cześnie zbrojeniem. W innej metodzie natryskiwa­ny beton zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom o konstrukcji drewnianej

  W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Skandy­nawii oraz Australii popularniejsze od ceglanych są domy o konstrukcji drewnianej. Podczas gdy przy budowie klasycznego domu z cegły więk­szość prac wykonuje się na miejscu budowy, to konstrukcje drewniane pozwalają na dosyć daleko posuniętą prefabrykację...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom z cegły

  W krajach europejskich wielu ludzi mieszka w domach, które zostały zbudowane z cegły. Taki typowy dom posadowiony jest na betonowym fun­damencie. Ławy fundamentowe wylewa się z be­tonu zbrojonego w gruncie. Na ławach spoczywa dopiero właściwy betonowy fundament. Podłoga na poziomie gruntu wykonana jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne materiały budowlane

  Cegły produkuje się dziś formując glinę w blocz­ki, które następnie są wypalane w piecach (np. tu­nelowych). Są one dostępne w różnych rodzajach oraz szerokiej gamie kolorystycznej. Główne wy­roby ceramiczne używane w budownictwie to ceg­ła pełna, dziurawka, kratówka, pustaki oraz cegła...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budynki

  Obok tradycyjnych technik budow­lanych, takich jak murarstwo, coraz większą rolę w budownictwie zaczynają odgrywać techniki zupełnie nowe Jak na przykład natryskiwanie betonu lub montaż elementów prefabrykowanych. Pierwsze budynki były z konieczności wzno­szone z łatwo dostępnych materiałów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie obrabiarek na linii produkcyjnej

  Wiele wyspecjalizowanych obrabiarek jest pro­jektowanych do pracy na liniach produkcyjnych, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i nieza­wodność działania. Wzdłuż linii rozmieszczonych jest wiele stanowisk obrabiarek, z których każda wykonuje określone, specyficzne czynności. Ele­ment poddawany...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skomputeryzowana obrabiarka wielo­operacyjna

  Sterowanie skomputeryzowaną obrabiarką wielo­operacyjną polega na doborze parametrów odpo­wiednich dla obrabianego elementu. Komputer ana­lizuje wprowadzone dane, odpowiednio do nich wybiera i ustawia narzędzia i nadzoruje obróbkę. Scentralizowane systemy obróbki potrafią jedno­cześnie kontrolować...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne metody obróbki

  W ostatnim czasie wprowadzono techniki obróbki alternatywne do tradycyjnej obróbki skrawaniem. Szlifowanie ultradźwiękami wykorzystuje energię fali dźwiękowej do usuwania materiału z po­wierzchni obrabianych przedmiotów. Ultradźwięki to rodzaj fal akustycznych o częstotliwościach prze­wyższających...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne obrabiarki - strugarki, wiertarki pionowe

  Strugarki poprzeczne i wzdłużne używane są do zbierania materiału z płaskich powierzchni. W stru­garce poprzecznej nieruchomy jest obrabiany mate­riał, a przesuwa się narzędzie skrawające. Po wyko­naniu cięcia, narzędzie jest podnoszone i wraca do położenia wyjściowego, gotowe do następnego...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 388

  praca w formacie txt

Do góry