Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Korozja

  Rdza i inne formy korozji nie­ustannie niszczą wyroby metalowe. Straty spowodowane przez korozję w samej Polsce wynoszą miliardy (nowych) złotych rocznie. Korozji można zapobiegać, lecz pełna ochrona metali jest kosztowna. Rudobrązowa rdza na żelazie i stali jest naj­częściej spotykaną formą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnictwo głębinowe

  Techniki wykorzystywane w kopalniach głębino­wych zależą od warunków geologicznych złoża, jego kształtu i wielkości. W dużych pokładach można prowadzić wydobycie na zawał. W złożu drąży się tunele w taki sposób, by po odstrzeleniu zapadały się doń skały ze stropu. Alternatywą jest...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalnie odkrywkowe

  Górnictwo odkrywkowe polega na odsłanianiu pokładu dzięki pracom prowadzonym z powierzchni ziemi. Istnieją różne rodzaje kopalni odkryw­kowych. Są nimi przykładowo kamieniołomy, w których dobywany jest granit, marmur, wapień i inne surowce skalne. Inny charakter mają kopalnie eksploatujące złoża...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalnie wielkie i małe

  Około 70% całej produkcji górniczej pochodzi z kopalni odkrywkowych. Niekiedy niezbędne jest zdjęcie nadkładu z przykrywających skał o masie aż 20-krotnie większej niż masa całego eksploato­wanego złoża. W rezultacie podczas wszystkich prac górniczych, tych odkrywkowych i głębino­wych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne górnictwo

  Rosnące zmechanizowanie procesu wydobycia spo­wodowało w początku wieku gwałtowny wzrost wydobycia minerałów. Lecz pomimo zastąpienia dużej liczby górników przez maszyny, ilość wypad­ków była wciąż bardzo duża. Do podniesienia po­ziomu bezpieczeństwa w ciągu paru następnych dziesięcioleci...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca na przodku w kopalni

  Stosunkowo łatwo jest zmechanizować pracę na przodku w tych kopalniach, gdzie wydobywany jest stosunkowo miękki materiał, jak węgiel czy fosforyty. Maszyny wycinają po prostu szerokie podziemne chodniki, dające dostęp innym maszy­nom, kombajnom ścianowym, które wybierają materiał z pokładu. Gorzej...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka pary w górnictwie

  Pojawienie się w XVIII wieku maszyny parowej stanowiło krok milowy w górnictwie. Siła pary słu­żyła wentylacji i wypompowywaniu wody z pod­ziemnych chodników, jak również wydobywaniu na powierzchnię ciężkich wózków z urobkiem. Ko­lej żelazna przewoziła następnie duże ilości surowca wszędzie...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w górnictwie - ryzyko

  Jeszcze dziś praca pod ziemią jest ryzykowna, cóż mówić o czasach starożytnych. Przerażająca opo­wieść o egipskich kopalniach pochodzi od grec­kiego historyka Diodora Sycylijczyka, który odwie­dził ten kraj około roku 50 p.n.e. Opisał koszmarne warunki pracy, których był świadkiem, i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnictwo

  Górnictwo posługuje się wieloma różnymi technikami wydobywczy­mi. Rudę wydobywa się ze skał przy użyciu materiałów wybucho­wych, niektóre minerały są wypłu­kiwane, gdy pod ziemię pompuje się wielkie ilości wody. W efekcie tych wysiłków otrzymujemy surowce mineralne, poczynając od piasku i...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury stopów

  Istnieją trzy sposoby na połączenie różnych pier­wiastków w stop i tym samym trzy podstawowe rodzaje stopów. Jednak dany stop może zawierać pierwiastki połączone ze sobą na więcej niż jeden z tych sposobów. Pierwszy rodzaj stopu stanowi roztwór stały z atomami podstawionymi. W tym wypadku...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /roman Dodano /31.01.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt

Do góry