Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Złoto

  Złoto jest metalem bardzo mało reaktywnym i dla­tego występuje w naturze w formie czystej. Wydo­bywane jest głównie w RPA, Ameryce Północnej, Rosji i Australii. Występuje w skałach magmo­wych i w piasku powstałym z tych skał. Ale nawet bogate złoża zawierają zaledwie 30 g złota na 1 to­nę...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyna

  Cyna jest metalem stosunkowo drogim. Jedną z przyczyn tego jest fakt, że jej główna ruda, kaseryt (tlenek cyny), występuje w bardzo małych kon­centracjach. Z jednej tony wydobywanego w ko­palni materiału otrzymuje się tylko około 200 g metalicznej cyny. Gdy już oddzieli się rudę od ska­ły, redukuje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nikiel

  Najistotniejszą z rud niklu jest jego siarczek, znaj­dywany najczęściej w towarzystwie rud innych metali. Siarczek doprowadza się do postaci tlen­ku, podgrzewając go w powietrzu. Potem denek niklu redukuje się węglem, podgrzewając go w temperaturze 350°C w atmosferze gazu generato­rowego, który jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowania cynku

  Około piątej części produkowanego na świecie cynku używa się do wytwarzania mosiądzu. Po­dobną ilość wykorzystuje się do pokrywania wyro­bów żelaznych i stalowych, dla ochrony tych meta­li przed korozją. Proces nanoszenia cynku polega na zanurzeniu stali w wannie z roztopionym cyn­kiem lub na...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołów

  Ołów był znany już starożytnym Egipcjanom, lecz na większą skalę użyli go dopiero Rzymianie, któ­rzy wytwarzali zeń rury, doprowadzające wodę do domów. Najważniejszą rudą ołowiu jest galena (błyszcz ołowiu), czyli siarczek ołowiu. Podobnie jak w wypadku cynku, galena jest najpierw zamie­niana...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynk

  Z początku cynk był używany wyłącznie do pro­dukcji mosiądzu, stopu miedzi i cynku. Co ciekawsze, uważano w tamtych czasach, że mosiądz jest odmianą brązu, który jest stopem miedzi i cyny. Mosiądz wytworzono po raz pierwszy około 1000 roku p.n.e. na terenie północno-zachodniej Azji Mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedź

  Miedź była jednym z pierwszych metali wykorzy­stywanych przez człowieka, gdyż niewielkie jej ilości występują gdzieniegdzie w stanie wolnym. Główne rudy miedzi to: chalkozyn, zwany także błyszczem miedzi (siarczek miedzi), chalkopiryt, czyli piryt miedziowy (siarczek miedziowo-żelazowy), kupryt (tlenek...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metale nieżelazne

  Metale nieżelazne, jak wskazuje nazwa, to wszystkie metale oprócz Żelaza i jego stopów. Na tę grupę składa się około 70 pierwiastków, poczynając od aluminium -najpowszechniej występującego w skorupie ziemskiej metalu -a kończąc na ciężkich pierwiast­kach promieniotwórczych, takich jak uran czy...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aluminium

  Aluminium (glin) jest najpowszechniej występu­jącym w skorupie ziemskiej metalem, lecz eksploatacja większości złóż nie jest opłacalna. Glin jest metalem bardzo reaktywnym, przez co nigdy nie występuje w naturze w stanie wolnym. Odse­parowanie glinu ze związków, w których najczęś­ciej występuje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowania aluminium

  Pod wpływem tlenu atmosferycznego aluminium bardzo szybko koroduje, pokrywając się cienką, lecz odporną warstwą tlenku. Warstwa ta chroni metal przed dalszą korozją. Dlatego aluminium bardzo dobrze nadaje się do produkcji wielu wyro­bów od folii spożywczych i garnków poczynając, na ramach okiennych i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt

Do góry