Technika /716 prac/

 • Ocena brak

  Tramwaje i trolejbusy

  Trolejbusy są napędzane silnikami elektrycznymi, a energię czerpią poprzez pantograf z sieci trak­cyjnej rozpiętej nad ulicą. Jako że nie są zasilane z akumulatorów nadają się do ciągłego użytku. W przeciwieństwie do tramwajów poruszających się po torach, trolejbusy mogą w dość znacznym...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autobusy

  W roku 1927 pojawił się autobus w formie podob­nej do dzisiejszej - prostopadłościennego pudełka, wyglądającego z grubsza tak samo z przodu jak i z tyłu, w którym miejsce kierowcy i drzwi wej­ściowe usytuowane były przed przednią osią. Od te­go czasu przeniesiono silnik z przodu autobusu do...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja ciężarówki

  Karoseria Konstrukcja ciężarówki podlega ciągłym zmianom. W latach dwudziestych zaczęły rozpowszechniać się ciężarówki, w których kierowca siedzi nad, bądź nawet przed, przednią osią pojazdu. Kabina jest wówczas umieszczona ponad silnikiem, a dostęp do niego możliwy jest (we współczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /6 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy trzeźwości

  Nadużywanie alkoholu jest jedną z naj­ważniejszych przyczyn wypadków drogo­wych, dlatego policja kontroluje trzeźwość kierujących za pomocą alkomatów. Picie alkoholu wielu ludziom sprawia przyjem­ność, lecz przy tym ma on działanie zmniejszające szybkość pracy tych czę­ści mózgu, które...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciężarówki

  Pojazdy użytkowe przeszły daleką drogę od początku XX wieku, gdy na drogach dominowały wozy konne. Nasz wiek był świadkiem ogromnego postępu w nauce i technologii, który doprowadził do rozwoju potężnych bolidów o opływowych kształtach i innych najbardziej wymyślnych środków...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samochód a bezpieczeństwo na drodze

  Przy niskim natężeniu ruchu kierowanie samo­chodem jest przyjemnością, lecz w warunkach ob­serwowanego dziś ekstremalnego przeciążenia nie­których szlaków komunikacyjnych jest to czynność niezmiernie stresująca wielu kierowców. A stres prowadzi do wypadków. Projektanci współcze­snych samochodów...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samochody osobowe

  Współczesny samochód osobowy wywodzi się od powozu konnego. Swój sukces rynkowy w roli środka do przewożenia ludzi zawdzięcza prędkości i poczuciu niezależności, które jest udziałem właściciela. Nie można jednak zapominać, że owa popularność doprowadziła do korków ulicznych i, po części...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Benek Dodano /31.01.2012 Znaków /5 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie tradycyjne jednostki miary i wagi są obecnie w użyciu?

  Miarą ilości żywności byty od dawna jednostki masy, a wody - objętości. Rozwój handlu międzynarodowego wymusił wprowadzenie znormalizowanych układów jednostek miar Jednak wciąż pozostało w utyciu wiele systemów tradycyjnych. Uporządkowany system jednostek miar i wag ma kluczowe znaczenie dla nauki...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co sprawdzamy przy zakupie żywności?

  Większość artykułów spożywczych - poza płyna­mi - sprzedaje się według masy, natomiast ciecze według objętości. Żywność paczkowana jest odpo­wiednio kontrolowana by sprawdzić, czy jej rze­czywista masa bądź objętość jest zgodna z warto­ściami deklarowanymi na opakowaniu. Odważniki...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mamy jednostki ciężaru?

  Kilogram bywa często uważany za jednostkę cię­żaru, podczas gdy w rzeczywistości jest jednost­ką masy. Masa określa ilość materii, z której skła­da się obiekt, natomiast ciężar jest siłą, z jaką Ziemia ten obiekt przyciąga. Masa obiektu jest identyczna zarówno na Ziemi, jak i na Księżycu...

  Ocena / Przedmiot / Technika

  Autor /Eder Dodano /31.01.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt

Do góry