Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Wykończenia i przeznaczenie papieru

  W zależności od celu przeznaczenia papieru, sto­suje się wiele różnych metod wykończeniowych. Papier stosowany w wysokiej jakości czasopis­mach jest pokrywany cieniutką warstwą białego pigmentu. Może to być glinka porcelanowa lub biel saty­nowa - mieszanka tlenku glinu i siarczanu wap­nia. Kazeina...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje znak wodny?

  W czasie kiedy masa znajduje się na ruchomej taśmie, część zawartej w niej wody zostaje od­prowadzona przez dziury sita. Włókna masy zaczynają ponownie łączyć się i powstaje coś, co nazywa się wstęgą. Zanim wstęga opuści sito, dalsza część wody zostaje „odessana" z jej spodu. Można wtedy -...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja papieru

  W celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, pul­pę płucze się i filtruje. Jeżeli produktem docelo­wym ma być biały papier, poddaje się ją także procesowi wybielania. Nadaje się jej potem formę arkuszy, które następnie suszy się, nawija na bele i dostarcza do papierni. Tąp maszyna o nazwie warnik...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pulpa - masa celulozowa

  Produkt o nazwie masa celulozowa (pulpa) jest podstawowym materiałem, z którego wytwarza się papier. Pulpę otrzymuje się z wielu rodzajów drzewa - miękkiego i twardego - między innymi ze świerku, sosny, eukaliptusa, topoli, brzozy czy kasztanu. Także włókna różnego rodzaju innych roślin mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrąb drzew

  Większość drzew jest ścinana przy użyciu cięż­kich pił łańcuchowych Po usunięciu gałęzi pnie są transportowane do punktów odbioru. Do tego celu używa się różnego rodzaju maszyn, między innymi dźwigów, ciągników na gąsienicach i spy­chaczy. Jeżeli pnie mają być transportowane drogą...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drewno miękkie i twarde

  Drewno dzielimy na dwa podstawowe rodzaje -miękkie i twarde. Miękkie pochodzi z drzew iglastych, takich jak jodła, cykuta, sosna, sekwo­ja, świerk. Twarde otrzymujemy z drzew liścias­tych, takich jak buk, brzoza, klon, dąb, topola. Do drewna twardego o pochodzeniu tropikalnym zaliczamy heban, mahoń...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drewno

  Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania drzewa jest zastosowanie go jako ma­teriału opałowego. Jednak to produkcja drewna i papieru czyni Z niego tak cenny i powszechnie stosowany surowiec. Zapotrzebowanie na drewno jest bardzo duże. Wynika to z faktu, że jest ono łatwo dostępne, łatwo poddaje...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak uniknąć korozji?

  Niekiedy korozja metalu z którego wykonane są dane elementy może stanowić poważny problem. Jednym z rozwiązań jest stosowanie, gdzie to moż­liwe, materiałów zastępczych. Dla przykładu, nie­kiedy zamiast śrub stalowych używa się mosięż­nych. Mosiądz co prawda koroduje, lecz ogranicza się to do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja metalu

  Metale często powleka się warstwą ochronną z innego metalu. Proces powlekania nosi nazwę galwanizacji. Czyni się tak, by nadąć powierzchni metali cechy różne od cech materiału, z którego zbudowany jest dany przedmiot. Galwanizacja po­lega na przepuszczaniu prądu przez elektrolit po­między dwiema...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje rdza?

  Korozja zachodzi zwykle dlatego, że odkryta po­wierzchnia metalu reaguje z różnymi składnikami atmosfery. W przypadku stali i żeliwa zawarte w nich żelazo reaguje z tlenem oraz wodą, tworząc rudobrązowy związek znany jako uwodniony tle­nek żelazowy (Fe203.H20). Rdza tworzy się rów­nież na metalach...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Rowek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt

Do góry